KLEOPATRA KOYU BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILDI

Tabiat Parkı olan Tekirova Kleopatra Koyu tüm canlılarındır. Uzun Devreli Gelişme Planı planı ile (alt ölçekli 1/5000 ve 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar olmadan) yapılaşma amaçlı ihaleye çıkılarak, ihale edilen koy için hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Tabiat Parkı statüsündeki ender bir doğa parçası olan alana, rant uğruna turizm amaçlı üst ölçekli plan ile yapılaşma kararı getirilmiştir. Alt ölçekli yapılaşmaya yönelik palan kararları ile yapılaşma koşullarını belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılmadan, üstelik halkın bilgilenme ve hak arama özgürlüklerinin önü kapatılmak amacıyla, uzun devreli Gelişme Planları da askıya çıkarılmadan yangından mal kaçırırcasına onaylanarak nedeni anlaşılamaz bir acelecilikle ihale edilmiştir.

 

Odamız ve diğer davacılar ile birlikte açılan dava ile ilgili Hukuk Müşavirimiz Avukat A. Sevda MESCİ ve Şubemiz Hukuk Mevzuat Sorumlusu Mimar Recep Sönmez'in katılımıyla bugün mahallinde keşfi yapılmıştır. Keşif mahallinde, iptale ilişkin hukuki ve teknik gerekçelerimiz bilirkişi heyetine sözlü olarak da açıklamalarımız ve bilgilendirmelerimiz yapılmıştır.

 

Göynük ve Kındıl Çeşme Çadırlı Kamp Alanlarında olduğu gibi Kleopatra Koyunda da, kazanan halkımız olacaktır.