Ödenti ve Belgeler

2018 YILI ÖDENTİLER

  • İlk kayıt ödentisi                                                                 60,- TL
  • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL)                                     300,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                 2.000,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                      2.000,- TL
  • Büro Tescil Belgesi ücret                                                  600,- TL
  • SM / SMB mühürü ücreti                                                  100,- TL
  • Kimlik kartı yenileme ücreti                                               30,- TL
  • Üye tanıtım belgesi ücreti                                                  30,- TL
  • Şantiye şefliği belgesi ücreti                                              50,- TL;
  • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                      50,- TL