2015 Yılı Üye Kayıt ve Tescil Yenilemeler için Gereken Evraklar, Ödenti ve Harç Bedelleri

YENİ KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

*8 Adet Vesikalık Fotoğraf

* Diploma veya Çıkış Aslı ve 2 Adet Noter Tasdikli fotokopisi (veya okuldan 2 adet “ASLI GİBİDİR” yapılmış sureti)

*Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet fotokopisi

*İkametgah

*Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat borçları (yıl x 240-TL.)

*Kayıt ücreti: 2015 yılı için: 50 TL.

Yurt dışı üniversite mezunlarının, YÖK'den denklik belgesinin aslı ve 2 adet noter tasdikli fotokopisi, Denklik Belgesi kaldırıldıktan sonraki mezunlarda, diploma arkasında mutlaka denklik yerine geçen mühür olması gerekmektedir.

Yurt dışı üniversite mezunlarının evrakları Genel Merkeze gönderilmekte, Merkezden onay yazısı geldikten sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kıbrıs Üniversiteleri hariç diğer yurt dışı üniversite mezunlarının ayrıca;

-       Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**

-       Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

getirmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)'nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

 BÜRO TESCİL İLK KAYIT ŞARTLARI

 “İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar

•Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)

• Serbest Meslek Defterinin 2015 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi

• Kira Kontratı ya da Tapu fotokopisi

• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)

• 400- TL Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti

• 100 - TL Mühür Bedeli • Toplam Aidat Borçları (Yıl x 240 TL.)

 “Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar

• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)

• Yevmiye Defterinin 2015 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi

• Kira Kontratı ya da Tapu Fotokopisi

• Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi 

• Ticaret Sicil Gazetesi

• Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (ATSO'dan veya ATSO’nun internet sitesinden çıktı alınıyor) (Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir).

• İmza Sirküleri

• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)

• 400 – TL Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti

• 100 - TL Mühür Bedeli

• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 240 TL.)

ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:

1-MİMARLAR ODASI

2-İÇ MİMARLAR ODASI

3-PEYZAJ MİMARLARI ODASI

4-ŞEHİR PLANCILARI ODASI

5-İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

6-ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

7-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

8-HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI

9-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

10-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 2015 YILI BÜRO TESCİL  YENİLEME İÇİN GEREKENLER

“İsme Büro” İçin Yenileme Evrakları

• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi

• Serbest Meslek Defterinin 2015 yılı onaylı sayfasının fotokopisi

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No)

(SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)

(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)

• 400 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 

• 240 TL. 2015 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)

“Şirketler” İçin Yenileme Evrakları

• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi

• Yevmiye Defterinin 2015 yılı onaylı sayfasının fotokopisi

• ATSO’dan alınan 2015 tarihli “HİSSE ORANINI GÖSTEREN YAZI” fotokopisi

(ATSO’nun internet sitesinden çıktı alınabilir.)

• Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.) • 400 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 

• 240 TL. 2015 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)

2015 YILI ÖDENTİLER 

İlk kayıt ödentisi 50,- TL 

Yıllık üyelik ödentisi (12 x 20,-TL) 240,- TL 

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 1.800,- TL 

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 1.800,- TL 

Büro Tescil Belgesi ücret 400,- TL 

Kimlik kartı yenileme ücreti 25,- TL 

Üye tanıtım belgesi ücreti 30,- TL 

SM / SMB mühürü ücreti 100,- TL 

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçmiş yıllara ait aidat borçları 2015 yılı aidatı olarak belirlenen 240-TL üzerinden tahsil edilecektir.