ULUALAN BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

ULUALAN’DA TALANA HAYIR!

 

Manavgat, antik adıyla Melas; 64 kilometrelik sahil şeridi, Manavgat Şelalesi, doğal ve tarihi koruma alanları ile ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Türkiye’de birinci, dünyada ise üçüncü sırada en çok yabancı turist ağırlayan kentimizde; ilçelere göre yatak sayısı bakımından Side Turizm Bölgesi’nin de içinde bulunduğu Manavgat İlçesi; toplamda 529 otelde, 183 bin 706 yatak kapasitesi ile ilk sırada yer almaktadır.

 

Toroslardan doğarak, Manavgat ilçe merkezinin doğusunda yer alan, alüvyonların taşınması yoluyla oluşan bereketli alüvyal topraktan oluşan bir kıyı ovasından denize dökülen Manavgat Irmağı, 93 km uzunluğu ve Türkiye'nin akım rejimi bakımından en düzenli nehri olması itibari ile bölgenin ulusal anlamda önem taşıyan en önemli tabiat varlıklarından biridir.

 

Manavgat Irmağı’nın denize döküldüğü alanın doğusunda yer alan ve yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine sahip; halkın, kıyı şeridindeki yoğun otel yapıları sebebi ile denize ulaşabildiği ender noktalardan biri olan ULUALAN BÖLGESİ, Akdeniz’e ve Manavgat Irmağı’na kıyısı olması, nitelikli tarım ve orman alanları ile bütünleşen doğal yapısı ile kentimiz ve bölge halkı için çok büyük önem taşıyan, ender nitelikteki doğal alanlardan biridir.

 

Ulualan Bölgesi’nin, Çevre Düzeni Planı Revizyonu yapılarak "Golf Alanı" olarak planlanmasında, kesinlikle KAMU YARARI düşünülmemiş, sadece 4 ADET TAHSİS SAHİBİNİN RANTI düşünülmüştür.

 

Ulusal ve Uluslararası projelere konu edilebilecek nitelikte potansiyelleri sahip olan söz konusu alanın planlamasında;

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırlanma sürecinde meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, halkın vs. görüşlerini almamış, toplantılar düzenlenmemiş, Çevre Düzeni İmar Planları hazırlama sürecine uyulmamıştır. Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, Ulualan Bölgesi’nin, herkesin kullanımına açık olarak kurgulanacak sosyal donatı alanları, kentin ve bölgenin ekonomik ve ticari hayatına katkı sağlayacak nitelikte yat limanı, turizm ve ticaret kullanımları, tekne imal ve çekek yerleri gibi bölgesel tüm ihtiyaçların ve taleplerin dikkate alınarak ortak akılla, bütüncül olarak planlanması gerekliliğini savunuyoruz.

 

Ancak; Bakanlıkça 30.11.2018 onaylı planda, söz konusu bölge, her biri 750 dönüm 3 tane konaklamalı, 1 tanesi 550 dönüm konaklamasız olmak üzere 4 ayrı parça halinde yaklaşık 3000 dönüm alan sadece "Golf Alanı" kullanımlarına tahsis edilecek şekilde planlanmıştır. Alanda yer alan yaklaşık 1,5 - 2 km'lik sahil şeridinin tamamı da, bu golf alanlarına cepheli olacak şekilde düzenlenmiş, planlama alanı ve çevresinde yer alan kullanım alanların ve bölge halkının sahile ulaşımına yönelik yaya ve yürüyüş yolları ile park, açık yeşil alan, rekreatif alanlar gibi kamusal kullanımlara yer verilmeyerek, Kızılağaç sahili, yakın çevresindeki bölge sakinleri başta olmak üzere tüm halkın kullanımından izole edilmiştir.

 

Bir golf sahasının yıllık kimyasal gübre ve ilaç kullanımının tarımda kullanılan ortalama miktarın 6 katı ve 1000 dönümlük bir golf sahasının bir yılda tüketeceği su miktarının da yaklaşık 1 milyon metreküp olduğu bilinmektedir. Bu da 12 bin nüfuslu bir yerleşimin ortalama yıllık su tüketimine eşittir. Ulualan Bölgesine yapılması planlanan golf alanı, yıllık 3 milyon metreküp su tüketimi ile 36 bin nüfuslu bir yerleşimin su tüketimini tek başına israf edecektir. Önümüzdeki yıllarda önlem alınmazsa, su sıkıntısının kaçınılmaz olacağı ülkemizde, golf yatırımları yalnızca bir turistik ve ticari yatırım konusu olarak düşünülmemeli, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı açısından da değerlendirilmelidir.

 

ULUALAN, gelecek kuşaklara aktarmamız gereken bir tabiat varlığımızdır ve başta Manavgat halkı olmak üzere Antalya'nın gözbebeği bir alan olup, bizlerin geleceğe koruyarak taşımamız gereken, kentimizin önemli alanlarından biridir.

 

Bu açıklamayı yaparken de bizler; insan olmanın yanı sıra Kent Duyarlılığı olan bir meslek odası olarak, çocuklarımızın geleceğinin planlanacağı ULUALAN’ın, "EKO SİSTEME ZARAR VEREN"  golf alanları yapılarak işlevsizleştirilmesine karşıyız ve bu konuda bireysel ya da kurumsal tepki vermekten uzak durulmaması gerektiğine inanıyoruz.Bu tepkimiz BİLGİMİZİN, AKLIMIZIN, VİCDANIMIZIN VE ORTAK MİRASIMIZA, KENTİMİZİN DEĞERLERİNE, SAYGI MERKEZİNE KURULMUŞ BİR DİLİN dışa vurum şeklidir. Amacımız el birliğiyle, önemli kabul ettiğimiz bu konuyu yetkili mercilere taşıyabilmektir.

 

Bu bağlamda, Ulualan Bölgemizin golf alanlarına açılmaması ve gelecek kuşaklara en doğru şekliyle aktarılması amacıyla "Kültür ve Turizm Bakanlığımızca resen yapılan; 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının; PLANLAMA TEKNİKLERİNE, ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE ve KAMU YARARINA aykırı olduğunu bildiririz. "ANTALYA VE MANAVGAT HALKININ TALEPLERİNİN SESİNİN DUYURULMASI"  ve "İTİRAZLARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ "  gerektiğini ilan eder, ilgili planlara karşı Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak hukuki mücadelemizi başlattığımızı ve bu sürecin duyarlı bölge halkıyla birlikte takipçisi olacağımızı,

 

Değerli Basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

18.06.2020

 

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

18. DÖNEM YÖNETİM KURULU