Ödenti ve Belgeler

 

2017 YILI ÖDENTİLER

İlk kayıt ödentisi                                                           50,- TL

Yıllık üyelik ödentisi                                                   264,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi          1.800,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi               1.800,- TL

Büro Tescil Belgesi ücret                                           500,- TL

Kimlik kartı yenileme ücreti                                          25,- TL

Üye tanıtım belgesi ücreti                                            30,- TL

Şantiye Şefliği Belgesi ücreti                                     100,- TL

Fenni Mesul Belgesi ücreti                                          50,- TL

SM/SMB Mühürü Ücret                                            100,- TL