Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması Sorular ve Cevaplar

Soru 1: 

Sadece Peyzaj mimarından yada Peyzaj Mimarlarından oluşan bir ekibin yarışmaya katılımı mümkün müdür ?


Yanıt 1:
Mümkün değildir. Bakınız yarışma şartnamesi madde 5 Yarışmaya katılma koşulları “5.C- Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılacaktır. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları ekipte, danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilirler.”
Her ne kadar yarışma fikir projesi yarışması ise de yarışma şartnamesi 3 sözleşme taslağı madde 2, madde 3 deki şartlar yerine geldiğinde 1.lik ödülü kazanan proje ekibine projelerin yaptırılması söz konusudur. Bu nedenle özellikle Beach park olarak adlandırılan alanın arka bölümüne getirilecek öneri ile ilgili mimari proje ile ruhsat alınması şart olacaktır. Bu koşul nedeni ile ekipte mimarın yarışmacı olması zorunludur. Peyzaj Mimarları ve şehir plancıları ekipte yarışmacı veya danışman olarak yer alabilirler. Şehir Plancıları ve Peyzaj Mimarlarının yarışmacı olma zorunluluğu yoktur. Danışman olarak ta ekipte yer almaları mümkündür. Soruda belirtilen şekilde bir ekip ile yarışmaya katılmak mümkün değildir.

Soru 2:
Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması Şartnamesi ile ilgili haberhttp://www.antmimod.org.tr/content/1/1/1/6046/konyaalti-sahili-mimari-ve-kiyi-duzenlemesi-fikir-projesi-yarismasi-sartnamesi.html linkinde yayınlanmış olup, yarışmanın idari ve yasal kısıtlarında açıklanmamış hususlar bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen konulara açıklık getirmenizi rica ediyorum. İyi çalışmalar.

1) Yarışma ekibinde (proje müellifi) en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarının olması şart mı? Şehir plancısı tek başına proje müellifi olup, diğer bölümlere (yardımcılar ve danışmanlar) mimar ve peyzaj mimarı eklenebilir mi?


Yanıt 2-1:
Bakınız Yanıt 1


2) Eğer 3 farklı meslek grubundan da en az bir üyenin (müellif, yardımcı, danışman) proje ekibinde olması şartsa; henüz oda üyeliği bulunmayan yarışmacının proje tesliminden önce oda üyeliği tescillenirse katılımı kabul edilir mi?


Yanıt 2-2: Oda üyeliği bulunmayan yarışmacının proje tesliminden önce oda üyeliği tescillenirse, yarışma kimlik zarfında kanıtlanmak koşulu ile kabul edilir.

Soru 3:
Iyi günler. Katılım koşulu olarak ekipte mimar bulundurma zorunluluğu var mi ?


Yanıt 3: Bakınız Yanıt 1

Soru 4:
Merhaba..Bu yarışma projesinde denize herhangi bir müdahele yapılması sözkonusu mu acaba? Teşekkürler.


Yanıt 4: Her hangi bir müdahale yapılması söz konusu değildir.

Soru 5:
Her ekipte yarismaci olarak mimar, peyzaj mimari ve sehir plancilarinin olmasi zorunlu mudur?
Danisman olan mimar, peyzaj mimari ve sehir plancilarinin ilgili odalara kayitli olmalari gerekmekte midir?


Yanıt 5: Bakınız Yanıt 1

Soru 6:
a) "Katılımcı ekipte veya danışman olarak en az birer Mimar, Kent Plancısı ve Peyzaj Mimarı olmak zorunda mı? Yarışmaya sadece Mimar ve Kent Plancısı yada Mimarlardan oluşan ekipler katılabilir mi?"


Yanıt 6-a): Bakınız Yanıt 1

b) "Yarışma alanındaki mülkiyet ilişkileri özellikle Beach Park bölgesinde daha açık tanımlanabilir mi? Bu alandaki oteller ve su parkı yarışma alanı dahilinde midir?"


Yanıt 6-b): Yarışma alanında bir mülkiyet problemi göz önüne alınmayacaktır. Yarışma alanı haricindeki oteller ve su parkı yarışma alanı dahilinde değildir.

Soru 7:
Antalya Mimarlar Odasi'nin http://www.antmimod.org.tr/content/1/1/1/6046/konyaalti-sahili-mimari-ve-kiyi-duzenlemesi-fikir-projesi-yarismasi-sartnamesi.html bu adreste yayinladigi sartnamenin eklerine (planlar, haritalar ve gorseller) sartname bedelini odemeden once online bir ortamda ulasma imkanimiz var midir?


Yanıt 7: Şartname eklerini, dosya boyutlarının fazlalığı nedeni ile internet ortamına yükleme olanağı olmamıştır. Şartname almadan şartname eklerine ulaşma olanağı bulunmamaktadır.

Soru 8:
Yarismaya mimar, peyzaj mimari ya da sehir bolge planlayicisi katilmasi
zorunlumudur. Yoksa tek peyzaj mimari olarak katilinabilir mi?


Yanıt 8: Bakınız Yanıt 1

Soru 9:
a)- 1/1000 ve 1/5000 imar planlarında(dwg) Dumlu Pınar Bulvarı-Akdeniz Bulvarı aksı doğu bölgesinin çizimleri verilmemiş.

Yanıt 9-a): Verilen belgeler yeterli görülmektedir.

b)-Yarışma alanı içerisinde yer alan tüm mevcut yapılar kaldırılabilir mi?


Yanıt 9-b): Şartnamede tarafından belirtilen korunması istenen yapılar dışında kaldırılabilir.

Soru 10:
a)-1000 ve 5000 sınırlı imar paftalarında kırmızı hat ile gösterilen alan kesin proje alanını mı belirtir? Şartnamede “Batıda liman, Doğuda Atatürk Parkı (varyant ve Falezler de alanın sınırları içindedir) yarışma sınırlarını oluşturmaktadır” diye ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Atatürk parkını sınır kabul edersek sadece Atatürk parkına kadar olan falezler mi projeye dahildir?


Yanıt 10-a): Evet

b)-Kıyıda yer alan 3 adet 5 yıldızlı otel için kumsalda özel bir mekan tasarlanmalı/ayrılmalı mıdır?


Yanıt 10-b): Kıyıda yer alan oteller için kumsalda özel bir mekan tasarlanması düşünülmemektedir.

c)-4.4.E İSTENENLER_ “Tüm paftalar dikey ve A0 ebadında olmak ve de 8 paftayı geçmemek koşuluyla sert zemin üzerinde teslim edilecektir.” İbaresinde bahsi geçen sert zeminden kastedilen fotoblok uygulaması mıdır?


Yanıt 10-c): Fotoblok uygulaması olabileceği gibi, her hangi başka bir malzemeden de sert zemin oluşturulabilir.

Soru 11:
a)*Büyükşehir Belediyesi, sahilde ücretsiz şemsiye ve şezlong sağlamaya devam edecek mi? Yoksa sahile yapılacak olan ticari yapılardan mı kiralayacak?


Yanıt 11-a): Her ikisi de düşünülebilir.

b)*Geçtiğimiz günlerde kıyı kanununda değişiklikler yapıldı, tasarlanan projede hangi kıyı kanunu dikkate alınacaktır?
Yanıt 11-b): Yeni yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

Soru 12:
1-) Akdeniz bulvarının yaya öncelikli bir yol olarak düşünülerek yapılacak olan projede mevcut binaların araç ulaşımı şartnamede verilen kırmızı çizgili alanlar dışında düşünülebilinirmi yoksa tüm yaya ve araç ulaşımlarını belirlenen sınırlar içerisindemi planlamak durumundayız.


Yanıt 12-1): Yarışma alanı dışındaki alanlara müdahale söz konusu değildir. Tüm yaya ve araç ulaşımlarını belirlenen sınırlar içerisinde planlamak gerekir.

2-)Tasarımda önerilecek yeni yolun üstlenebileceği açık ve kapalı işlevlerle birlikte kuzeydeki mevcut yapılarla bir arayüz oluşturmasındaki kasıt nedir? ve 1. sorumuzda da belirttiğimiz üzere önerilecek yeni yol yada yollar yarışma şartnamesinde belirtilen kırmızı çizgili sınırlar dışında yer alabilir mi?


Yanıt 12-2): Kuzeydeki mevcut yapılaşma ve nüfus ile güneydeki tasarım alanı arasındaki ilişkinin yeniden kurgulanmasına yönelik bir betimleme olarak değerlendirilebilir. Yanısıra bir kanal mekanın her iki yöndeki işlevlerle birlikte yeniden yorumlanması olarak ele alınabilir. Sorunun ikinci bölümü için Bakınız Yanıt 12-1)

3-)Yarışma alanı içine giren tüm kıyıda kıyı yasasının izin verdiği miktar nedir bunda alınacak emsal nedir duş wc ve büfeler dışında başka kiraya verilebilecek işletmeler düşünülebilinir mi yoksa sadece duş wc ve büfe ile mi sınırlıdır bu işletmeler, deniz sporları ile beraber başka spor ve aktivite alanlarının düşünülmesinde bir sınırlama var mıdır?


Yanıt 12-3): Kıyı yasasında duş, wc ve büfeler için belirlenen sınırlamalar geçerlidir. Başka kiraya verilecek işletmeler düşünülmemelidir. Deniz sporları ve beraber başka spor ve aktivite alanlarının amatör sporculara hizmet etmesi düşünülmelidir.

4-)Beach Park olarak bilinen bölgenin yeniden düzenlenmesi esnasında mevcut binaları göz ardı edip alanı tamamen boş olarak değerlendire bilirmiyiz ve bu alanda şartnamede belirtilen birimler harici ( yeme, içme, eğlence vb.) alternatifler sunula bilinirmive bu alanda yeniden planlama yapılması durumunda baz alacağımız emsal oranı ve kat yükseklikleri nedir?


Yanıt 12-4): Sorunuzun yanıtı istenenler bölümünde mevcuttur.

5-)kumsalda kıyı mobilyaları olarak adlandıran elemanlardan kasıt nedir bunlarla ilgili sınırlama ve kısas nedir?


Yanıt 12-5): Yarışmacıların özgün kent mobilyası üretmelerini teşvik edecek şekilde “plaj aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olacak tasarım unsurları olarak düşünülebilir.”

6-) Yarışma alanının yakın ve uzak çevre ilişkisindeki kasıt nedir? yakın çevre kentsel ilişkilerinin kurgulanması sırasında kırmızı çizgiyle sınırlanan alanın ne kadarlık kısmı için bunu düşünmeliyiz projelendirilen alana ne kadarlık mesafe yakın, ve ne kadarlık alan uzak mesafe olarak adlandırılmalıdır.


Yanıt 12-6): Yarışma alanının kent bütünü içindeki “yeri” doğrultusunda tasarıma girdi verebilecek olası değerlendirme ve kararlar kastedilmektedir. Beklenti yalnızca mekânsal boyuta dayalı yakın ve uzak çevre ilişkileri adına bir ulaşım çözümlemesi yönünde değildir.

7-) Sağlık ve güvenlik birimleri konusunda projelendirilecek alan içerisinde istihdam edilmesi düşünülen bir personel sayı kısıtlaması varmıdır yoksa bu tamamen tasarımcının uygun gördüğü lokasyonlarda düşünülmelidir ayrıca sağılık ve güvenlik dışında başka birimlerde ( itfaiye ve zabıta v.b) düşünüle bilinir mi?


Yanıt 12-7): Her hangi bir personel sayı kısıtlaması yoktur. Büyükşehir Belediyesinin planlamasında bu alanda itfaiye öngörülmemiştir. Zabıta için gezici çözümler üretilebilir.

8-) Yarışma alanı içerisinde adlandırılan doğal dereler ve korunması uygun görülen diğer doğal alanlar nelerdir şartnamede adı geçen su müzesi ( mağara su kaynağı ) neresidir? tarafımızca yeri bilinmemektedir.


Yanıt 12-8): Doğal dereler ve korunması uygun görülen diğer alanlar ile ilgili şartnamede belirtilenler dışında bir sınırlama yoktur. Su Müzesinin yeri aşağıda belirtilmiştir.

 

1. Resim - Halihazır da Su Müzesi’nin yeri

 

2. Resim - Halihazır da Su Müzesi’nin yeri detayı.


9-)Antalya Kent içerisinde yer alan tüm toplu taşıma araçlarının ( otobüs ve hafif raylı sistem gibi ) proje alanı sınırları içerisinde de yer almasına yönelik proje alternatifi düşünülebilir mi? ayrıca bunlar dışında da dünyada farklı buna benzer projelerde yer alan toplu taşıma araçları planlayabilir miyiz bunları planlarken projemizin kabul görmesi durumunda bu tür ulaşım araçları alternatifine yönelik bütçe belli midir.


Yanıt 12-9): Toplu taşıma için proje sınırları içerisinde yer almasına yönelik yarışma alanında tedbirler alınabilir. Farklı toplu taşıma araçları yapılamaması durumunda projeyi etkilemeyecek şekilde düşünülebilir. Önerilecek projenin uygun görülmesi durumunda ulaşım master planı açısından değerlendirilmesi gerekir. Yarışma şartnamesinde buna yönelik zorunluluk bulunmadığından bütçede belirlenmemiştir.

10-) proje alanı içerisinde mevcut zemin kotunun ne kadarlık altında projelendirme yapabiliriz? Burada eksi kot sınırlaması var mıdır?


Yanıt 12-10): Yarışma şartnamesinde belirtilenler dışında bir kısıtlama yoktur. Ayrıca bakınız Yanıt 12-18.

11-) Tasarım alanı bütünü için belediye tarafından hazırlanması düşünülen yönetim planından kasıt nedir ? bu yönetim planı şuan mevcutsa yarışmacılar ile paylaşılması mümkün müdür bu yönetim planını bilmeden yapılacak olan tasarımların sonrasında bu plana ters düşen kısımları olması durumunda yarışmacıların elenmesi anlamına mı gelmektedir.


Yanıt 12-11): Yönetim planından kasıt alanın nasıl kullanılacağı, işletmelerin uyacağı koşullar ve benzerleri gibi içerik taşıyacaktır. Böyle bir yönetim planı şu anda mevcut değildir.

12-)Su müzesi olarak adlandırılan yer tam olarak neresidir, cam piramidin güney doğusunda yer alan koruluk içinde ne tür yapılaşmalara müsade vardır tasarımı etkiliyecek sınırlar nelerdir.


Yanıt 12-12): Su Müzesinin yeri için bakınız Yanıt 12-8.
Sorunun ikinci bölümü için yarışma şartnamesi beklentiler bölümünde son paragrafa bakınız.

13-)yarışma sonu dosya tesliminde istenilen raporlar nelerdir tasarımın daha ifade edilebilmesi adına pafta sayısı arttırıla bilinir mi yada pafta ebat ve kullanım yönü yarışmacı tarafından belirlenebilir mi?


Yanıt 12-13): Bakınız yarışma şartnamesi 4D, 4E Maddeleri

14-) yarışma alanı sınırları olarak adlandırılan alanlar içerisinde mini city olarak bilinen alan ve binasını da proje alanı içerisinde değerlendirip bu alanda revizyon yada baştan bir tasarım yapabilir miyiz? ayrıca kent parkı ve aqvaryum alanlarını da proje alanı içerisine katabilir miyiz?


Yanıt 12-14): Soruda belirtilen alanlar yarışma alanına dahil değildir ve alanda her hangi bir revizyon istenmemektedir.

15-) Atatürk Parkı ile Atatürk Kültür Parkı içerisinde yarışmaya dahil olan sınırların daha ayrıltılı verilmesi mümkün mü ? genel olarak yarışma konusu alanın büyük olması sebebiyle sınırların tüm yarışmacılar tarafından farklı algılanması sonucu doğacak sıkıntıların oluşmaması adına sınırların daha belirgin verilmesi mümkün mü.


Yanıt 12-15): Atatürk Parkı ve Atatürk Kültür Parkı yarışma alanına dahil değildir. Yarışma alanı sınırları 1/1000 ve 1/5000 lik plan paftalarında kırmızı çizgi ile belirgin olarak ifade edilmiştir.

16-) genel olarak proje için ayrılmış bir bütçe var mıdır? varsa ne kadardır bunun sınırı nedir? kazanacak olan projenin maliyetinin yüksek bulunması durumunda 1. olan yarışmacının karşılaşacağı durum nedir?


Yanıt 12-16): Her hangi bir bütçe söz konusu değildir. Ancak yarışmacılar fayda/maliyet ilişkisini önemsemelidir.

17-) Proje alanı sınırları ile yakın çevresindeki sonrasında düşünülecek büyük projelerle ilişkisi ne kadar birlikte düşünülmelidir örneğin gene Antalya Büyükşehir Belediyesinin projesi olarak düşünülen Boğa Çayı Projesi bu proje ile beraber düşünülmeli mi ayrıca bölgede sonrasında yapılabilinecek diğer büyük turizm tesisleri ile de yapımı düşünülen fakat şuan boş arazi olan fakat ileride yapılabilinecek 5 yıldızlı oteller ile mevcut 5 yıldızlı otellerin entegrasyonu nasıl bir sınırlama içerisinde ele alınmalı bu özel mülkiyetlerin proje alanına dahilinde bir zorlama yada sınırlama var mıdır? yoksa tamamen yarışmacının özgür fikirlerine mi bırakılmıştır? sonrasında bu özel mülkiyet otel sahiplerine bir yaptırım uygulanacak mıdır? ( bölge yönetim planı kapsamında).


Yanıt 12-17): Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yakın çevrede sonradan düşünülecek projelerle ilgili şu anda yarışma alanını etkileyebilecek bir çalışması mevcut değildir. Oteller ile ilgili alanların yarışma alanına dahil olmadığı göz önüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Bu alanlarda yarışmacılardan özgün fikirler beklenmemektedir. Özel mülkiyet otel sahiplerine bir yaptırım uygulanması düşünülmemektedir.

18-) Proje kapsamında mevcut sahilin yarışmacı tarafından tasarımına yönelik sahilin belli noktalarını doldurularak planlamasını düşünebilir miyiz? gene aynı şekilde belli noktalarında denizi içeri taşımaya yönelik proje hazırlayabilir miyiz?


Yanıt 12-18): Yarışma alanında her hangi bir dolgu veya kıyıyı etkileyecek deniz hareketleri istenmemektedir.

19-) Proje alanı içerisinde alternatif ulaşım araçları niteliğinde deniz ulaşımına yönelik iskele yada benzeri ulaşım artelleri düşünülebilir mi bunlarla ilgili kısıtlamalar nelerdir ( deniz otobüsü v.b toplu taşıma noktaları ve iskeleleri)


Yanıt 12-19): Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı’nda yarışma alan sınırları içerisinde deniz ulaşımına yönelik her hangi bir karar öngörülmemiştir.

20 -) su sporları içerisinde ve sahili kullanan insanların kullanımına yönelik iskeleler planlayabilir miyiz bu yapı alanları ile ilgili sınırlamalar var mıdır bu yapı elemanlarının yapımına izin verilmesi durumunda emsal olarak alınacak değerler nelerdir?


Yanıt 12-20): Sadece amatör su sporları için zorunlu iskeleler dışında her hangi bir iskele beklenmemektedir.

21-) korunması düşünülen amfi tiyatronun projeye entegrasyonunda bir sınırlama var mıdır bu entegrasyon içerisinde amfi tiyatroya hizmet veren kulis,sahne,büfe ve wc lerin yeniden planlanması amacıyla yıkılmasında ki kısıtlama nedir sadece bu alanda renovasyonmu düşünülmelidir.


Yanıt 12-21): Mevcut amfi tiyatro ile ilgili her hangi bir yeniden planlama beklenmemektedir. Yarışma şartnamesi beklentiler son bölüm “mevcut hali ile korunacaktır.”

22-) amfi tiyatroya şuan giden mevcut toprak yolun işleyen bir taşıt trafiğine dönüştürülmesi düşünüldüğünde bunlarla ilgili yasal kısıtlamalar var mıdır varsa nelerdir.
Yanıt 12-22): Yol ile ilgili her hangi bir kısıtlama yoktur.

23-) Su otel bölgesinde bulunan aqua land ve dolphin land olarak adlandırılan alanları proje ile birlikte düşünebilir miyiz bu konudaki sınırlamalar nelerdir?


Yanıt 12-23): Soruda belirtilen alanların proje ile birlikte düşünülmesi söz konusu değildir. Bu alanlar yarışma alanı sınırları dışındadır.

24-) Proje alanı içerisinde yer alan falezlerin yukarısı ile aşağısı arasındaki bağlantıyı gerek ulaşım gerekse görsel olarak kurgularken bağlı kalacağımız sınırlar nelerdir ne kadarlık imalalatlara ve ne tür tasarımlara müsade vardır bu alanlar ile ilgili dikkat edilmesi gereken sınırlar nelerdir.


Yanıt 12-24): Alanın bitki örtüsü çevre ile uyumu ve silüeti gözetilerek gerekli tasarımlar yapılmalıdır.

25-) Proje alanı içerisinde önerilecek olan alternatif yol güzergahı üzerinde yer alan bitkisel örtünün ( ağaç yada maki ) olması durumunda nasıl bir yol izlenilmeli bunları tamamen korumak adına tasarımı ona göremi planlamalıyız yoksa bu durumda mevcut alandaki ağaçların yerine başka alanlarda ağaçlandırma alanları belirleyerek belli sayıda ağacı gözden çıkarabilir miyiz.


Yanıt 12-25): Bu sorunun yanıtının bir yönlendirme içermesi nedeni ile yarışmacı ekipler konuyu uzmanlıklar bağlamında değerlendirmelidir.

26-) Projenin sağlıklı işleyebilmesi adına sınırları kırmızı çizgiyle belirlenen alanlar dışında alternatif yol planları düşünebilir miyiz bunu düşünebilmemiz durumunda mevcut dar olan yolların genişletilmesi adına kamulaştırma göz önüne alınarak proje hazırlayabilir miyiz?


Yanıt 12-26): Proje alanı dışında var olan yollar ile yarışma alanına ulaşım ve yakınlaşma sağlanabilir. Her hangi bir kamulaştırma düşünülmeyecektir.

27-) Proje tesliminde yarışmacıdan istenilen raporlar nelerdir (statik , makina, yangın, elektrik, vb. raporlar istenilmekte midir?)


Yanıt 12-27): Proje paftalarında detayları anlatılamayacak konularda raporlar beklenmektedir.

28-) Proje alanı içerisinde yer alacak olan yapıların emsal alanları kar yükseklikleri ile ilgili sınırlar nelerdir ihtiyaç programı dışında yarışmacının özgün fikirlerine yönelik tesis yada işletme binalarının yapımına izin var mıdır bunlarla ilgili esas imar emsal ve kotlar nelerdir.


Yanıt 12-28): Bakınız beklentiler bölümü 5. Paragraf.

29-) Tasarımımızın yarışmacının özgün fikirleri kapsamında verilen sınırların dışına taşması durumunda jüri tarafından izlenecek tutum nedir bu yarışmacının direk elenmesine mi nedendir yoksa belli oranda bu kabul görebilir mi görürse bunun diğer yarışmacılar arasında da adaletin sağlanması adına sınır ve emsal nedir?


Yanıt 12-29): Yarışma şartnamesinde yer almayan konularda öneri getirilmesi ve yarışma alanı sınırlarının dışına taşılması doğrudan elenme nedenidir.

30-) yarışma süresinin uzatılma durumu var mıdır yoksa tarihler konusunda bir esneklik yapılması mümkün değil midir?


Yanıt 12-30): Süre uzatımı şu anda düşünülmemektedir.

 

 

İlgili Dosyalar