Ödenti ve Belgeler

2021 YILI ÖDENTİLER

  • İlk kayıt ödentisi                                                                        100,- TL
  • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 32,5-TL)                                           390,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                 3.600,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                       3.600,- TL
  • Büro Tescil Belgesi ücret                                                        900,- TL
  • SM / SMB mühürü ücreti                                                         125,- TL
  • Kimlik kartı yenileme ücreti                                                     50,- TL
  • Üye tanıtım belgesi ücreti                                                       50,- TL
  • Şantiye şefliği belgesi ücreti                                                   100,- TL
  • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                           100,- TL

 

BELGELER