Şantiye Şefliği Sicil Durum Belgesi İşlemleri

Değerli Meslektaşımız,

Şantiye şefliği sicil durum belgesi, Mimarın şantiye şefliği üstleneceği yapıya ilişkin kurum ve kuruluşlara vermeden önce ilgili Mimarlar Odası biriminden aldığı belgeyi ifade eder. Şantiye şefliği sicil durum  belgesi alacak meslektaşlarımızın Mimarlar Odası mesleki denetim birimine müteahhit ile imzalamış olduğu şantiye şefliği hizmet sözleşmesi, (yeni ruhsat ise) kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve şantiye şefliğini üstleneceği yapının bilgilerini içeren föy ile şubemize başvurmaları gerekmektedir.

Şantiye şefliği sicil durum belgesi ücreti 50 TL olup, almak isteyen meslektaşlarımızın aidat borcu olmaması gerekmektedir.

Eksik belge olması durumunda işlem yapılamadığını önemle belirtiriz.

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız