İMAR MEVZUATI VE İMAR BİNA KİRLİLİĞİ EĞİTİMİ

 

 

Hazırlayan

: SMGM

Kurgulayan
Eğitim Şekli

: Mimarlar Odası Antalya Şubesi
: Yüz yüze

Süre / Kredi

12 saat- 2 gün / 12 kredi

Tarih : 9-10 Eylül 2023
Saat : 6 + 6 = 12 sa. (Saatler eğitmenler tarafından belirlenip bildirilecektir.)
Yer : Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Eğitim Sınıf Kapasitesi
Eğitim Belgesi
Eğitime Devam Zorunluluğu

En çok 25 kişi
: Katılım Belgesi
: %75 - 10 saat

Son Başvuru Tarihi  4 Eylül 2023    

 

AMAÇ

İmar Mevzuatı ve İmar Bina Kirliliği Eğitimi bir bilirkişilik alt uzmanlık alanı eğitimi olarak verilmektedir ve Bilirkişilik Temel Eğitimi yerine geçen bir eğitim değildir. Eğitimin amacı; 3194 sayılı İmar Kanunu ve uygulama yöntemleri, 7143 Sayılı İmar Barışı Yasası ve 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır. Eğitim, imar mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen mimar ve mühendisler başta olmak üzere genel katılıma açıktır. Eğitimini tamamlayan katılımcılara bu eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilmektedir.

 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı)
3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 
4- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 
** Katılım ücreti Mimarlar Odası üyelerine 1800 TL, üye olmayan katılımcılara 2250 TL’dir. (Mimarlar Odası üyelerinin eğitime katılımı için geçmiş dönem aidat borcu bulunmaması şartı aranmaktadır.)
*** Evrakların şehir dışından gönderileceği durumlarda veya eğitim hakkındaki konular için gulcingungorbenli@antmimod.org.tr üzerinden iletişime geçmeniz gerekmektedir. 
 
Eğitime kesin kayıt için tüm evraklarla beraber şubeye başvurulması ve eğitim ücretinin ödenmesi gereklidir.
 

KATILIM BELGESİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI

 • 12 saatlik eğitimin en az 10 saatine katılmış olmak
 • Eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1

TEORİK EĞİTİM
İMAR MEVZUATI

 • İmar mevzuatına giriş
 • 3194 sayılı kanun
 • Tanımlar
 • İmar Planları ile İlgili Esaslar
 • Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar 
  - İmar Durumu
  - Yapı Ruhsatı ve Süreçleri
  - Yapı Kullanma/Kısmi Kullanma İzin Belgesi
  - Yapıların Denetimi (Fenni Mesuliyet)
  - Esaslı/Basit Tadilatlar ve Ruhsat Süreçleri
 • Muvakkat Yapılar
 • İdari Müeyyideler
 • Sığınak, Otopark, Kapıcı Daireleri Düzenleme Esasları
 • Bina Kirliliği Davalarında Sık Karşılaşılan Yönetmelik Maddeleri

BÖLÜM 2

TEORİK EĞİTİM
İMAR /BİNA KİRLİLİĞi
Giriş
Bina- yapı- tesis

 • İmara Aykırı Yapılar
  - İmara Aykırı Yapı Yapılma Nedenleri
  - İmara Aykırı Yapılar
 • İmara Aykırı Yapılara Örnekler
 • İmara Aykırı Yapı İle İlgili Yaptırımlar
 • Yargı Yolları Nasıl İşler
 • Yapı Ve Bina Tanımları Üzerine Genel Hatırlatmalar

BÖLÜM 3

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İMAR AFLARI

 • İmar Affı/ İmar Barışı
 • 7143 Sayılı İmar Barışı Yasası

BÖLÜM 4
UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME
BİLİRKİŞİLİK VE MEVZUAT

 • Bilirkişilik ve Etik
 • 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu
 • Bilirkişilik Yönetmeliği
 • TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği

BÖLÜM-5
İMAR DAVALARINDA YÜKSEK YARGI KARARLARI

 • Danıştay
 • Yargıtay

BÖLÜM-6
UYGULAMA – Örnek Bilirkişi Raporları
DEĞERLENDİRME

 

** Önemli Not: Bu eğitim Bilirkişilik Temel Eğitimi yerine geçmemektedir. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihli 30141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren"Bilirkişilik Yönetmeliği" gereği bilirkişilik başvurusu yapacak kişilerin “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ne katılım belgesi alma zorunluluğuna bağlı olarak düzenlenen eğitimler, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30/1-6. maddesi uyarınca bilirkişilik temel ve yenileme eğitim müfredatının gözden geçirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 02.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuş olup, bu tarihten sonra açılacak eğitim programlarına onay verilmemektedir. T.C Adalet Bakanlığı tarafından söz konusu eğitim hakkında yapılacak yeni duyuruları sitemiz aracılığı ile takip edebilirsiniz.