Kayıt Koşulları

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

 

YENİ KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

*8 Adet Vesikalık Fotoğraf

* Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı ve 2 Adet Noter Tasdikli fotokopisi (veya okuldan 2 adet “ASLI GİBİDİR” yapılmış sureti)

*Geçici mezuniyet belgesinin süresi geçmiş ise kabul edilememektedir.

*Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet fotokopisi

*İkametgâh

*Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat borçları (yıl x 300-TL.)

*Kayıt ücreti: 2018 yılı için: 60 TL

 

MEZUNİYET TARİHİNDEN ODA KAYIT TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEMDE  SİGORTASIZ SÜRELER SGK' DAN ISLAK İMZALI BELGE ALINARAK İBRAZ EDİLDİĞİNDE, SİGORTASIZ OLDUĞU DÖNEMİN AİDATI ALINMAMAKTADIR. (E-DEVLET'TEN ALINAN BELGE GEÇERLİ DEĞİLDİR.)

 

Yurt dışı üniversite mezunlarının, YÖK'den denklik belgesinin aslı ve 2 adet noter tasdikli fotokopisi, Denklik Belgesi kaldırıldıktan sonraki mezunlarda, diploma arkasında mutlaka denklik yerine geçen mühür olması gerekmektedir.

Yurt dışı üniversite mezunlarının evrakları Genel Merkeze gönderilmekte, Merkezden onay yazısı geldikten sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kıbrıs Üniversiteleri hariç diğer yurt dışı üniversite mezunlarının ayrıca;

  • Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları.
  • Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

getirmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)'nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75 

 

ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

*2 Adet Vesikalık Fotoğraf

*Başvuru tarihi itibariyle öğrenci olduğunu belirten ıslak imzalı Öğrenci Belgesi (E-devlet'ten alınan belge kabul edilmemektedir.)

*Nüfus Cüzdanı Aslı ve 1 Adet Fotokopisi

*Öğrenci Kaydı; ücretsiz olarak, istenen evraklarla beraber şube tarafından verilecek belge imzalandığında yapılmaktadır.

*Her öğrenci sadece üniversitesinin bulunduğu şehirdeki Mimarlar Odası şubesinden kaydını yaptırabilmektedir.