E-Defter Kullanan Üyelerimizin Büro Tescil Başvuruları hk.

Bilindiği gibi Vergi Usul Kanunu ve ilgili Tebliğ’ler ile vergi mükelleflerinin elektronik ortamda mali kayıtlarının tutulmasını sağlayan elektronik beyan uygulaması başlatılmıştır. Mevzuat kapsamında e-defter/defter beyan sistemi kullanılması zorunlu olan mükellefler bulunmakta olup, e-defter kullanan mükelleflerin ayrıca fiziksel ortamda mali kayıtlarını tutamayacakları bilinmektedir.

 

‘Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ kapsamında üyelerimizin yapmış olduğu ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında, 7. Madde’nin (c) bendi gereğince “Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisi…” halen başvuru için gerekli evraklar arasında bulunmaktadır. Fiziksel ortamda mali kayıt tutamayan vergi mükellefi üyelerimiz, e-defter/defter beyan sistemi üzerinden muadil belge alabilmektedirler. E-defter sisteminin döktüğü ve (c) bendinde belirtilen belgenin üstündeki bilgileri taşıyan bu belge, ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında  kullanılabilecektir.

 

Fakat, bilgisayardan alınan ekran görüntüleri ve bunların çıktıları kesinlikle belge niteliği teşkil etmemektedir. ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında üyelerimizden, e-defer sistemi üzerinden alınacak onay kodlu ve/veya barkodlu belge talep edilecektir.

 

Ayrıca,  “Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisi…” evrakı için, e-defter/ e-beyanname sistemine yeni başvuru yapmış olan üyelerimizin sistem üzerinden muadil belge elde edemedikleri için sorunlar yaşandığı Genel Merkezimize yansımaktadır.

 

Buna mukabil, üyelerimizin sistem üzerinden E-Defter Beratı almaları halinde, bu evrak muadil olarak kabul edilecektir. Fakat, E-Defter Beratı üzerinde ‘Ana Faaliyet Kodu’ bulunmaması sebebiyle, üyenin ibraz ettiği ‘Vergi Levhası’ üzerinden’ bu bilgi kontrol edilecektir.

 

Sistem üzerinden henüz ‘E-Defter Beratı’ veya onaylı başkaca muadil bir belge alamayan üyelerimizin (Beyanname Sistemi Dilekçesi belge olarak kabul edilmeyecektir) vergi dairelerine başvurarak, ‘İş Adresi’, ‘İşi / Mesleği’, ‘Vergi Dairesi’, ‘Vergi no.’, ‘Defter Türü’ bilgilerinin üzerinde bulunduğu ‘Mükellefiyet/Faaliyet’ yazısı almaları gerekmektedir. Bu belgeler geçici olarak kabul edilecek olup, daha sonra üyelerimizden sistem onaylı belge istenecek ve dosyalarına işlenecektir.

 

 

‘Mükellefiyet/Faaliyet’ yazısı, ‘Gelir İdaresi Başkanlığı - İnternet Vergi Dairesi’ üzerinden Mükellef İşlemleri, Dilekçeler, Mükellefiyet Yazısı Talebi kısmına giriş yapılarak da elde edilebilmektedir.

 

 

 

Başvuru esnasında üyelerimizin ibraz ettiği tüm elektronik belgeler, -fotokopinin yanısıra- ‘PDF’ formatında da istenecek ve dosyalanacaktır.