6. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ / DEĞİŞEN DÜNYADA YAPILI ÇEVRE / 7-9 ARALIK 2023

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yapı Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulu çalışmaları kapsamında; sekreterliğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü, Antalya ve Eskişehir Şubelerinin iş birliği, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Mimarlar Derneği 1927, Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Yapı Dergisi’nin destekleriyle, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde Eskişehir’de “Değişen Dünyada Yapılı Çevre” başlığıyla 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi düzenlenecektir.

6.Ulusal Yapı Kongresi’nde değişen dünyanın hassasiyetlerine yapılı çevrenin adaptasyonunu tartışacak nitelikte “Döngüsel Tasarım, İklim Değişikliği, Sayısal Tasarım, Sanal Gerçeklik, Geleceğin Mekânları” olarak belirlenen temalar çerçevesinde; değişen dünya, çevre ve yaşam koşullarının yapı sektörüne etkisi ve yapılı çevrenin bu koşullara uyumu ile ilişkili olan yapı malzemesi ölçeğinden, mekân, bina, şehir, çevre ölçeklerine kadar yapı sektörü ile ilgili farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların kongreye katılımını sağlayabilmek üzere, Yapı Malzemeleri, Yapı ve Yapım Sistemleri, Yapım Yönetimi, Yapı Üretiminde Bilişim: Bilgi Teknolojileri, Tasarım Yönetimi, Yapı Biyolojisi ve Çevresel Kontrol, Yapı Denetimi, Yapı Güvenliği, Kültürel Varlıklar ve Koruma, Evrensel Tasarım, Afet ve Risk Yönetimi, Mesleki Eğitimkonu başlıkları kongrenin tartışma ortamına dâhil edilmiştir.

 1. Yapı Malzemeleri
 2. Yapı ve Yapım Sistemleri
 3. Yapım Yönetimi
 4. Yapı Üretiminde Bilişim: Bilgi Teknolojileri
 5. Tasarım Yönetimi
 6. Yapı Biyolojisi ve Çevresel Kontrol
 7. Yapı Denetimi
 8. Yapı Güvenliği
 9. Kültürel Varlıklar ve Koruma
 10.  Evrensel Tasarım
 11.  Afet ve Risk Yönetimi
 12.  Mesleki Eğitim

6.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin, yapı bilimleri, çevre kontrolü, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık eğitimi, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirmesi hedeflenmiştir. Bildiri ile katılmak için özet teslim tarihi 31 Mart 2023 Cuma gününe uzatılmıştır. 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi hakkında detaylı bilgiye 6. Ulusal Yapı Kongresi web sitesinden ulaşılabilmektedir.