Ödenti ve Belgeler

2024 YILI ÖDENTİLER

 

 • İlk kayıt ödentisi                                                            400,- TL
 • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 125,-TL)                               1500,- TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi    36.000,- TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi          36.000,- TL
 • Büro Tescil Belgesi ücret                                         5000,- TL
 • SM / SMB mühürü ücreti                                           600,- TL
 • Kimlik kartı yenileme ücreti                                       200,- TL
 • Üye tanıtım belgesi ücreti                                          300,- TL
 • İş Bitim belgesi ücreti                                                 200,- TL
 • Şantiye şefliği belgesi ücreti                                     500,- TL
 • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                             500,- TL
 • Mimari Proje Mesleki Denetim Bedeli                   1000,- TL
 • Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.
 • Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.
 • Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.
 • Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz: 
a)    Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan, 
b)    Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan, 
c)    Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla (SGK Dökümü ile belgelenir) yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2024 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

Mimarlar Odası'ndan aldığınız belgeleri Sicil Numarası ve Belge Numarası ile Genel Merkezin sisteminden sorgulamak için tıklayınız. 

BELGELER