BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

 

11/08/2017 tarihli ve 169 sayılı Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Adalet Bakanlığı Genelgesi ile 22 Ağustos 2017 tarihli duyuruya istinaden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunugereğince bilirkişilik başvuruları öncesinde “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda ileride yapılacak başvurular için Şubemiz 8-11 Kasım 2019 tarihlerinde eğitim açmayı planlamaktadır.

Eğitimlerde kontenjan 24 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. Eğitimler 6 saat/ 4 gün olarak, 18 saatlik Teorik Eğitim Hukukçu akademisyen tarafından; 6 saatlik Uygulama Eğitimi; mimar eğitimciler tarafından örnek rapor üzerinden verilecektir.

Katılımcıların 24 saatlik eğitimin en az 22 saatine devam etmeleri zorunludur. Sağlık raporu veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru Şartları İçin: Bilirkişilik Temel Eğitimi’ni tamamlayan bilirkişi adayları, Bilirkişilik Bölge Kurulları’na diğer evraklarıyla beraber başvuracaklardır. Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu’nun başvuru şartları, usülü ve gerekli diğer evraklarla ilgili bilgi için Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu web sitesi incelenmeli ve başvuru kılavuzundaki adımlar takip edilmelidir. Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Eğitim Tarihi / Saati 8-11 Kasım 2019 / 09.00-15.45 (4 gün)

Eğitime Katılım Koşulları

 • Katılımcılar, 03/11/2016 tarihli 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 3. Bölüm 10. Madde’sinde yazılı bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlamalıdır. 
 • Katılımcılar, 03/08/2017 tarihli 30141 sayılı Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 5. Bölüm 38. Madde’sinde yazılı bilirkişilik kabul şartlarını sağlamalıdır.
 • Bakanlıkça katılımcılarda aranan 5 yıllık mesleki deneyim; TMMOB’a bağlı odalar için Oda kaydı, kamuda çalışanlar için ise en az 5 yıl süreyle bizzat mimar/mühendis olarak çalıştıklarını belirten kurum onaylı belge ile sağlanmalıdır.

Eğitim İçin Başvuru Belgeleri: 

 • 1 Adet vesikalık resim
 • Kayıt Formu Kayıt Formu’nda “Alt Uzmanlık Alanı” hanesini doldururken “Bilirkişilik Alt Alanları Listesi”nden yararlanılmalı ve alt alan listesinde bulunan “ANA KOD” ve/ya “TAM KOD” numarası yazılarak form doldurulmalıdır. Alt Uzmanlık Alanı Kodu için sahip olunan belgeye istinaden kod yazılmalıdır. Mimarlık için yazılabilecek Ana Kodlar : Mimarlık (ANA KOD: 11), Şehir ve Bölge Planlama (ANA KOD: 09), Kamulaştırma (ANA KOD: 05), Kentsel Dönüşüm (ANA KOD: 16), Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (ANA KOD: 18), İş Sağlığı ve Güvenliği (ANA KOD: 63), Fikri ve Sınai Haklar (ANA KOD: 50), Nitelikli Hesaplamalar (ANA KOD: 65))
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma fotokopisi,
 • Üyelik belgesi (Mimarlar Odası dışındaki tüm TMMOB üyeleri başvurularında geçerlidir. TMMOB’a bağlı tüm Oda üyelerinin aidat borcu bulunmamalıdır.)

Eğitim Ücreti: TMMOB üyesi katılımcılar için 700 TL;  TMMOB üyesi olmayan katılımcılar için 850 TL

(Eğitim ücretinin Şubemize yatırılması için son gün 30 Ekim 2019’ dur. Tarihle ilgili Bakanlığa bilidirim yapılması gerekliliği sebebiyle kesinlikle uzatma yapılmayacaktır. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan katılımcıların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(Katılım Belgesi için 24 saatlik eğitimin en az 22 saatine katılım zorunludur; 2 saatinden fazlasına katılamayanlara eğitimin ücret iadesi yapılamaz.)

 • Havale / EFT ödemeleri için,

DENİZBANK KONYAALTI /  MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ  IBAN: TR02 0013 4000 0005 3608 3000 25 

 • Şubeden nakit ya da kredi kartı ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz. (Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde eğitim ücretine taksit yapılamamaktadır.)

Eğitim notları için Bilirkişilik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı”ve “Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılımcı El Kitabı” kullanılacaktır.

Bu kitaplara  http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/bilirkisiliktemelegitimkitaplari.html linkinden ulaşılabilir.

Başvuru formu için tıklayınız.

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Türk Yargı Teşkilatı
 • Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süjeler
 • Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5:UYGULAMA