Büro Tescil Belgesi Şartları

2019 YILI BÜRO TESCİL İLK KAYIT ŞARTLARI

“İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Serbest Meslek Defterinin 2019 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi (E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı 
(E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır))

• Kira Kontratı ya da Tapu fotokopisi 
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
• 600 TL. Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
• 100 TL. Mühür Bedeli 
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 300 TL.)

 

“Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Yevmiye Defterinin 2019 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi (E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (
E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır))

• Kira Kontratı ya da Tapu Fotokopisi 
• Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi  
• Ticaret Sicil Gazetesi 
• Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı 
(Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir)

  (ATSO'dan ve ya ATSO’nun internet sitesinden > Üyelik-Üyeler > Üye Sorgulama) - Sorgulama için tıklayınız. 

• İmza Sirküleri 
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
• 600 TL. Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
• 100 TL. Mühür Bedeli 
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 300 TL.)

 
ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:
  1. MİMARLAR ODASI
  2. İÇ MİMARLAR ODASI
  3. PEYZAJ MİMARLARI ODASI
  4. ŞEHİR PLANCILARI ODASI
  5. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
  6. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
  7. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
  8. HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
  9. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
  10. JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
 

2019 YILI BÜRO TESCİL  YENİLEME ŞARTLARI

 

“İsme Büro” İçin Yenileme Evrakları
• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
• Serbest Meslek Defterinin 2019 yılı onaylı sayfasının fotokopisi 
(E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır))
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
• 600 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
• 300 TL. 2019 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)

 

“Şirketler” İçin Yenileme Evrakları

• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
• Yevmiye Defterinin 2019 yılı onaylı sayfasının fotokopisi (E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (
E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır))
• ATSO’dan alınan 2019 tarihli “HİSSE ORANINI GÖSTEREN YAZI” fotokopisi

 (ATSO’nun internet sitesinden > Üyelik-Üyeler > Üye Sorgulama) - Sorgulama için tıklayınız.
• Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi 
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
• 600 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
• 300 TL. 2019 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)