KEPEZ BELEDİYESİ ODAK YAPI MİMARİ VE ÇEVRE DÜZENLEME FİKİR PROJESİ YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR

KEPEZ BELEDİYESİ 
ODAK YAPI MİMARİ VE ÇEVRE DÜZENLEME FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
SORULAR VE CEVAPLAR
 
S.1- Kimlik zarfında yarışmacıların ve danışmanların Oda belgesi olması gerekli midir?
C.1- Şartname Yarışmaya katılım koşulları 5.E. gereği kimlik zarfında üye tanıtım belgesi olmak zorundadır.
 
S.2- Şartname okunduğunda, mevcut imar planına göre izin verilen yüksekliğin 4.50 m. olduğu ancak bu yarışma kapsamında imar planına aykırı olarak yapı yüksekliğinin serbest olduğu anlaşılıyor. Yani 4.50 m bilgisi yarışmacıları bağlamıyor görünüyor onaylıyor musunuz?
C.2- Şartname Madde 8 ‘de açıkça belirtilmiştir. İmar planında park alanı olarak görünen alanda yapılabilecek yapılar toplam inşaat alanı 4606 m2, max h=4.50 mt’dir. Park alanı içerisindeki inşaat alanı dışında 2598 m2’lık Teknik altyapı alanında ilave toplam inşaat alanı 5000 m2 ve kat serbesttir. Odak yapı/yapı gurubunu planda gösterilen teknik alan üzerinde parçalı veya bütün olarak konumlandırabilecekleri gibi, farklı konumda yarışma alanının (Park Alanı içerisinde) seçecekleri herhangi bir yerinde de önerebilirler.
 
S.3- Odak yapının farklı konumda da yapılabilmesi ile söylenen, teknik alan dışında 153.334 m2’lik alanın istediği yerine dilerse park alanının yarışmacının tüm yapısını konumlandırabilmesi midir?
C.3- Cevap 2’de açıklanmıştır
 
S.4- Şartnamede tasarımcıların program konusunda oldukça özgür oldukları görülüyor. Kapalı alanlar için üst sınır verildiği gibi bir alt sınır da mevcut mu? Hiç kapalı alan yapılmadan sergi, yeme-içme gibi işlevlerin tamamı yarı acık alanlarla sağlanması mümkün müdür?
C.4- Fikir projesi olduğuna göre alt sınır da verilmemeli ki, karşı görüşler ifade bulabilsin.  
 
S.5- Proje alanındaki çelik kulelerin korunması gerekmekte midir?
C.5- Hayır alan içerisinde herhangi bir yerde konumlandırılabilir
 
S.6- Yarışma ekibinde şehir plancısı ve peyzaj mimarı bulunması zorunlu mudur?
C.6- Şartname “Yarışma Katılım Koşulları” Madde 5.C şehir plancısı ve peyzaj mimarı danışman olarak da yer alabilir.
 
S.7- Şartnamede odak yapı ve yapı grubu için istenen toplam inşaat alanı 5000 m2 ile sınırlıdır. Park alanı olarak gösterilen alanda E=0.03 ve Hmax=4.5 m kuralına bağlı kalınarak –bu 5000 m2 inşaat alanına ek olarak mı yapılaşmaya izin verilmekte midir, yoksa park alanı içindeki yapılaşma alanı da 5000 m2’nin içinde midir?
 C.7- Cevap 2 de açıklanmıştır.
 
S.8- Yarışma alanında bulunan yarışma için yok kabul edilen teknik altyapı alanında bulunan işlevler (anten işlevi) tasarlanacak olan yapı üzerinde tekrardan ele alınmalı mı?
C.8- Zorunlu olmamasına karşın Odak yapıya bir nitelik kazandıracaksa düşünülebilir
 
S.9- Belirtilen yarışma alanındaki elektrik kulelerinin taşınması kaldırılması mümkün mü?
C.9- Evet
 
S.10- Halihazır haritanın DWG formatında paylaşılması mümkün mü?
C.10- Evet ekte gönderilmektedir
 
S.11- Şartnamede 8. Program maddesinde imar planında bu alanda yapılaşma için hmax=4,5 m’dir denilmektedir. Yine aynı maddede paragraf sonunda Odak yapı/yapı grubu için belirtilen hmax serbesttir denilmektedir. Planlanan fonksiyonlar tamamen odak yapı/yapı grubu içerisinde yer aldığı taktirde hangi kısıta uyulacaktır? 
C.11- Cevap 2’de cevaplandırılmıştır.
 
S.12- Odak yapı bir kule olduğu takdirde yukarı katlarda yapılacak olan    a. Merdiven     b. Balkon ve teras alanları program m2’sine dahil olacak mıdır? 
 C.12- Evet
 
S.13- 1/1000 planda belirtilen teknik alt yapı alanı şu anda yerinde var mıdır? Fotoğraflara ve uydu fotoğrafına baktığımızda antenler arsanın güneyinde konut bölgesine yakın bir kısımda gözükmektedirler. Bu antenler yerinde kalacak mıdır, daha sonra teknik alt yapı alanına mı taşınacaktır yoksa tamamen kaldırılacak mıdır? 
C.13- Anten direkleri halen planda var olan teknik altyapı alanı üzerinde mevcuttur. Antenlerin yerinde kalma zorunluluğu yoktur. Daha sonra belirlenecek teknik altyapı alanına taşınabileceği gibi yarışma alanı içerisinde de çözümlenebilir. 
 
S.14- Antenler yerinde kalacaklar ise yükseklikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 
C.14- Cevap 13’de cevaplandırılmıştır.
 
S.15- Odak yapı antenler için yeterli yükseklikte bir kule olduğu taktirde antenlerin odak yapı üstünde yer alması mı düşünülmektedir? 
C.15- Cevap 8’de cevaplandırılmıştır.
 
S.16-Sunumda yarışmacının imzasını içermeyecek ve kimliğini belli etmeyecek şekilde el yazısı ya da serbest el ile çizilmiş eskizler kullanılabilir mi? 
C.15- Evet.