Kamulaştırma Bilirkişilik ve Güncelleme Eğitimleri

Değerli Meslektaşımız;

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca her il için, her yıl bilirkişilik listeleri oluşturulmaktadır.

Şubemizce 2014 yılında “Kamulaştırma Bilirkişiliği” yapmak isteyen üyelerimiz için 10-11 Ekim 2013 tarihlerinde  “Bilirkişi” ve 11 Ekim 2013 tarihinde “Güncelleme” eğitimleri açılacaktır.
 1. (üçüncü bölüm madde 12) Meslek İçi Eğitim Seminerine katılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Buna Göre;

- Daha önce açılan “Bilirkişi” eğitimlerine katılmamış üyelerimizin; SMGM kapsamında gerçekleştirilen “Bilirkişi” eğitimi katılmaları ve Sertifika koşullarını yerine getirerek Sertifika almaları zorunludur.

 

-  Daha önce Bilirkişi Eğitime katılmış ve sertifika almış üyelerimizin sertifikaları 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Ancak sertifika alındıktan sonraki her yıl, sertifikalarını bağlı bulundukları Şube’ye onaylatmaları (vize ettirmeleri), bunun için de SMGM kapsamında “Bilirkişi - Güncelleme” eğitimine katılmaları gerekmektedir.

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 25–26 Temmuz 2008 tarih ve 41/6-8d no’lu kararı gereği Bilirkişi Eğitim Sertifikalarının, Bilirkişi Yönetmeliği gereğince geçerlilik süresi 5 yıl olmasına rağmen, her yıl Odalarca onaylanması gerekmektedir.

 

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nun, Mimarlar Odası Şubelerinde sertifikalarını onaylatmak isteyen 2013 Bilirkişi adaylarına bir günlük eğitim verilmesi, eğitime katılmayanların sertifikalarının onaylanmaması, bir günlük eğitim programının Komite tarafından hazırlanması kararı gereği; Bilirkişi Eğitim Sertifikası almış üyelerin 2012 yılında Bilirkişilik hizmeti vermek üzere, bir günlük “Bilirkişi - Güncelleme” eğitimi almaları gerekmektedir.

 

Güncelleme eğitimine katılan üyelerimizin sertifikalarının arkasına “2014 vizesi yapılmıştır” yazısı bulunacak ve kaşe basılarak onaylanacaktır. Bu onay 2014 yılı için geçerli olacaktır.

 

Ayrıca;

2014 yılında Bilirkişilik listesinde yer almak isteyen üyelerimizin;

      -   T.C. Vatandaşı olması

      -   Mesleki haklarını kullanma ehliyetine sahip,

      -   Mimarlar Odası’na üye olması,

      -   En az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,

      -   Disiplin cezası almamış olması,

 

      - Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olması,

    -  Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak yetki belgesi almış olması,

     -  Aidat borcu bulunmaması,

    - Bilirkişilik başvurusunda bulunacak üyelerin 180.00 TL başvuru ücreti yatırması gerekmektedir.

      - Daha önceki yıllarda, düzenledikleri raporların bir örneğini Odaya vermeyen, aldıkları ücretin %5’ini Odaya ödemeyen, disiplin cezası almış olan ve aidat borcu bulunan üyeler bilirkişi listelerine alınmayacaklardır.

 

Aşağıda programı bulunan “Kamulaştırma Bilirkişi” ve “Kamulaştırma Bilirkişi - Güncelleme” eğitimlerine katılmak isteyen üyelerimiz 04 Ekim 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Şubemize eğitim ücreti ve başvuru ücretini yatırarak kayıt yaptırabilirler.

Bilgilerinize dileriz.

Saygılarımızla

 

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

 

 

Neslihan KAMALAK

YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ

 

 

2014 YILI BİLİRKİŞİLİK LİSTESİNDE YER ALMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZ;

 

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ:

Konu                                       : Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi

Tarih:                                      : 10-11 Ekim 2013

Süre                                         : 16 saat

Eğitim Ücreti                           : 160 TL

Bilirkişilik başvuru ücreti      : 180 TL

Yer                                          : Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Kredi                                       : 15 Kredi

Eğitim Programı                    

10 Ekim 2013

 1.   Kayıt
 2.   Eğitim
 3.   Yemek Arası
 4.   Eğitim
 5.  
 6. 11 Ekim 2013
 7.  Kayıt
 8.  Eğitim
 9.  Yemek Arası
 10. Eğitim
 11. Sınav
 12. Sınav Değerlendirmesi Soru ve Cevaplar

 

 

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ - GÜNCELLEME EĞİTİMİ   

 

Konu                                       : Kamulaştırma Bilirkişilik Güncelleme Eğitimi

Tarih:                                      : 11 Ekim 2013

Süre                                         : 6 saat

Eğitim Ücreti                           : 60 TL

Bilirkişilik başvuru ücreti      : 180 TL

Yer                                          : Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Kredi                                       : 6 Kredi

Eğitim Programı                    

 

 1.  Kayıt
 2.  Eğitim ve Değerlendirme
 3.    Yemek Arası
 4. Eğitim ve Değerlendirme

  

Not:  Bilirkişiler, yaptıkları bilirkişilik hizmeti karşılığında alacakları ücretin %5’ini Oda Yönetmeliğinin 79/i maddesi gereğince Odaya yatırmak zorundadırlar.

İlgili Dosyalar