BASIN AÇIKLAMASI-BELEK ve KADRİYE SAHİLLERİ HALKA DEĞİL RANTA AÇILIYOR!

BASIN AÇIKLAMASI

BELEK ve KADRİYE SAHİLLERİ HALKA DEĞİL RANTA AÇILIYOR!

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 kaynaklı pandemi nedeniyle halkımızın evde kalmasının tavsiye edildiği bu süreçte, kamuoyu vicdanını yaralayan imar ve yapılaşma uygulamalarına hız verilmiş, doğal koruma alanları ranta kurban edilmiştir.

Antalya ili Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye Mahalleleri, bölgede en çok tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her iki bölgede bulunan halk plajlarında yaptığı uygulama, kamuoyuna halk plajlarının yeniden düzenlemesi gibi lanse edilmektedir. Algı yönetimi konusunda çok iyi bir örnek olabilecek bu uygulamada gerçek amaç, toplamda 1383 metre uzunluğa sahip her iki halk plajı sahil bandının 540 metreye düşürülerek, alanda yeni turistik tesis alanları ve rant yaratmaktır.

Bölge, 1984’te “Turizm Merkezi”, 1986’da ise “Turizm Yatırım Alanı” ilan edilmiştir. Her iki alan da flora ve fauna elamanları açısından zengindir. Orman, akarsular, tarım alanları, kıyı kumulları, kumul bitkileri, deniz kaplumbağaları (Caretta Caretta) ve kuş türleri ile farklı zenginlikler sergiler. Ancak bölgede yapılan plan değişiklikleri sonucunda hızla gelişen turistik tesisler, bu zenginliği olumsuz yönde etkilemiştir. Turizm yapılaşmasının çevre, doğal ve fiziksel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkisinin önüne geçebilmek için Sürdürülebilir Turizmin, Eko Turizmin ve Doğa Turizmi kavramlarının, bölgede Turizm önceliği olarak benimsenmesi son derece önemlidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16.01.2020 tarihinde yapmış olduğu çevre düzeni planı ve imar planı düzenlemeleri ile; Belek mahallesinde; 145 ada 23-24 ve 42 parseller “Günübirlik Tesis Alanı, Turizm Tesis Alanı ve Orman Yangın Üssü Alanı” olarak planlanmıştır. Plan ile Belek Mahallesinde mevcut 92.280 m2lik günübirlik tesis alanı 69.550 m2 ye düşürülmüştür. 103.550 m2lik kamping alanı ve 15.950 m2lik spor alanı tamamen kaldırılmış, orman yangın üssü alanı daraltılmış ve toplamda 247.700 m2lik kısım Turizm Tesis Alanlarına dönüştürülmüştür.

Bu planlamada halkın denize girebileceği sadece 259 metre ve 1000 kişilik bir plaj alanı bırakılmıştır ki, Belek’te yer alan yüzlerce yazlık, otel çalışanları ve ilçe vatandaşları düşünüldüğünde bu plajın halkın kullanımı için yetersiz olacağı aşikardır. Zira yaz sezonunun başlamadığı şubat ayında bile Serik nüfusu 135.000-140.000 civarı olup, sezonda bu rakam ikiye katlanmaktadır.

Halkın yararlanacağı plajın yetersiz olması, Anayasamızda ve Kıyı kanununda yer alan “Kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahilden yararlanmada öncelikle KAMU YARARI gözetilir” hükmüne aykırıdır. Belek sahil bandında artan yapılaşma nedeni  ile kamunun kullanımına açık alanlar daraltılmıştır.

Planda yer alan Orman Yangın üssü alanı daraltılarak turizm tesis alanı içerisine alınmıştır. Bu alanda dünyada başka bir örneği bulunmayan fıstık çamı ormanları yer almaktadır. Bu alanların yoğun yapılaşmaya açılması, ormanlara telafisi imkansız zararlar verecektir. 145 ada 42 parselde bulunan, Serik Belediye’si tarafından Orman İşletme Müdürlüğünden 10 Temmuz 2018 tarihinde 28 yıllığına kiralanan 8,4 hektar büyüklüğündeki PİKNİK VE MESİRE alanı; kira sözleşmesi, Belediye’nin zararı ve halkın buradan yararlanması yok sayılarak, turizm tesis alanına dönüştürülmüştür. Söz konusu planlar ile Turizm amaçlı yoğun yapılaşma içeren bir planlama yapılmıştır ancak artan yoğunluğu karşılayacak sosyal ve teknik alt yapı alanlarının ayrılmadığı görülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16.01.2020 tarihinde yapmış olduğu çevre düzeni planı ve imar planı düzenlemeleri ile; Kadriye mahallesinde; 579 ada, 19,36,37 parsellerde bulunan “Günübirlik Alan ve Golf Ve Konaklama alanı” olan kullanımları, “ Günübirlik tesis alanı, Turizm tesis Alanı ve Teknik Alt yapı alanına “ dönüştürülmüştür.

Kadriye mahallesi 579 ada 19 parsel, çamlık vasfında, mülkiyeti hazineye ait bir alandır ve eski planlarda günübirlik tesis alanı kullanımındadır. 579 Ada 36 parselin 35.254 m2lik kısmı “yol ve otopark” olarak, 37 parsel ise “Golf ve Konaklama alanı” olarak kullanılmaktaydı. Dava konusu planlar ile 124.789 m2lik Günübirlik tesis alanı 82.300 m2ye, 8 km uzunluğundaki Kadriye sahilinde halkın kullanımında olan 498 metre sahil bandı 286 metreye düşürülmüştür. Ayrıca 23.420 m2lik park alanı, 1200 m2lik teknik alan, 1998 m2lik orman alanı, 515 m2lik Golf ve konaklama alanı iptal edilerek büyük bir alan turizm tesis alanına dönüştürülmüştür.

Bu planlama ile halkın denizden yararlanması kısıtlanmış, Anayasa ve Kıyı Kanununda yer alan; “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahilden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” hükmüne aykırı hareket edilmiş kamu yararı gözetilmemiş, rant  gözetilerek planlama yapılmıştır.

Kadriye mahallesinde, doğa ve ormanların korunduğu, doğayla bütünleşik, halk ile turistlerin birlikte sahilden yararlandığı bir turizm yürütülmektedir. Dava konusu planlar ise tamamen rant beklentili yatırımcıların isteğine yönelik düzenlenmiş, halkın yararlanması asgari düzeyde tutulmuş, fıstık çamı ormanlarına zarar verecek bir planlamadır.

Plan değişikliklerinde, bölgenin 10-20-30 yıllık nüfus projeksiyonları dikkate alınmadan planlama yapılmış, artan nüfus yoğunluğunu karşılayacak yeterli teknik ve sosyal alt yapı alanları ayrılmamış ve kamu yararı gözetilmemiştir.

Bu kapsamda; Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının 16.01.2020 tarih ve 2020/01-01 sayılı işlemi ile alınan ve 28 Ocak 2020 tarihinde onaylanan, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği kararının iptali istemiyle, Serikli 33 vatandaşımız ile birlikte Antalya 5. İdare Mahkemesinin 2020/335 ve 2020/336 E. sayılı dosyaları ile dava açılmıştır.

Kamuoyunu yanıltmaya dönük imar uygulamalarının ve halkın anayasal hakkı olan sahillerin kullanımının rant projeleriyle hakkın elinden alınmasının karşısında olacağımızı,

Değerli Basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.    27.04.2020

 

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

18. DÖNEM YÖNETİM KURULU