MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI ÖNERİSİ

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Antalya Şube Önerisi

/images/files/MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ ÖNERİSİ PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ.pdf