PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK

30 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hakkında değişiklik.