Yayınlar

V. ULUSLARARASI TAŞ SEMPOZYUMU GELENEKSEL VE MODERN MİMARİDE "TAŞ VE KENT"

Şubemizin 2007 yılından itibaren sürdürdüğü gelenekselleştirdiği "Geçmişten Geleceğe Taş" başlıklı sempozyumlar dizisinin beşincisi; V. Uluslararası Taş Sempozyumu Geleneksel ve Modern Mimaride Taş ve Kent" temasıyla düzenlenmiştir.

Sempozyumda; çağdaş tasarımda taş kullanımının artırılması, taşın yapı ile yeniden buluşmasının sağlanması ve bu konudaki örneklerin tartışılması gibi konular üzerinde durulmuş ve bildiriler yayına aktarılmıştır.


IABA 2011 - DENEYSEL MİMARLIK İŞLERİ

Bienalin kentle ve kentlilerle temas ettiği en önemli etkinlik ise “Deneysel Mimarlık İşleri” olarak adlandırılan, özellikle mimarlık eyleminin, daha önce sözü edilen felsefi, sanatsal, kültürel, eleştirel yönünü vurgulayan yerleştirmeler olmuştur. Özellikle Bienal çerçevesinde, Deneysel Mimarlık İşleri’nin yer almasının istenmesinin  nedeni; Mimarlık eyleminin, saklı kalan yönlerinin gözle görülür biçimde daha fazla algılanmasının sağlanması, mesleği daha farklı bir gözlükle okutabilmek olmuştur. Bu yerleştirmeler aracılığı ile; kişilerin bu işleri gündelik yaşam içinde deneyimleyebilmelerini sağlayarak, içinde yaşadıkları kentte her türlü geçtikleri meydanlara, sokaklara, anıt eserlere, vista noktalarına olan ilgilerini artırmak, farkındalık sağlamak, diğer bir deyişle yapı dışında; mimarlığın düşünsel yönüne dokundurabilmektir. Bu, aynı zamanda meslek insanı ile kişilerin, yapılanış aracılığı ile karşılıklı etkileşimini pekiştiren, bu geri dönüş ile birlikte, mimarın da yaratıcı yönünü geliştiren bir deneyimdir. Aslında, deneysel işlerin üretim süreci de tasarımcı, üretici ve maliyet üçgeni arasında dengeyi bulmak açısından, oldukça yaratıcı detayların üretildiği bir zaman dilimi olarak yaşanmıştır.

Sonuç, herkes açısından oldukça tatmin edici olmuş, özellikle izleyenleri şaşırtıcı, etkileyici, alışageldikleri düzen içinde yer yer de tedirgin edici bir düzeyde yerleştirmeler gerçekleştirilmiştir. Yayınımızda 12 adet deneysel mimarlık işine ait tüm bilgiler yer almaktadır.


IABA 2011 - ULUSLARARASI MİMARLIK BİENALİ 2011 - ANTALYA

Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali (IABA 2011 Antalya), Türkiye’de bir ilke imza atarak, “Ülkemizin ilk Mimarlık Bienali” olma özelliğinde, 26,27,28,29 Ekim 2011 Ekim 2011 tarihlerinde, Mimarlar Odası Antalya Şubesi önderliğinde, başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Bienal kapsamında; Açılış-Kapanış konuşmaları, başta Mimarlık Forumu olmak üzere Forumlar, Toplantılar Oturumlar, Yarışmalar, Deneysel Mimarlık İşleri, Batı Antalya İçin Gelecek Senaryoları (Kullanım Alanından Kentsel Çevreye başlıklı atölye çalışması), Genç Mimarlar Buluşması, Öğrenci Workshopları, Sergiler, Film Gösterimleri düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin tamamını tek bir başlık altında sizlere sunuyoruz.


"Uluslararası Ekolojik Mimarlık Ve Planlama Sempozyumu 2011"

2005 – 2007 - 2009 yıllarında başarıyla gerçekleştirilmiş olan “Ekolojik Mimarlık ve Planlama ulusal Sempozyumu”nun dördüncüsü 25 Kasım 2012 tarihinde, Mimarlar Odası Antalya Şubesince gerçekleştirmiştir.
Sempozyumda “Ekolojik İyileştirme” ana teması ile;  Planlama, Mimarlık, Eğitim ve Uygulamaların uluslar arası ortamda tartışılması amaçlanmıştır.
Sempozyum’da yapılan sunumlar, İngilizce ve Türkçe olarak yayına dönüştürülmüştür.


"EXPO DENEYİMLERİ ÜZERİNDEN ANTALYA 2016 EXPO’SU İÇİN ÖNERİLER"

Dünya botanik Expo’su, 2016 yılında Antalya’da düzenlenecektir. Şubemiz, bu büyük etkinlikle ilgili üyelerimizi ve kentlilerimizi bilgilendirmek ve önerileri kentlimizle paylaşmak amacıyla bu yayını hazırlamıştır.
Y.Şehir Plancısı M.Nazım Özer ve  Y.Şehir ve Bölge Plancısı Gamze Özer’in araştırmalarına dayanarak hazırladıkları  “Antalya 2016 Expo’su için Önerileri” bu yayında yer almaktadır.


Uluslararası Mimarlık Bienali - IABA 2011-Antalya Batı Antalya İçin Gelecek Seneryoları "Kullanım Alanından Kentsel Çevreye" Kitabı

Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali (IABA 2011 Antalya), Türkiye’de bir ilke imza atarak, “Ülkemizin ilk Mimarlık Bienali” olma özelliğinde, 26,27,28,29 Ekim 2011 Ekim 2011 tarihlerinde, Mimarlar Odası Antalya Şubesi önderliğinde, başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Bienal kapsamında; Açılış-Kapanış konuşmaları, başta Mimarlık Forumu olmak üzere Forumlar, Toplantılar Oturumlar, Yarışmalar, Deneysel Mimarlık İşleri, Batı Antalya İçin Gelecek Senaryoları (Kullanım Alanından Kentsel Çevreye başlıklı atölye çalışması), Genç Mimarlar Buluşması, Öğrenci Workshopları, Sergiler, Film Gösterimleri düzenlenmiştir.

Önümüzdeki yıllarda yapılacak Bienallerde, kentin bir bölgesi, bir sorunu, Yerel Yöneticilere ve kentin geleceğine ışık tutacak şekilde, ülkemizden ve dünyadan mimarlarla ve katılımcılarla tartışılmasının sağlanması düşünülmektedir.

IABA 2011-Antalya kapsamında gerçekleştirilen Batı Antalya İçin Gelecek Seneryoları “Kullanım Alanından Kentsel Çevreye” başlıklı atölye çalışması, bu düşüncenin ilk örneğini ve deneyimini oluşturmuştur. Bu çalışma Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Kahvecioğlu moderatörlüğünde bir araya gelen 4 gönüllü grup, Antalya kenti için fikir üretme sürecine katkıda bulunmak için çalıştı. Üretilen fikirler ise, Bienal sürecinde ve sonrasında izleyiciyle buluştu.

Ayrı ayrı işlevlere hizmet eden ancak birbiri ile bütünleşemeyen farklı “kullanım alanlarının”, daha iyi yaşayan ve çalışan bir “kentsel çevreye” dönüşmesi için fikir arayışları, çalışmanın ana hedefidir.  Bu çalışmanın,  Antalya’nın önemli bir bölgesinin geleceğine ışık tutacağı, yerel yöneticilerin bu alanda gerçekleştirebilecekleri projelere katkı koyacağı düşünülerek Şubemizce yayınlanmıştır.


"Oran ve Sinan (2)" Kitabı

Sn.Ercan Evren’in “Orantı” konusundaki araştırması, “Oran ve Sinan-1” adlı kitabında yayınlanmıştı. Birinci yayının devamı niteliğinde hazırladığı bu yayının ; varolan araştırmalar ile ilgili değerlendirmeleri yanı sıra, Mimar Sinan’ın küçük camilerinin özellikleri ve yapım tekniklerine de yer vermesi göz önüne alınarak  yayınlanmasında yarar görülmüştür.

Yazar bu kitabında, Sinan’ın 12 küçük camisini de ele alarak modüler bir sistem arayışına girmiş ve Osmanlıda devşirme sistemi, Enderun eğitimi ve Ahi teşkilatına da değinmiştir.


"Antalya Kent Surları Çalıştayı " Kitabı

Şubemiz, uzun yıllar Antalya Tarihi Kent Merkezi’nin Antalya’ya yakışır bir şekilde düzenlenerek, Kaleiçi, Balbey, Haşimişcan, Hanlar Bölgesi’nin ilişkilerinin doğru kurularak, bu alanların korunması, geliştirilmesi, kesintisiz izlenmesi, algılanması ve sağlıklaştırılması amacıyla, çeşitli çalışmalar yapmıştır.
Koruma Amaçlı İmar Planının Mimarlar Odası Antalya Şubesi denetimi, danışmanlığı ve koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesince yaptırılması planlanmış, bu bağlamda,  Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanmıştır.
Bu protokol kapsamında Kaleiçi ve bölge ile ilgili birçok çalışma ve toplantı Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilmiştir.
Antalya kent surları, değişik dönemlerin izlerini bünyesinde taşıyan, büyük bir bölümü okunan çok önemli bir mirastır. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin bu önemli unsurunu bu anlayışla ele almak, koruma ve kullanma sorunlarını irdelemek ve bir “Antalya Kent Surları Master Planı” kavramı geliştirerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak her türlü müdahaleyi bu plan çerçevesinde yapmayı düşünmüştür.Bu bağlamda, bu konuda yapılacak çalışmaları, aralarında bulunan protokol kapsamında işbirliği içinde yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce  konuyla ilgili kişi ve kurumların bir araya geldiği, sorunların ve olanakların tartışıldığı ve bir yol haritası oluşturulması amacıyla 22-23 Mart 2010 tarihlerinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi Toplantı Salonu’nda  Antalya Kent Surları Çalıştay’ı  düzenlemişlerdir. Mimarlar Odası Antalya Şubesi bu çalıştayda yapılan sunumlar, görüşler ve tartışmaları kentimiz için çok önemli bir belge oluşturacağını göz önüne alarak yayınlaştırmayı zorunluluk olarak görmüştür.


"Modernlik ve Türkiye'de Modern Camiler" Kitabı

Yazar, günümüzde Sinan taklidi olarak inşa edilen camileri ve yaratıcı-özgün modern camilerin yapılmamasını eleştiriyor. Bunu eleştirirken modernliğin tarifini yapan yazar Osmanlı İmparatorlüğüne kadar giderek, toplumu sosyal yapısını inceliyor ve “modern olamayışımızın”  nedenlerini bulmaya çalışıyor. Kitapta, Tanzimat Fermanından sonra sırasıyla günümüze kadar gelen pek çok yenilenme ( modernleşme) hareketleri de teker teker  incelenmiş. Rönesans ve Mimar Sinan’dan da örnekler veren yazar Avrupa ve Türk dünyası arasında bir kıyaslama yapmaya çalışmış.
Ayrıca 19.yüzyıldan günümüze kadar geçen zamanda Türk Mimarisini değerlendiren  yazar Küreselleşme ve AB süreciyle yaşanan  sosyal etkileri tahlil ederek mimarinin günümüzdeki son durumunu da anlatmaya çalışmış.Yazarın kitapta, Divan Edebiyatını ve Geleneksel Türk Musikisini de değerlendirdiğini görüyoruz.
Özgün ve yaratıcı Avrupa mimarisinden örnekler veren yazar cami mimarisini üç ana gruba ayırıyor. “Taklit Camiler, Stilize Camiler ve Özgün Camiler”
Örnek olarak, kitabın son bölümünde; 1956’dan günümüze kadar geçen zaman içinde inşa edilmiş, 18 adet modern cami de yer almaktadır.  
Şubemiz üyesi Ercan Evren tarafından hazırlanan bu kitap şubemizce yayınlanmıştır.
  

"Antalya'da Mimarlık Eğitimi Başlıyor" Kitabı

Akdeniz Üniversitesinde, 2011-2012 Öğretim yılı, güz yarı yılında, mimarlık bölümünün eğitime başlaması, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından, Mart 2011 itibariyle uygun görülmüş, YÖK tarafından da 30 öğrenci alınarak eğitime başlaması onaylanmıştır.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bakır ve Mimarlık Bölümü arasında yapılan görüşmeler sonucunda; eğitime açılacak mimarlık bölümünün üniversite genelinde yürürlüğe sokulan Bologna Süreci'ne uyumlu bir şekilde yapılanması için dış paydaşları kapsayacak şekilde iki toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. Bu konuda Mimarlar Odası Antalya Şubesinde  iki kez toplantı düzenlenmiştir.

Toplantılar sonucunda; Akdeniz Üniversitesi'nde Mimarlık eğitiminin bilimsel, şeffaf, ölçülebilir vb. çağdaş ilkeler doğrultusunda gelişmesi için, her eğitim-öğretim yılında güncellenerek zenginleşen faaliyet raporlarının ilkinin Mimarlık Bölümü Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından yayınlanması sağlanmıştır.
Bu yayın, süreç açısından gerekli bilgileri, birinci toplantının özetini, ikinci toplantının geniş bir biçimde içeriğini, değerlendirme ve sonuç bölümlerini kapsamaktadır.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, Oda, Üniversite ve Mimarlık Bölümü işbirliği açısından ülkemize örnek oluşturabilecek bu çalışmayı kitaplaştırmakta yarar görmüştür.


"Atatürk ve Antalya" Kitabı

Atatürk’ün Antalya'ya yaptığı üç önemli ziyareti  kendi çizimleri ile anlatan Şubemiz üyesi Nail Demirkan, bu kitap ile ilgili ilk  çalışmalarına 2005 yılında başlamış.

Kitabın girişinde Antalya’nın tarihinden kısaca söz edilmekte ve Atatürk’ün Antalya’ya gelişi, görüşmeleri, ziyaretleri ve Antalya’dan dönüşü yazarın kendi çizimleri ile anlatılmakta. Ayrıca o döneme ait yapıların çizimlerinin de bulunduğu kitabın basımı Şubemizce yapılmıştır ve satışı bulunmamaktadır.


"Hukuk Mücadelemizden Örnekler" Kitabı

Antalya Mimarlar Odası, gerek 12 Eylül döneminin etkilerinin tam olarak ortadan kalkmaması, gerekse bu gibi durumlarda yasal yollara başvurma hakkının olduğunu bilememesi gibi nedenlerle, İmar Planı Lejantında yapılan değişikliklere dava açamamıştır. Ancak, 1988 yılında Antalya Belediye Meclisi'nin yapılaşmış olsun olmasın Antalya imar planının kapsadığı parsellere bir kat yapı izni vermesi üzerine dava açarak bu kararı iptal ettirmiştir. Aslında, bu meclis kararına karşı o gün Eşgüdüm Kurulu'nda bulunan Mimarlar, Makine, Elektrik, İnşaat Mühendisleri, Tabip, Eczacılar Odası ve Antalya Barosu dava açma kararı almışlardır. Ancak kimileri yönetimlerinden geçiremedikleri, kimileri de merkezlerinden izin alamadıkları gerekçesi ile dava açamamışlardır. Son dakika Tabip Odası, bu davaya katılma kararı aldıysa da gerek meslek alanlarının bu davayla çok ilgisi olmaması, gerekse de geç kalınmış olması gibi nedenlerle Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin genç yönetimi tek başına dava açmak zorunda kalmıştır. Bu dava sonucunda gelen iptal kararı ile birlikte Mimarlar Odası; kenti olumsuz etkileyen bu gibi kararlarda, yasal yollara başvurma hakkının olduğunu öğrenmiş ve o tarihten bu güne kadar her türlü olumsuzluğa karşı yasal yollara başvurma hakkını kullanmıştır.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Belediyelerin ve Bakanlıkların, toplum yararı gözetilmeksizin,  bilimsel ve teknik doğrulara aykırı plan, plan tadilatı ve işlemlerine karşı açtığı davalar nedeni ile yöneticiler ve siyasiler tarafından zaman zaman muhalefet partilerinin arka bahçesi olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Yerel yönetimlerin doğu projelerini desteklemesi nedeniyle de; yerel yönetim muhalifleri tarafından, siyasi rant ve kişisel yarar beklentilerinden kaynaklanan suçlamalarla Antalya Şubesi zaman zaman da iktidardaki partinin yandaşı ya da destekçisi gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Siyasi çevrelerce, siyasi parti gibi davranmaya zorlanmak ve haksız eleştirilerle karşı karşıya kalmak, Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ni doğru bildiği yoldan ayıramayacaktır.

Son dönemlerde özellikle 100.Yıl Alanı ve Lara'da açtığımız davalar nedeniyle Şubemiz yatırımlara karşı olmakla suçlanmaktadır.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi kuruluşundan bu yana sürdürdüğü toplum hizmetinde, toplum yararına bilimsel ve teknik doğrular ışığında mimarlık mesleğini yakından ilgilendiren konular, demokrasi, insan hakları, Cumhuriyetin temel ilkeleri, kentimizin uyumlu ve sağlıklı gelişmesi ile ilgili mücadelesini ve kamuoyu oluşturma çalışmalarını yılmadan ve bütün tehditlere karşı sürdürmüştür, sürdürecektir.

Şubemiz; bilimsel, teknik doğrulara aykırı uygulamalara yönelik eleştirilerini nasıl alternatifleriyle zenginleştirdiyse suçlamalara karşı da boş tartışmalar yerine belgelerle yanıt vermeyi uygun görmektedir. Bu amaçla, suçlamalara karşı belgeleri de içeren üç-dört yayınla bu dönem yanıt verecektir. İlk yayını Şube Başkanı M. Osman AYDIN tarafından “Balıkçı Köyünden Metropoliten Kente, Korykos'tan Büyükşehir Antalya'ya” başlığında yayınlanmıştır.

Bu konudaki bu ikinci kitap da 1988'den bu güne kadar açtığımız davalardan örnek olacak en önemlilerini kapsamaktadır. Bu örnek davalardan da görülmektedir ki idari davaların çok zaman alması nedeniyle yürütmesi durdurulamamış davalar sonuçlandığında dava açılan planlar, tadilatlar, ya da kararlar uygulandığından, davaları kazanmanın çok da bir anlamı olamamaktadır.

Yine kitaptaki örnek davalardan görülecektir ki bu davaları çok iyi izlemek, takip etmek gerekmektedir. Örneklerden birisinde on yıl geçmesine karşın davanın bitmediğini anlamak mümkündür. Lara davalarında Bakanlığın aynı alanla ilgili 17 kez plan tadilatı yapması, Şubemiz, çeşitli Meslek Odaları, kişiler, İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte veya tek başına bütün bu tadilatlarına dava açması da göz önüne alındığında davaları açmak kadar izlemenin ne kadar önemli olduğu gerçeği ortaya çıkar.

Bu kitapta örnek davaların dava dilekçeleri, mahkeme kararları yorumsuz yer almaktadır. Özellikle bilirkişi raporları meslek örgütlerinin yatırımlara karşı olup olmadığının ve kimlerin rant peşinde koştuğunun kanıtlarıdır. Aynı alan ile ilgili ayrı bilirkişi raporlarının nasıl oluşturulabildiğini, bazı bilirkişilerin çeşitli nedenlerin etki-sinde kalabildiklerini, bu konudaki yorumları da size bırakırken, hiçbir şekilde etki altında kalmadan bu raporları hazırlayanları da kutlamak gerektiğini belirtmek isteriz.

Kitapta yer alan davaların hazırlanması, takibi ve izlenmesi ile ilgili inanılmaz özverili çalışmaları için Hukuk Mevzuat Bürosu sorumlumuz Mimar Sayın Recep SÖNMEZ'e, Avukatlarımız Sayın Odhan MESCİ'ye, özellikle geceli gündüzlü takdirin çok üzerindeki katkıları nedeniyle Avukat Sayın Sevda MESCİ'ye sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.


“Antalya Mimarlık Konferansları 2010-1” Kitabı

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen konferans dizisinin “Antalya Mimarlık Konferansları 2010-1”  2010 Mayıs ayında şubemizde gerçekleştirildi.

Günümüzde tüm dünya ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler ışığında güncel bilgiye olan gereksinim önem kazanmıştır. Konferanslara katılan konuşmacılar   konu  başlıkları ile ilgili genel bir bilgilendirmenin yanında kendi üretimleri olan projeleri tüm aşamaları ile birlikte aktarmışlardır.
Konferanslar dizininde; 6 Mayıs 2010 tarihinde Prof.Dr.N.Gül ASATEKİN “ Kültür Varlıklarının Restorasyonunda Kuramsal Yaklaşımlar” konulu, 13 Mayıs 2010 tarihinde Mimar Ecan ÇOBANOĞLU “Ankara-Esenboğa Havalimanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Katlı Otoparkı” ve Y.Müh.Mimar Jurgen BISCH “Akıllı Yapılar İçin Doğal Kaynaklar”  konferanslar verildi. Konuşmacıların bilgi, birikim ve deneyimlerini, kendi üretimleri olan projelerle ve seçtikleri örneklerle sundukları bu konferanslar dizisi; şubemizce düzenlenerek yayınlanmıştır.


Oran ve Sinan (1) Kitabı

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Odamızın üyeleri ile varolduğunun  bilincindedir. Bu açıdan bakıldığında, üyelerimizin Odamıza ve mesleğimize katkılarını önemsemektedir. Üyelerimizce yapılan araştırmalar, değerlendirmeler, bilimsel çalışmalar, Şubemiz Yönetim Kurulumuz’ca bu amaçla yayına dönüştürülmektedir.
Şubemiz üyesi Ercan Evren, son araştırma ve çalışmaları  ile  Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi’nin de son dönemde baş yazarı konumuna gelmiştir.

Son olarak “Orantı” konusundaki araştırmasının sonuçlarını, görüşlerini, değerlendirmelerini, meslek kamuoyuna sunmak üzere bu kitap yayınlanmıştır.  
Bu kitap yazarın; Hiçbir yapısı birbirine benzemeyen Mimar Sinan’ın, eserlerinin yapılış yöntemini araştıran fazlaca yayınını olmaması nedeniyle bunları araştırmak adına yola çıkarak, Sinan’ı daha derinden anlamak, tanımak ve anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.  Kitapta, altın, gümüş oranları ve dik üçgen anlatılmakta,  Mimar Sinan’ın eseri olan Şehzade, Süleymaniye, Selimiye  Camileri “oran ” üzerinden irdelenmekte.


Uluslar arası Turizm ve Mimarlık Sempozyumu-3- Kitabı "Kent Kültüründe Turizm Ve Mimarlık"

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce, iki yılda bir düzenlenen ve gelenekselleştirilen “Turizm ve Mimarlık Sempozyumunun üçüncüsü  25-26 27  Kasım 2010 tarihlerinde "Kent Kültüründe Turizm Ve Mimarlık" konusunda gerçekleşti.
Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı M.Osman AYDIN’ın ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Mustafa AKAYDIN’ın açılış konuşmaları ile başlayan sempozyum, , Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) Coğrafya & Turizm bölümü profesörlerinden  Prof.Dr.Myriam Jansen VERBEKE’nin   “ Kentsel Turizm :Entegre Bir Planlama Yaklaşımı”  başlıklı  tematik sunumu ile sempozyumun ilk günü tamamlandı.
Sempozyumun ikinci günü; Prof Dr. Ruşen KELEŞ’in başkanlığında Prof. Dr. Cevat GERAY ,Prof.Dr. Erol MANİSALI ve Prof Dr. Şükrü YARCAN’ın katıldığı  “Toplum ve Turizm”  konulu yuvarlak masa oturumu ile başladı.
Günün ikinci oturumu, Mimar Aysel ÇETİNSOY’un başkanlığında “Turizm ve Sürdürülebilirlik”  konu başlığı altında Arş Gör. Kunter Manisa, Yrd.Doç.Dr. Berrin AKGÜN YÜKSEKLİ ve Yrd..Doç.Dr. Zeynep AKTÜRE bildirilerini sundu.
Öğr.Gör. İkbal ERBAŞ’ın  başkanlığında , “Kent Yerel Kültür, Yerel Ekonomi ve Turizm”  konu başlığı altında sempozyumun üçüncü oturumunda  Sempozyum Bilim Kurulu üyesi  Prof.Dr.İclal DİNÇER  “Kültür ile Barışık Bir Kent Turizmi;Batı Önerileri ve İstanbul” konusunda    ve Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı M.Osman AYDIN  “Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması Geliştirilmesi ve Turizm Yalvaç Örneği” konusunda sunumlarını yaptılar.
Sempozyumu ikinci günü, Y.Mimar  Oktay EKİNCİ’nin başkanlığında “Kent Kimliği ve Turizm- Yavaş Kentler ve Geleneksel Kentler” konu başlığı altında,  Serefihisar Belediye Başkanı Tunç SOYER, Kapodakya önceki dönem Belediye Başkanı Bekir ÖDEMİŞ ve  Beypazarı önceki dönem Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ’ın  katıldığı açık oturum ile tamamlandı.
Sempozyumun ikinci günü, Poster sunumları ile başlayan sempozyum, Mimar Ersen GÜRSEL’in “Turizmde Kıyı Planlama Süreci ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar “ konu  başlıklı tematik sunumu ile devam etti.
Tematik sunumun ardından sempozyumun dördüncü oturumuna geçildi. Prof.Dr.İclal Dinçer’in başkanlığında “Kent Yerel Kültür – Yerel Ekonomi ve Turizm” konu başlığı altında    Yrd.Doç.Dr. Kamuran SAMİ ve Öğr.Gör.Nefise Burcu SERBES bildirilerini sundu.
Sempozyumun altıcı oturumu  Doç.Dr.Tülin GÖRGÜLÜ başkanlığında,  “Turizm Mimarisi Kültürel Miras ve Mimarlık İlişkisi” konu başlığı altında Doç.Dr.Elif Özlem AYDIN, Araş.Gör.Burcu PEHLİVANOĞLU ve Araş.Gör.Mine KARAKOYUN’un bildiri sunumlarıyla tamamlandı.
Sempozyum;  Prof.Dr.Zekai GÖRGÜLÜ  başkanlığında  “Turizm ve Kent Kültürü”  konu başlığı altında , Side Belediye Başkanı Abdülkadir UÇAR, Alanya Belediye Başkanı Hasan SİPAHİ, Kaş Belediye Başkanı Abdullah  GÜLTEKİN, Turizimci Gazeteci Zafer CENGİZ ve Aktob Yön.Kurulu Üyesi Osman AYIK’ın  katıldığı, Belediye Başkanları, Turizimciler ve  Mimarlar cephesinden farklı görüşlerin sunulduğu ve konunun tartışıldığı Forum ile sona erdi.
Sempozyumun sonunda sonuç bildirgesi hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Yerel Kültürün ve Ekonominin sürdürülebilirliğinin temel eksen alınarak, turizm sektöründe yer bulması gerektiği bakış açısından hareketle düzenlenen sempozyumun, sonuç bildirgesi ve  sempozyumda  yapılan tüm sunumlar  bu kitapta yayınlanmıştır.


Mimarlıkta  Aydınlatma Kitabı

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından programlanan "Antalya Mimarlık Konferansları 2010" nın ilki  28 Nisan 2010 tarihinde Prof.Dr.Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU tarafından “Mimarlıkta Aydınlatma” konusunda gerçekleştirildi.

Konferansta, Aydınlatmanın türleri,karekteri,ışık,ışık kaynakları,aydınlatma tekniğinin temel büyüklükleri,görsel konfor,renk,ışık kaynaklarının ve yüzeylerin renksel özellikleri,Munsell ve CIE renk sistemleri,renklerin ışık yansıtma özellikleri, Görsel   açıdan  konforlu bir çevrenin  oluşturulmasında  etkili   olan    dizayn parametreleri, yapay ve doğal aydınlatma sistemleri ve aydınlatma aygıtları ile ilgili bilgiler verilerek uygulama örnekler  sunuldu. Konferans sonrası sunumlar  şubemizce düzenlenerek yayınlanmıştır.


IV. Uluslararası Taş Sempozyumu

Geçmişten Geleceğe Konaklama Yapılarında Taş Sempozyum Kitabı
 

İlki 2007 yılında düzenlenen ve Şubemizce gelenekselleştirdiğimiz sempozyumlarda; Anadolu’da kullanılan yapı malzemelerinden birisi olan taşın özellikleri, çeşitli konu başlıkları altında işlenmiştir.
2007 yılında yapılan ilk sempozyumda Geleneksel ve Modern Mimaride Taş “ Hanlar-Kervansaraylar” , 2008 yılında ikincisi düzenlenen sempozyumda, “ Geçmişten Geleceğe  Su Yapılarında Taş , 2009 yılında üçüncüsü düzenlenen sempozyumda “Ticaret Yapılarında Taş”  konuları örnekleri ile irdelenmiş ve sempozyum kitabı yayınlanmıştır.
2010 yılında ise “ Geçmişten Geleceğe  Konaklama  Yapılarında Taş” konulu sempozyum gerçekleştirilmiş ve  sempozyum kitabı yayınlanmıştır. Bu sempozyum kitabı , antik çağdan günümüze kadar kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturan bu yapıların tarihsel süreç içerisindeki yapısal özellikleri, tasarım ilkeleri, malzeme ve yapım tekniklerini belirten ve çağdaş yaşamda da bu yapıların tarihsel süreçlerine göre kullanılmasına yönelik bildirilerden oluşmaktadır.


"5. Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri Ve Sergisi “Mimarlıkta Moda” Kitabı                                                                                                                             

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, genç mimarları bir araya getirmek, bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak ve üniversite sonrası eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl
“Genç Mimarlar Buluşması” etkinliği düzenlemektedir.
Bu yıl 5. Uluslar Arası Genç Mimarlar Buluşması "Mimarlıkta Moda” ana temasıyla, düzenlenen etkinlik kapsamında     “2023 yılında Kentin Etkileşim Alanları Meydanlar” konulu fikir projesi ödülleri ve sergisi de gerçekleştirilmiştir.

Gelişen teknoloji ile geleceğin meydanını tasarlamak amacı ile düzenlenen “2023 yılında Kentin Etkileşim Alanları Meydanlar” konulu fikir projesi ödülleri ve sergisine 47’si yurtiçi, 36’sı yurtdışı olmak üzere katılan 83 projeden dereceye giren ve jüri tarafından değerlendirmeye alınan tüm projeler bu kitapta bir araya getirilerek yayınlanmıştır.


Korykos'tan Büyükşehir Antalya'ya Balıkçı Köyünden Metropoliten Kente Belgeleriyle Planlama ve Kentleşme Süreci

Son dönemlerde ülkemizde, çarpık kentleşme ve kentlerimizin içinden çıkılmaz sorunlarla baş başa kalması nedeniyle tüm bunlara sebep olanların kendi sorumluluklarını örtbas etmek gayreti ve hedef saptırmak amacıyla, sorumlular aranmakta ve çarpık kentleşmeden mimarların sorumlu olduğu iddiaları, söylemleri, açıklamaları, yazıları, basın ve yayın organlarında önemli ölçüde yer almaktadır. Bu bağlamda siyasiler, çeşitli meslek mensupları, bazı yükleniciler, yerel yöneticiler kendi sorumluluklarını gizlemek için “bu yapıların projelerini mimarlar yaptı sorumlusu onlardır” gibi bir yaklaşım içindedirler.

Hâlbuki mimarlar,  peynir kalıbı gibi yapılar oluşmasını sağlayan imar planlarını yapmamakta, özgürce yapı tasarlayamamakta, bu yapıları onaylamamakta, yapıların denetimsiz yapılmasını kaçak bölümlere göz yumulmasını istememekte, hele projelerinin kalitesiz malzemeyle yapılmasını hiç mi hiç istememektedir.
Af yasaları, kentsel dönüşüm yasaları, imar yasaları, mimarlarca veya mimarlar odasınca hazırlanmamakta ve uygulamaya konulmamakta, tüm bu uygulamalar maalesef siyasilerce gerçekleştirilmektedir. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, kamuoyunda mimarlarla ilgili bu suçlamaları yapanlarla tartışmaya girmeyi yararlı da bulmamaktadır.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, kurulduğundan bu yana, kentimizde mesleği ile ilgili her türlü sorunun çözümüne katkıda bulunmuş, kendi alanıyla ilgili yanlışlıklar ve olumsuzlukların karşısında olmuştur. Şubemiz, mesleği ile ilgili kentteki yanlışlıklar ve olumsuzlukları bilimsel ve teknik doğrular ışığında eleştirirken her defasında alternatiflerini de ortaya koymuştur. Alternatifsiz boş tartışmalara girmekten özenle kaçınmıştır.

Şubemiz; bilimsel, teknik doğrulara aykırı uygulamalara yönelik eleştirilerini nasıl alternatifleriyle zenginleştirdiyse suçlamalara karşı da boş tartışmalar yerine belgelerle yanıt vermeyi uygun görmektedir. Bu amaçla, suçlamalara karşı belgeleri de içeren üç-dört yayınla bu dönem yanıt verecektir. İlk yayını Şube Başkanı olarak hazırlamak bana düşer diye düşündüm. Mimarlar Odası arşivindeki belgeleri taradım. Biraz yorum, biraz anı katarak zenginleştirdim. İşte bu kitap ortaya çıktı.

Kitabın büyük bölümü, Antalya’da planlama ve kentleşme sürecinde, bilimsel ve teknik doğrulara uygun olmayan planlamalara, planlama ve kentleşmeyle ilgili uygulamalara karşı Mimarlar Odası’nın her dönem hazırladığı raporları, belgeleri kapsamaktadır. Bir bölümünde de yorumlarıma ve anılarıma yer verdim. Tarafsız ve belgelere dayalı bir yayın olmasına azami dikkat göstermeye çalıştım.

Belediye başkanlarının görev yaptıkları süreler farklıdır. Bu nedenle, doğal olarak bazı başkanların dönemleri kitapta daha çok, bazıları daha az ele alınmış olabilir. Bu konuyu da okuyucuların anlayışına bırakıyorum.

Bu kitabı hazırlamam için beni teşvik eden, destekleyen Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine; yirmi yıldır davaların teknik bölümlerini hazırlayan, Mimarlar Odası raporlarının hazırlanmasında en önemli katkıları sunan Hukuk–Mevzuat Büromuzun sorumlusu Sayın Recep SÖNMEZ’e teşekkürlerimi sunuyorum.
Mehmet Osman AYDIN
 

“Planlama ve Tasarım Sürecinde Katılım: Antalya Örneği”

Kitabın kurumsal çerçevesi, “katılım” ve “yönetişim” olmak üzere iki temel kavram üzerine oturtulmuştur. Kitap kapsamında Avrupa ülkelerinde kentsel mekanın biçimlenmesine katılım; İngiltere’de yasal ve yönetsel boyutuyla, Almanya’da yenileme faaliyetlerinin yerel yönetimler tarafından yaşama geçirildiği katılımcı uygulama örneğiyle ve İspanya’da örgütlü sivil toplum geleneğinden doğan yönüyle  ele alınmaktadır.Ayrıca Türkiye’de planlama ve tasarım sürecinde katılım olgusu da   ele  alınmaktadır. Planlama ve tasarım sürecinde katılım;Antalya örneği ile anlatılmaktadır.  Şubemiz üyesi Zeynep ESENGİL tarafından hazırlanan bu kitap Şubemiz tarafından yayınlanmıştır.


"Yerel Yönetimlerle İlgili Önemli Yasa Ve Yönetmelikler”

Yerel Yönetimlerle ilgili önemli Yasa ve Yönetmeliklerden ,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,  İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği, Teşkilatı Esasiye Kanunu 1921 Anayasası; Şubemizce hazırlanarak Nisan/  2009’da basımı yapılmıştır.Bu kitapta; konular kendi içinde,  alt başlıklar altında tüm bölüm ve maddeleriyle yer almaktadır

 

Kent Kültürü ve Cumhuriyet Paneli

Mimarlar Odası Antalya ve Mersin Şubeleri, tarafından düzenlenen “Kent Kültürü Ve Cumhuriyet” konulu panel-forum Mersin’de yapılmıştır. Temmuz 2009’da Alanya’da yapılan “Cumhuriyetin Mimarlıktan Beklentileri” konulu panelin bir devamı olan bu  bu panel-forum Mimarlar Odası Mersin Şubesi Konferans Salonunda düzenlenmiştir. Panel-forumda konuşmacı olarak Prof.Dr.Cevat GERAY, şair ve yazar Prof. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU, gazeteci-yazar Tuncay Molla VEİSOĞLU, gazeteci Yalçın BAYER katıldı. İki ayrı oturumla gerçekleşen panelin oturumlarını, Y.Mimar-gazeteci yazar Oktay EKİNCİ yönetmiştir.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Mimarlar Odası Antalya şube Başkanı M..Osman AYDIN, Mersin şube Başkanı Sabri KONAK ve Mersin vali yardımcısı Mustafa ERGÜN yapmışlardır.

Başkanlar özetle, kent planlamasının ve kimlikli mimarinin Cumhuriyet döneminde başlatıldığını, ancak Cumhuriyet’in ilkelerinden uzaklaşıldıkça, planlamadan, şehircilikten ve mimarlıktan uzaklaşıldığını, bunun bir tesadüf olmadığını ve kent yağmasının Cumhuriyet’i tehdit eden siyasi örgütlenmelere de rant sağladığını vurgulamışlardır.

Panelin tematik sunumu Mimarlar Odası Genel Saymanı Mimar Aysel ÇETİNSOY tarafından gerçekleştirilmiştir.

“Kent Kültürü Ve Cumhuriyet” konulu panelde; Özellikle imar, kent, çevre, kültür ve yapılaşma alanlarındaki gelişmeler karşısında “demokratik açılım” söyleminin gerçekten güven verici bir kalkınma ve kültür politikasına hizmet verebilmesi için, aynı alanlarda öncelikle “Cumhuriyet Açılımı”na gereksinmemiz olduğunu önemle kamuoyuna sunmak ve    bu nedenle mimarlık dışı alanlardan cumhuriyet değerlerine bağlı seçkin aydınlarımızla odamızın “Mimarlık Politikalarını belirleme sürecine katkıları”nın kazanılması amaçlanmıştır.

“Hukuk ve Rant Siyaseti” ve “Kent ve Çağdaş Uygarlık” konu başlıklarıyla iki oturumdan oluşan panelde; Mimarlar değerlendirme ve görüşleri ile forum bölümüne katılarak katkı koymuşlardır.

Şubemizce hazırlanarak basımı yapılan bu kitapta; Panel ve forum bölümünde yer alan konu başlıklarının irdelediği konular ve değerlendirmeler yer almaktadır.

III.Ulusal Taş Sempozyumu “Geçmişten Geleceğe Ticaret Yapılarında Taş Sempozyum”
20,00 TL

Mimarlar odası Antalya Şubesinin 2007 yılından itibaren sürdürdüğü ‘Geçmişten Geleceğe Taş’ başlıklı sempozyumlar dizisinin 3. Ulusal toplantısı ‘Ticaret Yapılarında Taş’ temasıyla  20/21.11.2009 tarihlerinde Crowne Plaza Otelde yapılmış ve bu konu içeriği ile ilgili bilim insanları ve bu konuda çalışmaları bulunan mimar, sanat tarihçisi, arkeologların katılımıyla sonuçlanmıştır.

Geçmişten günümüze kadar ticaret yapılarında taşın kullanım alanlarının değerlendirilerek, çağdaş mimari tasarımda doğal taşın kullanılmasına ışık tutacak örnekler ve kullanımları bu sempozyum kapsamında incelenmiştir.
                
Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Erdoğan Yüzer’in tematik sunumları sonrasında başlayan oturumlarda Doç.Dr.Gül ASATEKİN,Prof.. Dr.Taner KORKUT, Prof.Dr. Havva IŞIK ve Mim.Od.Genel Saymanı Aysel ÇETİNSOY başkanlık yapmıştır. 

21 Kasım tarihinde oturumların sona ermesi ile katılımcı ve izleyicilerle, kazı başkanı Hüseyin Alanyalı eşliğinde Side Antik Kentine teknik gezi yapılmıştır.

Şubemizce hazırlanarak basımı yapılan bu kitapta; Sempozyumda yapılan sunumların irdelediği konular, içerikleri ile birlikte yer almaktadır.

"Uluslararası Ekolojik Mimarlık Ve Planlama Sempozyumu 2009"

2005 ve 2007 yılında başarıyla gerçekleştirilmiş olan “Ekolojik Mimarlık ve Planlama ulusal Sempozyumu” nun ardından Mimarlar Odası Antalya Şubesi, “Uluslar Arası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu” nu  22-25 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirmiştir.

22  Ekim Perşembe günü Antalya Expo Center’da, açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumun tematik sunumlarını “Sürdürülebilirlik: Beklentiler ve Düş kırıklıkları” başlığı ile Prof.Dr. Şengül Öymen Gür, “Sürdürülebilirlik, Planlama ve Politikalar” başlığı ile Prof.Dr. Zekai Görgülü ve “Güneş Dekatlonu: Türkiye İçin Aydınlatıcı Bir Model” başlığı ile Yrd.Doç.Dr. Sedef Doğaner gerçekleştirmiştir.
Sempozyumun ikinci ve üçüncü günü  Antalya Talya Otelde gerçekleştirilmiş ve “Ekolojik Mimarlık”, “Sürdürülebilir planlama” ve “Etkin Enerji Kullanımı” konularında birçok sunum yapılmıştır. Ayrıca “Yrd.Doç.Dr. Hazem Rashed-Ali “Çevresel Performans Kriterlerinin Mimari Tasarım Stüdyolarına Entegrasyonu”, Prof. Dr. Michelle Addıngton “ Sürdürülebilir Tasarım: Bugün ve Yarın” , Yrd.Doç.Dr. Paola Sassı “Uygulamada Sürdürülebilir Yapılı Çevre” konulu tematik sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Ulusal ve Uluslar arası birçok katılımın olduğu Sempozyum’da yapılan sunuşlar ve tartışmalar bağlamında “Ekolojik Mimarlık ve Planlama ” konusu kapsamında Sempozyumda 13’ü poster sunumu olmak üzere toplam  79 bildiri sunulmuştur. Şubemizce bu bildirilerin irdelediği konular, içerikleri ile İngilizce ve Türkçe olarak yayına dönüştürülmüştür.


“Mimarlık Ve Kentleşmede Cumhuriyetin Beklentileri Panel”

Mimarlar Odası Antalya Mersin Şubeleri, Alanya ve Anamur Temsilcilikleri tarafından düzenlenen “Mimarlık ve Kentleşmede Cumhuriyetin Beklentileri” konulu panel-forum Alanya’da yapılmıştır. Alanya Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen panel-foruma, konuşmacı olarak Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih KANADOĞLU, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyl BATUM, sanatçı ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Zülfü LİVANELİ, şair ve yazar Prof. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU ve gazeteci Yalçın BAYER katıldı. İki ayrı oturumla gerçekleşen panelin oturumlarını, Y.Mimar Oktay EKİNCİ ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ yönetmiştir.

Etkinliğin açılış konuşmalarını, Mimarlar Odası Alanya Temsilcilik Başkanı Bora TOKAY, Mersin Şube Başkanı
Sabri KONAK, Mimarlar Odası Genel Sekreteri Necip MUTLU,  Alanya Belediye Başkanı Hasan SİPAHİOĞLU,Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN yapmışlardır.

Panelin tematik sunumu Mimarlar Odası Genel Saymanı Mimar Aysel ÇETİNSOY tarafından gerçekleştirilmiştir.

“Mimarlık ve Kentleşmede Cumhuriyetin Beklentileri” konulu panel ve forumda, odamızın “Mimarlık Politikalarını Belirleme Sürecine”, mimarlık dışı alanlardan cumhuriyet değerlerine bağlı seçkin aydınlarımızın, katkılarının sağlanması amaçlanmıştır.

“Cumhuriyet Hukuku Açısından Mimarlık ve Kentleşme” ve “Kültür, Sanat ve Medya Açısından Mimarlık ve Kent Kültürü” konu başlıklarıyla İki oturumdan oluşan panelde; Mimarlar değerlendirme ve görüşleri ile forum bölümüne katılarak sonuç bildirgesine ışık tutmuşlardır.

Şubemizce hazırlanarak basımı yapılan bu kitapta; panel ve forum bölümünde yer alan konular ve değerlendirmeler yer almaktadır.


“Antalya Mimarlık Konferansları”

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen konferans dizisinin ilk bölümü 25-27-29 Mayıs ve 1 Haziran 2009 tarihlerinde Şubemiz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

"Günümüzde tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizde de fiziksel ve doğal çevreye yönelik bir anlayış bilinci ortaya çıkmaktadır. Bu yeniden keşfetme, kavrama, değerlendirme ve anlayış değişimi bilinci olarak değerlendirilebilir.

Toplumsal, kültürel, doğal ve çevresel anlamlarıyla sürdürülebilirlik, sürekli değişen ve yenilenen toplumsal kimlikler, yasalar, çok kimlikli ve çok katmanlı yaşamlar ve yaşam  biçimleri oluşmaktadır. Küresel anlamda her şeyi kapsayan iletişim ve bilgi görüntüsü, bilimin toplumsallaşmasını sağlarken görece yavaş ama kararlı 
bir  değişimi de beraberinde getirmiştir.

Konferanslar dizininde; 25 Mayıs 2009 Pazartesi günü Selda GÜMÜŞDOĞRAYAN “Sağlık Yapıları Hastaneler” konulu, 27 Mayıs 2009 Çarşamba günü Gökhan Aktan ALTUĞ “Günümüzde Konut Yapıları” konulu, 29 Mayıs  2009 Prof. Dr. Hasan ŞENER “Kültür Merkezleri” konulu ve 1 Haziran 2009 Pazartesi günü de Prof. Dr. Ertun HIZIROĞLU “Alışveriş Merkezleri” konulu konferanslar verildi. Konuşmacıların bilgi, birikim ve deneyimlerini, kendi üretimleri olan projelerle ve seçtikleri örneklerle sundukları bu konferanslar dizisi; şubemizce düzenlenerek yayınlanmıştır.


“Antalya Kenti Kalesi’nin Tarihi”

Antalya Kaleiçi’nin kuruluşu ve tarih içinde geçirdiği evrelerin anlatıldığı kitabın ilk bölümü “Akdeniz kentini anlatabilmek veya anlayabilmek için Akdeniz’i iyi tanımak gerekir. Rüzgarlarını, akıntılarını, afetlerini, bitkilerini dağ ve ovalarını, uygarlıklarını tanımak ” sözleriyle başlamakta, Akdeniz kenti, kentin unsurları anlatılmakta ve sonrasında Antalya şehrinin tasviri yapılmaktadır. Kitabın ilerleyen bölümlerinde kentin kuruluşu, gelişimi ve evreleri ile kente giriş kapıları anlatılmaktadır. Şubemiz üyesi C.Cahit SÖNMEZ tarafından hazırlanan Antalya Kenti Kalesi’nin Tarihi kitabı Şubemiz tarafından yayınlanmıştır.


“Yerel Yönetimler ve 2009 Yerel Yönetimler Seçimleri”

Ülkemizde, illerin ve kentlerin sorunlarının çözülmesi, uyumlu kentler yaratılması, kentlilerin yaşam kalitelerinin arttırılması için yerel yönetim sistemimizin üniter devlet yapımızı bozmayacak şekilde geliştirilmesi zorunluluktur.

Belediyelerin, sınırları içinde yaşayan belde halkının demokratik hak ve toplumsal beklentilerinin karşılığı olan, demokratik imar yetkileri, başka kurum ve kuruluşlara devreden yeni yasalar karşısında  hak ve yetkileri her geçen gün yok olmaktadır.

Kamuya ait araziler, ülkenin ve kentlerin sağlıklı kentleşmesi, planlı yapılaşması, toplumsal kullanım amaçlı alanlarla, korunması gerekli doğal ve kültürel dokuların yaşatılması gibi, kamusal amaçlarla değerlendirilmelidir.

Meslek örgütüne düşen görev,  mesleği ile ilgili konularda kent için neler  yapılması gerektiği, kentin geleceğe
nasıl  taşınacağı konusunda görüşlerini, yerel yönetim
adayları ve halka iletmek, Halkın; bu görüşleri adayların açıklamaları ile karşılaştırmasını sağlayarak doğru, sağlıklı kararlar almasını kolaylaştırmaktır.

Bu bağlamda, Mimarlar Odası Antalya Şubesi yerel yönetim seçimleri döneminde; adaylara yapacakları ve programlarıyla ilgili sorular yöneltmek yerine, kentimizle ilgili teknik ve bilimsel doğrular doğrultusunda yapılması gerekenlerle ilgili, çeşitli konularda görüşleri raporlarla kitapta iki bölüm halinde  açıklanmaktadır.

Şubemizce hazırlanan bu kitabın birinci bölümü; bu günkü yerel yönetim sisteminin, kentlerin uyumlu ve sağlıklı kentleşmeleri, halkın yaşam standartlarının yükseltilmesi, daha etkin yerel yönetimlerin oluşması için yerel yönetim sisteminin geliştirilmesiyle planlama, kentleşme ve halka dönük çağdaş yönetim anlayışı ile ilgili, genele yönelik şubemiz görüşlerini içermektedir.

Kitabın ikinci bölümünde ise; kentlimizle ilgili yerel yönetimlerin yapması gerekenler, kentlerin sağlıklı kentleşmesine ve halkımızın kentlerde mutlu yaşamalarına yönelik öneriler  yer almakta ve her iki bölümde de  örnek projeleri içermektedir.


“Geçmişten Geleceğe Su Yapılarında Taş Sempozyum”

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin ikincisini düzenlemiş olduğu “Geçmişten Geleceğe Su yapılarında Taş” ana temalı “II. Ulusal Taş Sempozyumu” 19-20 Aralık 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

19 Aralık 2008 Cuma günü AKM Perge Salonu’nda, açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumun tematik sunumlarını Bilim Kurulu adına Prof. Dr. Haluk ABBASOĞLU “Antik Çağda Yıkanma Kültürü ve Pamphylia Hamamları” ve Prof. Dr. Erdoğan YÜZER “Doğal Taş Deyince” konulu sunumları ile gerçekleştirmişlerdir.

Doç. Dr. Mehmet TUNÇEL yönetiminde; “Antalya Karaçallı Taş Ocağı” ve “Antik Çağda Çeşme Yapıları ve Perge'den Örnekler” konulu sunumların yapıldığı ilk oturum sonrasında teknik inceleme gezisi kapsamında Perge Antik Kenti gezilmiştir. Günün sonunda Antalya Şube binasında “Mostar Köprüsü” ve “Mimar Sinan Eserleri” sergi açılışı
düzenlenmiştir.

Sempozyumun  ikinci günü  Sn. Aysel ÇETİNSOY yönetiminde; “Taş Mimari ve Koruma Kavramının Yeni Boyutları Üzerine Görüşler” ve “Side Su Yolu - Geleneksel  Malzeme ve Yapım Teknikleri”    Prof. Dr. Erdoğan YÜZER yönetiminde;  “Tarihi Köprülerde Taş Malzeme Kullanımı” ve“ Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Taşçı İşaretlerinin Tanımlama Belgeleme ve Değerlendirilmesi”   Yrd. Doç. Dr. Gülsün TANYELİ yönetiminde; “Modern Mimaride Taş Kullanımı”, “Sarnıçlar - Batı Akdeniz Bölgesinde Uygulama  Örnekleri”, “19. Yüzyılda Osmanlı Çeşmeleri” Doç. Dr. Raşit  ALTINDAĞ yönetiminde; “Kıbrıs'ta Osmanlı Su Yapılarından Mağusa Hamamlarının Taş İşçiliğine Göre Analizi”,  “Kültürel Değerlerin Turizme Kazandırılmasında Yeni Bir Turistik Ürün Olarak Hamamlar” ve “Türk Hamam Mimarisi ve Restorasyonda Karşılaşılan Sorunlar” konulu sunumlar  ile Prof. Dr. Erdoğan YÜZER yönetiminde yapılan forum ile etkinlik sona ermiştir. Şubemizce hazırlanarak basımı yapılan bu kitapta; Sempozyumda sunulan konular içerikleri ile birlikte yer almaktadır.


“Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Ve Onarımına İlişkin  Temel Bilgiler”

Uygarlık tarihi boyunca insanın kendisinin veya doğa ile birlikte yarattığı “Kültürel ve doğal miras” diye tanımladığımız değerlerin korunması  ve bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması Mimarlar Odası’nın önemle üzerinde durduğu bir konudur.

Kültürlerini koruyamayan ve yaşatamayan toplumlar, çağın gerisin kalırlar ve geleceğe güvenle bakamazlar Kentlerin tarihsel ve kültürel dokularının geleceğe taşınması bu yönden büyük önem taşır.

Tarihi, kültürel ve doğal değerler bakımından dünyanın çok az ülkesinin sahip olduğu zenginlik ve çeşitliliğe sahip olan ülkemizde ve kentimizde bu değerlerin korunması ve değerlendirilmesi için Şubemizce koruma kriterlerinin geliştirilmesi; kültürel değerlerin yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, değerlendirilmesi, benimsetilmesi ve kültürel mirasın korunması amacıyla çaba sarf edilmektedir.
Yine şubemizce bu konularda kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak, işbirliğinde bulunmak, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesinin önlenmesini sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir.

Şubemizce, eski kent dokularının bütüncül koruma anlayışıyla değerlendirilmesi, sivil mimarlık  örneklerinin; kentsel ve yöresel nitelikleri mimari ve sanat tarihi açısından gösterdiği fiziksel özellikleri ve bu özellikleriyle oluşan çevrenin, dönemin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapılanmasını, yaşam biçimini yansıtan yapıları bir arada bulundurarak, bir doku bütünlüğünün korunması ve bu bağlamda çalışmalar yürütülmesi önemli görülmektedir.

Ülkemizde koruma bilincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının koruma alanındaki görev ve yetkilerinin açıklanması, sit alanlarında yeni yapılaşmalar ve tescilli kültür varlıklarının onarımı ve buna yönelik proje hazırlama aşamaları, onarım uygulamaları, taşınmaz kültür varlıklarının onarımına katkı sağlaması, kültür varlıklarının koruma kullanma dengesi içinde değerlendirilmesi konularında tamamlayıcı ve yönlendirici olacağı düşünülen bu kitap Sn.Doç.Dr.Emre MADRAN’ın katkılarıyla Şubemizce yayınlanmıştır.

“Turizm ve Mimarlık Sempozyum”

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin ikincisini düzenlemiş olduğu “ Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık” ana temalı “Turizm ve Mimarlık” Sempozyumu 31 Ekim – 1 Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

31 Ekim Cuma günü Antalya Expo Center’da, açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumun tematik sunumunu  Bilim Kurulu adına Y. Mimar Oktay Ekinci gerçekleştirmiş ve Prof.Dr. Ruşen Keleş “Ulusal Turizm Politikaları” , Yrd.Doç.Dr. Hande Egel Mermerci “Turizm Mimarlığı” , Yrd.Doç.Dr. Gülin Beyhan “Yerel Kimlikler ve Turizm” konularında ki sunumları ile birinci gün tamamlanmıştır.

Sempozyumun ikinci günü Dedeman  Otel’de UIA (Uluslar arası Mimarlar Birliği) 2. Bölge Başkan Yardımcısı Elisabeth Siola’nın “Turizm Kentsel Planlama ve Mimarlık” açılış
konuşması ile başlamış ve “Ulusal Turizm Politikasında Öncelikler”, “Dünyada Turizm politikları ve Mimarlık”, Turizmde Planlama ve Mimarlık”, “Turizm ve Kentler” ve “Turizm  ve Hukuk” konulu sunumlarla sona ermiştir.
Şubemizce hazırlanarak basımı yapılan bu kitapta; Sempozyumda sunulan bildirilerin irdelediği konular, içerikleri yayına dönüştürülmüştür.


“Antik Kentler, Kültür Turizmi Ve Mimarlık Paneli”

Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Denizli Şubesi'nin birlikte düzenlediği “Antik Kentler Kültür Turizmi ve Mimarlık”  konulu teknik inceleme gezisi ve paneli 21-22 Kasım 2008 tarihinde Denizli'de gerçekleştirilmiştir.

Dünyanın kültürel ve doğal değerler açısından en zengin ülkelerinden biri olan ülkemizde, bu değerlerin tanıtımında ve korunarak değerlendirilmesinde ülkemizde yapılan uygulamalardan yola çıkarak verilen örneklerle bir durum değerlendirmesi yapılması ve bu değerlerin bilimsel doğrulardan sapmadan korunması ve ülkemiz turizminin bu, değerlerle birlikte gelişmesini ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Turizmle bütünleşmiş antik kentlerimizin yoğun olarak bulunduğu Denizli ve Antalya şubeleri, bir yandan arkeolojik mirasın korunması ve bilimsel yöntemlerle gün ışığına çıkartılması çalışmalarının özenle sürebilmesi; bir yandan da bu evrensel değerlerin kültür turizmiyle buluşmasında “yıpratıcı olmayan ve tarihe zarar vermeyecek bir alan ve mekan kullanımı anlayışı”nın her türlü fiziki düzenlemede esas alınabilmesi için, konuyu tüm yönleriyle ele alan bilimsel bir etkinlik yapmak amacı ile “Antik Kentler Kültür Turizmi ve Mimarlık” konulu Panelini düzenlemişlerdir.
 
21 Kasım Cuma günü gerçekleşen teknik inceleme gezisinde Arkeolog Orhan Atvur eşliğinde Afrodisias,  Y. Mimar Ahmet Yoldaş eşliğinde de Pamukkale gezilmiştir.

Açılış konuşmalarından sonra Mimarlar Odası Genel Saymanı  Sn.Aysel Çetinsoy yönetiminde,
* Orhan ATVUR -Arkeolog-“Ören Yerlerinin Hassasiyetleri ve Kültür Turizmi
* Necati UYAR “Arkeolojik Alanlarla İlgili Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları”
* Doç.Dr.Gül ASATEKİN “Antik Kentler ve Turizm “
konulu tematik sunumları,
Pamukkale Sit Alanı Koruma Planı Uygulaması ve Sonuçları konusunda Y. Mimar Ahmet Yoldaç tarafından katılımcılara bilgiler  verilmiştir.
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bir önceki   Müdürü Sn. Bülent Baykal yönetiminde “Antik Kentler ve Uygulamaları” konulu oturumda,
* Cengiz BEKTAŞ “Afrodisias’da Ören Yeri-Müze ve Turistik Ağırlama vb. düzenlemeler-değerlendirmeler”
* Prof.Dr.Burhan VARKIVANÇ “Kaleiçi Antik ve Kentsel Sit Alanı ve Silyon Örneğinde Antalya’daki Antik Kentler”
konulu sunumlardan sonra Mim.Od. Çanakkale, İzmir ve Muğla Şubelerinin sunumları gerçekleşmiştir.

Prof.Dr. Zekai Görgülü yönetiminde yapılan forum ile etkinlik sona ermiştir.Panelde yapılan sunumların irdelediği konular ve içerikleri ile Şubemizce yayına dönüştürülmüştür.


“Tarihi Kültürel Merkez”

Mimarlar Odası Antalya Şubesi kurulduğundan bu yana sürdürdüğü toplum hizmetinde, toplum yararına bilimsel ve teknik doğrular ışığında mimarlık mesleğini yakından ilgilendiren konular, demokrasi, insan hakları, Cumhuriyetin temel ilkeleri, kentimizin uyumlu ve sağlıklı gelişmesi ile ilgili mücadelesini ve kamuoyu oluşturma çalışmalarını yılmadan ve bütün tehditlere karşı sürdürmüştür. Diğer yandan kentteki, mesleği ile ilgili her türlü sorunun çözümüne katkıda bulunmuş, yapılan yanlışlıklar ve olumsuzlukların karşısında olmuş, bilimsel ve teknik doğrular ışığında eleştirirken her defasında alternatifleri de ortaya koymuştur.

Şubemiz, uzun yıllardır Antalya Tarihi Kent Merkezi’nin, Antalya’ya yakışır bir şekilde düzenlenerek, koruma altında, ancak köhneleşmiş Kaleiçi, Balbey, Haşimişcan, Hanlar Bölgesi’nin ilişkilerinin doğru kurularak, bu alanların korunması, geliştirilmesi, kesintisiz izlenmesi, algılanması ve sağlıklaştırılması amacıyla, çeşitli çalışmalar yapmış, raporlar hazırlamıştır. Bu raporlardan birisi, Tarihi Kültürel Merkez başlıklıdır ve bu alanlarla ilgilidir.

Büyükşehir Belediyesin’ce, bölge bir bütün olarak ele alınarak, tarihi kültürel merkeze dönüştürülmesi için yapılacak çalışmalar doğrultusunda, Büyükşehir belediyesi ile Şubemiz arasında bir protokol imzalanmıştır.

Şubemizce hazırlanan bu kitapta;  Tarihi Kültürel Merkez Projesi ve bu konudaki gelişmeler “Belediyeler ve Uzman Oda İttifakına;  Tarihi Kentler Birliğinden Ödül”, “Tarihi Kültürel Merkez”, “Kentteki Plan Çalışmaları ve Merkez Gelişimi”, “Kent Merkezinin Kültür ve Turizm koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Belirlenmesi”, “Belediye Mimarlar Odası İşbirliği”, “Tarihi Kültürel Merkez Proje ve Uygulama Çalışmaları” ana başlıkları altında   yer almaktadır.


“Antalya Kaleiçi Selçuklu Ve Beylikler Dönemi Eserleri”

Antalya Kaleiçi’nin kuruluşu ve tarih içinde geçirdiği evrelerin anlatıldığı ilk kitabın basımının ardından yayınlanan bu kitapta; Antalya’nın kent kimliğini oluşturan Ortaçağ yapıları ile  Selçuklu ve Beylikler döneminde başkent olan, Roma döneminden beri dünyanın en güzel limanlarından birini kucaklayan Kaleiçi, Selçuklu ve Beylikler Dönemi eserleri  konu edilmiştir. Bu eserler içinde; Mevlevihane, Mevlevihane Hamamı, Yivli Minare Camii, İmaret Medresesi, Atabey Armağan Medresesi, Karatay Medresesi eserleri hakkında yapılan  araştırma çalışmaları ve çizimler yer almaktadır. Şubemiz üyesi C.Cahit Sönmez tarafından hazırlanan Antalya Kaleiçi Selçuklu Ve Beylikler Dönemi Eserleri kitabı Şubemizce yayınlanmıştır.