CEMAL SAMİ YILMAZTÜRK ANISINA 5.ULUSAL MİMARİ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

TMMOB MİMARLAR ODASI
CEMAL SAMİ YILMAZTÜRK ANISINA
5.ULUSAL MİMARİ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU
27-28 EYLÜL 2019 İSTANBUL

Mimarlar Odası tarafından; mimari ve kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kamu yararına geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 2010 yılından bugüne ulusal ölçekte Mimari Koruma ve Proje Uygulamaları Sempozyumları düzenlenmektedir.

Etkinlikte, kültür varlıklarının korunmasına ve kullanımına yönelik proje ve uygulamalara dair bilimsel tartışma ve değerlendirme ortamının oluşturulması; bu alanda çalışan meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunların yanı sıra deneyim ve birikimlerinin paylaşılmasının sağlanması, hedeflenmektedir.

27-28 Eylül 2019 tarihlerinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde düzenlenecek olan 5. Ulusal Mimari ve Koruma Uygulamaları Sempozyumu’nda, özgün işlevi devam eden ya da yeniden işlevlendirilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamalarının yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, Koruma Kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır.

İstanbul’un kültür ve doğa varlıklarının korunması mücadelesine büyük emek vermiş olan 7 Mart 2018 günü yitirdiğimiz eski İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Cemal Sami Yılmaztürk anısına; meslek ortamı ve tüm ilgilenenlerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılımınızı dileriz.

Detaylı bilgi ve program için http://www.mo.org.tr/index.cfm…