BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

 

11/08/2017 tarihli ve 169 sayılı Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Adalet Bakanlığı Genelgesi ile 22 Ağustos 2017 tarihli duyuruya istinaden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu gereğince bilirkişilik başvuruları öncesinde “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda ileride yapılacak başvurular için Şubemiz 15-18 Kasım 2018 tarihlerinde eğitim açmayı planlamaktadır.

Eğitimlerde kontenjan 24 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. Eğitimler 6 saat/ 4 gün olarak, 18 saatlik Teorik Eğitim Hukukçu akademisyen tarafından; 6 saatlik Uygulama Eğitimi; mimar eğitimciler tarafından örnek rapor üzerinden verilecektir.

Katılımcıların 24 saatlik eğitimin en az 22 saatine devam etmeleri zorunludur. Sağlık raporu veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru Şartları İçin: Bilirkişilik Temel Eğitimi’ni tamamlayan bilirkişi adayları, Bilirkişilik Bölge Kurulları’na diğer evraklarıyla beraber başvuracaklardır. Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu’nun başvuru şartları, usülü ve gerekli diğer evraklarla ilgili bilgi için http://antalyabbk.adalet.gov.tr/ilan8/ilan8.html linkindeki başvuru ilanını mutlaka okuyunuz.

 

Başvuru Belgeleri: 1 adet fotoğraf, başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisi

Eğitim Ücreti: TMMOB üyesi katılımcılar için 600 TL;  TMMOB üyesi olmayan katılımcılar için 750 TL

(Eğitim ücretinin Şubemize yatırılması için son gün 12 Kasım 2018’dir. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan katılımcıların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Ödeme kanalları için şubemiz muhasebe bölümü 0242 237 86 92 / D: 122 nolu telefondan bilgi alınabilir.

Eğitim notları için Bilirkişilik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı”ve “Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılımcı El Kitabı” kullanılacaktır.

Bu kitaplara  http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/bilirkisiliktemelegitimkitaplari.html linkinden ulaşılabilir.

Eğitim Saati: 09.00-16.00 (4 gün), 15-18 Kasım 2018

Başvuru formu için tıklayınız.

 

BÖLGE KURULLARINA BAŞVURU TAKVİMİ:

Başvuru tarihleri                                :    05 Kasım - 30 Kasım 2018

Başvuruların değerlendirilmesi        :   03 Aralık 2018 - 18 Ocak 2019

Eksik belgesi olanların ilanı              :    18 Aralık 2018

Başvuruları kabul edilenlerin ilanı   :   22 Ocak 2019

Yemin tarihleri                                    :    24 - 29 Ocak 2019

Listelerin ilanı                                     :    31 Ocak 2019