Şube Yönetim Kurulu

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ 19. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulu (Asıl)

Başkan          : Hasan ÇERÇİLER
 
II.Başkan       : Ş.Didem BOZTEPE ERKIŞ
 
Sekreter Üye  : Halenur ÖKSÜZ
 
Sayman Üye   : Cem ALCAN
 
Üye Alper Erden ENGİZ
 
Üye : Hakime YILMAZ (02.02.2022 - 05.05.2022)
 
Üye : Yusuf TUZTAŞ (05.05.2022 - ...)
 
Üye : Evşen KUZU
 

Şube Yönetim Kurulu (Yedek)

Üye Yusuf TUZTAŞ (02.02.2022 - 05.05.2022)
 
Üye : Güneş KAN
 
Üye : Ela YAPAN
 
Üye : Cansu UYAR
 
Üye : Ayşegül OKUDAN
 
Üye : Burak Raşit KAYAALP
 
Üye : Fatih UYSAL