PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ HAKKINDA MİMARLAR ODASI GÖRÜŞÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taslağı hazırlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hakkında Mimarlar Odası görüşü;

http://www.mo.org.tr/_docs/MORAPOR-24042017.pdf