Ceza Davaları Bilirkişi Listeleri

Değerli Üyemiz;

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64. maddesine dayanılarak hazırlanan ve

1 Haziran 2005 gün ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre ceza yargılanmasında bilirkişilik yapmak isteyenler şahsen başvuruda bulunabilecekleri gibi, kayıtlı oldukları Şubeler aracılığıyla da başvuru yapabilmektedir.

 

2017 Yılında Ceza yargılamalarında bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimiz  28 Ekim 2016 Cuma gününe kadar şubemize başvurabilirler.

 

Ek 1: Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik