EXPO 2016 ANTALYA AJANSI EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMA İLANI

Önemli duyuru

Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması'nın 07.04.2014 tarihinde yayınlanan ilan metninin 9'uncu maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartname satın alma süresi 28.04.2014 Pazartesi saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır.

 

EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI


Antalya İli Aksu İlçesinde yer alan EXPO 2016 Antalya alanında tema ve alt temalara uygun bir EXPO Kulesi Projesinin elde edilmesi için serbest, ulusal ve tek kademeli olarak “EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI” açılmıştır.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI


Yarışma ulusal düzeyde olup, yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler. Yarışmaya ekip olarak başvurulması halinde, ekip başının mimar olması zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri Ajansa karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya bireysel veya ekip olarak iştiraklerin her birinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

1. Meslekten men cezalı olmamak.
2.Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
3. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
4. Ajansta, Ajans adına hareket etmekle ve yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
5. Şartname almış olmak (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir), rumuz ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek ve teslim numarası tutanağı almış olmak.
6. Yukarda sayılan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar bile projesi yarışmaya katılmamış sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ


1.Yarışmanın İlan Tarihi : 07.04.2014
2. Şartname Satın Alma Son Tarihi : 28.04.2014
3. Son Soru Sorma Tarihi : 28.04.2014
4.Cevapların Gönderilme Tarihi : 05.05.2014
5.Proje Teslim Tarihi : 09.06.2014
6. Jüri Toplantı Tarihi : 20.06.2014
7.Yarışma Sonucu İlan Tarihi : 23.06.2014
8.Sergi/Kolokyum Tarihi : 25.06.2014
9.Ödül Töreni Tarihi : 25.06.2014

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ


1. Danışman Jüri Üyeleri:

 Dr.Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

 Sebahattin ÖZTÜRK Antalya Valisi
 Menderes Mehmet Tevfik Türel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
 Selami GÜLAY EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri
 Prof. Dr. Halim PERÇİN Peyzaj Mimarı/Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 Prof. Dr. Jale ERZEN Sanat ve Estetik Uzmanı / ODTÜ Mimarlık Fakültesi

2.Asli Jüri Üyeleri:

 Prof. Dr. Haluk Ahmet PAMİR ......Mimar/ATILIM Üniversitesi/ GSTM Fakültesi / Mimarlık Bölümü
 Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR ………….……. Mimar/TOBB-ETÜ /GSTMF …Mimarlık Bölümü
 M.Osman AYDIN ........................Mimar
 Nejat BAYÜLKE ..........................İnşaat Yüksek Mühendisi
 Halime Özsüt ŞENOL .................Mimar


3. Yedek Jüri Üyeleri:

 Işıl FARUKOĞLU ......................................Mimar
 Dr. Deniz UTKUTUĞ ................................İnşaat Mühendisi
 Nazmiye ÖZTÜRK................................... Mimar

4. Raportörler:

 Hidayet ERŞAN ........................................Mimar/EXPO 2016 Antalya Ajansı
 Ebru ER ..................................................Mimar/Mim. Odası Antalya Şubesi Üye

ÖDÜLLER

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller ödenecektir.
Birinci Ödül : 50.000 TL
İkinci Ödül : 40.000 TL
Üçüncü Ödül : 30.000 TL
Mansiyon, (5 adet her birine) : 10.000 TL
Satın alınacak projeler için jüri emrine : 20.000 TL ayrılmıştır.

YARIŞMA DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ

1. 07.04.2014/Pazartesi günü başlayan, 25.06.2014/Çarşamba günü tamamlanacak olan yarışmanın dokümanları EXPO 2016 Antalya Ajansı’nın Genel Sekreterlik, Ankara Ofisi ve resmi web sitesi olan www.expo2016antalya.org.tr adreslerinden bedelsiz olarak görülebilir.
2. Ancak, yarışmaya katılmak için yarışma şartnamesinin satış bedeli, 50.00 TL’nin (ellitürklirası) Ajansın TC. Ziraat Bankası Antalya Ticari Bankacılık Şubesi nezdindeki TR 47 0001 0020 8462 9152 8150 01 IBAN nolu hesabına en geç 21/04/2014 Pazartesi saat 17:00’ye kadar isim belirtilerek yatırılması ve makbuz ile EXPO 2016 ANTALYA Ajansı Genel Sekreterliğinden veya Ankara Ofisinden şartname ve sıra numarası alınması zorunludurEXPO 2016 ANTALYA AJANSI

Aspendos Bulvarı no:153 07300 Muratpaşa/ANTALYA
Telf: 0 242 2423976
Faks:0 242 3118832
www.expo2016antalya.org.tr

ANKARA OFİS
Eskişehir Yolu Tepe Prime İş Merkezi
A Blok Kat: 2 No: 35 06 800 Çankaya/ ANKARA
Telf: 0 312 2840558
Faks: 0 312 284056