Şube Yönetim Kurulu

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ 17. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulu (Asıl)

Başkan          : Özge KÖKSAL
 
II.Başkan       : Kemal Reha KAVAS
 
Sekreter Üye  : Funda Alyanak KAYA
 
Sayman Üye   : Hakan Sönmez
 
Üye : Serap KAYA
 
Üye : Hakime YILMAZ
 
Üye : Ahmet Cem VERİMLİ
 

Şube Yönetim Kurulu (Yedek)

Üye : Emrah EYİLER
 
Üye : Bilal KIVRAK
 
Üye : Mehmet KESKİN
 
Üye : Gülay UYANIKER
 
Üye : Gizem Ezgi ÖZER
 
Üye : Serçin Üreğen AYDOĞAN
 
Üye : Nahide Kayan ALTAY