KEPEZ BELEDİYESİ TURGUT CANSEVER ULUSLARARASI MİMARLIK ÖDÜLLERİ 2022

CLICK FOR ENGLISH

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

KEPEZ BELEDİYESİ, ANTALYA / TÜRKİYE

MİMAR TURGUT CANSEVER'İN ANISINA

ULUSLARARASI BAĞLAMSAL MİMARLIK ÖDÜLÜ

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

2022

 

 

AMAÇ

Madde 1.

 

Antalya Kepez Belediyesi (Türkiye Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile işbirliği içinde ve koordinasyonunda) mimar Turgut Cansever (Antalya, 1921 – İstanbul, 2009) anısına  “Uluslararası Mimarlık Ödülleri” ni düzenlemektedir.

 

Organizasyonun temel amacı, seçkin mimari çalışmalarında kendini gösteren bilgelik, felsefi bütünlük, çevresel ve bölgesel duyarlılıklarla tanınan Turgut Cansever'in anısını yüceltmektir.

 

Organizasyon, Cansever'in mimari ve şehircilik konularındaki karakteristik yaklaşımını uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlamaktadır. Ödüllendirilecek projelerin, Turgut Cansever'in mimari kariyerinin düşünsel temelini oluşturan tasarım önceliklerinin özgün yorumlarını sergilemeleri beklenmektedir. Bu öncelikler, bağlama özgü tasarım yaklaşımı, uygulama hassasiyetine dayanan mimari kalite ve kuramsal bütünlük, bölgesel değerler, kültürel devamlılık, hümanist kaygılar ve sanatsal duyarlılık gibi çok yönlü konularda derin bir bilinç olarak tanımlanabilir.  Ödül, küresel bir dünyada yerel kimliğin önemini takdir eder.

 

Organizasyon, Cansever'in mimari eserlerinin temsil ettiği yukarıda belirtilen değerlerin süregelen evrensel önemini vurgulayarak, Türkiye ile diğer ülkeler arasında mimari kültür üzerinden kültürel ilişkileri geliştirmeyi de hedeflemektedir.

 

KAPSAM

Madde 2.

Ödül her yıl düzenlenmektedir. Ödül için sadece inşaatı tamamlanan gerçekleştirilmiş projeler sunulabilir. Tüm başvurular sergilenecektir. Jüri tarafından seçilen eserlere "Mimar Turgut Cansever anısına Uluslararası Bağlamsal Mimarlık Ödülleri" verilir. Ödül töreni, Turgut Cansever'in ölüm yıldönümü olan 22 Şubat haftasında gerçekleştirilir.

 

YASAL GEREKÇELER

Madde 3.

5393 sayılı Belediyeler Kanunu

 

 

 

 

 

VERİLECEK ÖDÜLLER

Madde 4.

4.1 Büyük Turgut Cansever Ödülü

Büyük Ödül, ödüllerin değerlendirme kriterleri (bkz.Madde 1) konusunda hayat boyu devam eden projeleri ve çalışmaları ile çağdaş çevremiz bağlamında farkındalık yarattığı değerlendirilen bir mimara verilir. Böylece, ödüllendirilen mimar, Turgut Cansever'in mimari kariyeri ile ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen tasarım önceliklerine (bkz. Madde 1) dayanan bir örnek ve rol model olarak tanıtılacaktır.

 

4.2 Turgut Cansever Uluslararası Ödülü

Bu ödül, dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir mimari projeye ve mimar(lar)ına verilir. Aday mimarların projeleriyle Turgut Cansever'in mimari kariyerinin simgesi olan mimari tasarımın yukarıda belirtilen önceliklerini (bkz. Madde 1) yorumlamaları, böylece çağdaş bir şekilde inşa edilmiş çevremizde bu değerler konusunda farkındalık yaratmaları beklenmektedir.

 

4.3 Turgut Cansever Yerel Ödülü

Bu ödül bir mimari projeye ve mimar(lar)ına verilir.Adaylığın sunulması için ön koşul, projenin Türkiye’nin Antalya il sınırları içerisinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Aday mimarların projeleriyle Turgut Cansever'in kariyeri boyunca benimsediği mimari tasarım değerlerinin önemini (bkz. Madde 1) çağdaş bir şekilde inşa edilmiş çevremizde yorumlamaları beklenmektedir.

 

 

JÜRİ VE RAPORTÖRLER

Madde 5.

5.1Jüri beş üyeden oluşmaktadır. Jüri üyelerinden en az üçünün, Türkiye'de ikamet etmeyen farklı milletlerden mimar veya mimarlık alanında akademisyen olarak uluslararası saygınlığa sahip olması gerekmektedir. Türkiye'den atanan jüri üyelerinden en az birinin mimarlık alanında akademisyen olması gerekir. Ayrıca, biri Türkiye dışından, diğeri Türkiye'den olmak üzere iki yedek jüri üyesi atanır. Yabancı jüri üyelerinden biri UIA tarafından bu kurumun temsilcisi olarak aday gösterilir.  Yedek jüri üyeleri de dâhil olmak üzere jüri olarak atanan tüm uygulamacı mimarların en az on yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekir. Yedek jüri üyeleri de dahil olmak üzere jüri olarak atanan akademisyen mimarların tümü doktora (PhD) derecesine sahip olmalıdır. Raportörler mimar olmalıdır.

 

Jüri üyelerinin ulaşım ve konaklama masrafları karşılanmaktadır. Değerlendirme süreci Jüri tarafından ve yukarıdaki standartlara uygun olarak jüri tarafından atanacak 2 raportör tarafından yürütülür. Jüri, raportör ve organizasyon komitesi ödülün düzenlendiği her yıl yeniden atanır.

 

 

 

 

 

 

5.2 Jüri Üyeleri

 

  • Süha Özkan, Prof. Dr. (TÜRKİYE)
  • C. Abdi Güzer, Prof. Dr. (TÜRKİYE)
  • Juhani Pallasmaa, Prof. Dr. (FİNLANDİYA)
  • Raj Rewal (HİNDİSTAN)
  • Iman Gawad (MISIR)

 

5.3 Yedek Jüri Üyeleri

  • Deniz BÜYÜKKURT (TÜRKİYE)
  • Katerina KORBUT (BELARUS)

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Madde 6.

Türkiye Mimarlar Odası Antalya şubesine kayıtlı üyeler arasından üç mimar organizasyon komitesi olarak görevlendirilir. Bu komite, tüm ödül sürecini yönetmekten ve sergiyi düzenlemekten sorumludur. Komitenin çalışma yeri Antalya'dır.

 

JÜRİNİN SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Madde 7.

Jüri en az 5 üye ile toplanır. Asil jüri üyesinin katılamadığı durumda yedek üye görev alır. Değerlendirmeler fikir birliği veya oyların çoğunluğu temelinde yapılır. Jüri, 4. maddede belirtilen ödüllere ve sergilenecek projelere karar verir. Jüri asıl ve yedek üye sayısı çeşitli nedenlerle üçün altına düşerse, yeni jüri üyeleri madde 5.1'de tanımlanan süreçler ile atanır. Değerlendirme süreci sonucunda jüri, hiçbir adayın Büyük Ödül'e uygun olmadığı sonucuna varabilir. Bu durumda Büyük Ödül verilmeyebilir.

 

SERGİ ESASLARI VE UYGULAMA

Madde 8.

Sergiye katılma ve birini aday gösterme şart ve koşulları, “Mimar Turgut Cansever adına Uluslararası Mimarlık Ödülleri " Organizasyon Komitesi tarafından tanımlanır ve ilan edilir. Serginin ilk organizasyon yeri Antalya olmalıdır.

 

ADAY GÖSTERME VEYA KATILMA YÖNTEMİ

Madde 9.

Mimarlar hem kişisel projeleriyle başvurabilir, hem de gerekçelerini belirterek diğer mimarların projelerini aday gösterebilirler. Mimari hizmet alan kişi veya kurumlar ve mesleki kuruluşlar da proje ve mimarları ödül için aday olarak gösterebilir.

 

ÖDÜL İÇİN BAŞVURU

Madde 10.

Bir önceki yılın sonuna kadar tamamlanmış veya tamamlanma aşamasında olan projelerin mimarları ödül almaya hak kazanmaktadır. Başvuru koşulları jüri tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilmiştir. Hem bireyler hem de kurumlar Turgut Cansever Büyük Ödülü için aday gösterebilirler.

 

Madde 11.

Jüri Üyeleri, Yedek Jüri Üyeleri, Organizasyon Komitesi Üyeleri ve Raportörler ödüllendirme sürecinde yer alır. Bu kişilerin birinci derece akrabaları ve iş ortakları aday olamaz ve ödül için başvuruda bulunamazlar.

 

ÖDÜLLER

Madde 12.

12.1 Ödüller her yıl TL (Türk Lirası) üzerinden belirlenir.

12.2 2022 yılı için:

4.1. Maddelerinde tanımlanan ödül 25.000 TL'dir (Yirmibeş bin Türk Lirası)

4.2. Maddelerinde tanımlanan ödül 20.000 TL'dir (Yirmi bin Türk Lirası)

4.3. Maddelerinde tanımlanan ödül 15.000 TL'dir (Onbeş bin Türk Lirası)

 

UYGUNLUK

Madde 13. Dünyanın tüm ülkelerindeki tüm mimarlar bireysel veya takım olarak sergi ve ödüller için uygundur.

 

GENEL İLKELER

Madde 14.

14.1 Şirketler veya kurumlar adına yapılan başvurularda, mimar(lar)ın ad(lar)ı belirtilmelidir.

14.2 Önceki bir sergide sergilenmiş bir proje gelecek dönemde başvuramaz.

14.3 Sergide sergilenmek ya da ödüle aday olmak için yapılan başvurular Sekreterliğe sunulduktan sonra geri çekilemez; bir projeyi sunmak, onun katalogda yayınlanmasını kabul etmek anlamına gelir.

14.4 İnşaat, yerel imar kurallarına göre ruhsatlandırılmış olmalıdır. Buna ek olarak, Türkiye'de uygulanan projeler, Türkiye Mimarlar Odası’nın mesleki denetim sürecinden geçmiş olmalıdır.

 

PROJE SUNUMU İÇİN STANDARTLAR

Madde 15.

Proje sunumu aşağıdaki içeren bir DVD formatında olmalıdır:

- 70 x 100 cm. boyutunda 150 dpi çözünürlüğe sahip pdf dosyasında paftalar (maksimum 4 adet),

  Bu belgeler, uygulanan projenin ve tüm mimari çizimlerin (planlar, bölümler, yükseltiler, perspektifler vb.) projeyi anlamak için gerekli olan fotoğrafik bir dokümantasyonunu içermelidir.

- A4 formatında tasarım yaklaşımı raporu (en fazla 2 Sayfa)

- Binanın adresi, mimarın ve binanın müşteri/sahibinin adı ve adresinin bulunduğu A4 belge

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE YAYINLANMASI

Madde 16.

 

Ödülün lansmanı, son başvuru tarihi, Sergi tarihleri, Ödül ve Ödül Töreni; Kepez Belediyesi, Türkiye Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve UIA internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Ödül töreni ve sergi öncelikle Antalya'da düzenlenir ve sergi gerek görüldüğü takdirde yurt içinde veya yurt dışında tekrarlanabilir. Her ödül dönemi sonunda yayınlanacak kataloglar katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Duyurular ve katalog İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanacaktır.

 

YAYIN HAKKI

Madde 17.

 

Ödül organizatörü ve UIA, sunulan belgeleri kullanarak kazanan projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yazarların isimleri her zaman belirtilecektir.

 

ZIMNİ ANLAŞMA

Madde 18.

 

Katılımcılar bir başvuru yaparak bu ödülün yönetmeliklerini ve yönergelerini bütünüyle kabul ederler.

 

TAKVİM

-           20 Ocak 2022: Son başvuru tarihi

DVD, 20 Ocak 2022 tarihinde saat 17:30'a kadar tek bir paket halinde imza ile birlikte şahsen sunulacak veya en geç 20 Ocak 2022 tarihinde saat 17:30'a kadar kuryeye verilerek Türkiye Mimarlar Odası Antalya Şubesine gönderilecektir. Gönderim tarihini ve saatini gösteren kurye makbuzu info@antmimod.org.tr adresine 20 Ocak 2022 tarihinde saat 17:30'a kadar e-posta ile gönderilecektir. Her halükarda, kurye ile gönderilen projelerin değerlendirmeye dahil edilmesi için en geç 03 Şubat 2022 tarihinde saat 17:30'a kadar Türkiye Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından alınması gerekmektedir.


-           10 Şubat 2022: Jüri Toplantısı

-           22 Şubat 2022: Ödül Töreni ve Serginin Açılışı 

-           Yarışma sonuçları, ödül töreninden en az 10 gün önce Türkiye Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından ilan edilecektir.

Sonuçlar UIA internet sitesinde de yayınlanacaktır.


BİLGİ VE İLETİŞİM

Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Meltem Mah. 3808 Sokak No: 16 Antalya
Tel: 0242 237 86 92 - Faks: 0242 237 58 20
Web: www.antmimod.org.tr  -  Mail: info@antmimod.org.tr