Şube Yönetim Kurulu

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ 20. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulu (Asıl)

Başkan          : Hasan ÇERÇİLER
 
II.Başkan       : Ş.Didem BOZTEPE ERKIŞ
 
Sekreter Üye  : Ayşegül OKUDAN
 
Sayman Üye   : Cem ALCAN
 
Üye : Evşen KUZU
 
Üye : Yasin DEMİR
 
Üye : Yusuf TUZTAŞ
 

Şube Yönetim Kurulu (Yedek)

Üye Halenur ÖKSÜZ
 
Üye : Güneş KAN 
 
Üye Cansu UYAR
 
Üye Burak Raşit KAYAALP
 
Üye Fatih UYSAL
 
Üye : Yağmur Gülce AYDIN
 
Üye : Batuhan Efe ŞAHİN