Şube Yönetim Kurulu

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ 18. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulu (Asıl)

Başkan          : Ali Serdar AYKURT
 
II.Başkan       : Hakime YILMAZ
 
Sekreter Üye  : Nahide ALTAY
 
Sayman Üye   : Sibel KEŞCİ
 
Üye : Ayşe Gül TAYYAR BEKAR
 
Üye : Cem ALCAN
 
Üye : Alper Erden ENGİZ
 

Şube Yönetim Kurulu (Yedek)

Üye Gülay UYANIKER
 
Üye : Merve ÇETİNKAYA
 
Üye : Ceren OĞUZ
 
Üye : Cansu UYAR
 
Üye : Yusuf TUZTAŞ
 
Üye : M.Berk YILMAZ
 
Üye : Hakan KARAYILMAZ