Büro Tescil Belgesi Şartları

2020 YILI BÜRO TESCİL İLK KAYIT ŞARTLARI

“İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Serbest Meslek Defterinin 2020 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi > E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı 
(E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)

• Kira Kontratı ya da Tapu fotokopisi

• SGK Hizmet Dökümü (Başka birinin yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışıyorsanız Büro Tescil alamazsınız, kendi şirketinizde sigortalı iseniz belgelemeniz gerekmektedir.)

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
• 750 TL. Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
• 125 TL. Mühür Bedeli 
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 360 TL.)

 

“Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Yevmiye Defterinin 2020 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi > E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (
E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)

• Kira Kontratı ya da Tapu Fotokopisi 
• Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi  
• Ticaret Sicil Gazetesi 
• Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı 
(Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir) > (ATSO'dan veya ATSO’nun internet sitesinden > Üyelik-Üyeler > Üye Sorgulama) - Sorgulama için tıklayınız. 

• İmza Sirküleri 

• SGK Hizmet Dökümü (Başka birinin yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışıyorsanız Büro Tescil alamazsınız, kendi şirketinizde sigortalı iseniz belgelemeniz gerekmektedir.)

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)

• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
• 750 TL. Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
• 125 TL. Mühür Bedeli 
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 360 TL.)

 
ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:
  1. MİMARLAR ODASI
  2. İÇ MİMARLAR ODASI
  3. PEYZAJ MİMARLARI ODASI
  4. ŞEHİR PLANCILARI ODASI
  5. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
  6. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
  7. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
  8. HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
  9. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
  10. JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
 

2020 YILI BÜRO TESCİL  YENİLEME ŞARTLARI

 

“İsme Büro” İçin Yenileme Evrakları
• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
• Serbest Meslek Defterinin 2020 yılı onaylı sayfasının fotokopisi > 
E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)

• SGK Hizmet Dökümü (Başka birinin yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışıyorsanız Büro Tescil alamazsınız, kendi şirketinizde sigortalı iseniz belgelemeniz gerekmektedir.)

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
• 750 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
• 360 TL. 2020 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)

 

“Şirketler” İçin Yenileme Evrakları

• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
• Yevmiye Defterinin 2020 yılı onaylı sayfasının fotokopisi > E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (
E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)
• ATSO’dan alınan 2020 tarihli “HİSSE ORANINI GÖSTEREN YAZI” fotokopisi > (ATSO’nun internet sitesinden > Üyelik-Üyeler > Üye Sorgulama) - Sorgulama için tıklayınız.

• Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi 

• SGK Hizmet Dökümü (Başka birinin yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışıyorsanız Büro Tescil alamazsınız, kendi şirketinizde sigortalı iseniz belgelemeniz gerekmektedir.)

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
• 750 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
• 360 TL. 2020 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)