2. Güneş Sempozyumu 31 Ekim - 02 Kasım 2013

Şubemiz ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından, güneş enerjisiyle ilgili teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize kazandırılması ile bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılması amacıyla Güneş Sempozyumunun ilki geniş katılımlı olarak 17-18 Eylül 2010 tarihlerinde Antalya’da başarıyla gerçekleştirildi.

Yılda en az 300 günün güneşli geçtiği Antalya‘da ve özellikle yılda metrekareye ortalama 1312 kWh ışınım şiddeti düşen ülkemizde, güneş enerjisi sektöründeki tasarlayan, üreten, uygulayan tüm kesimlerin katılımının yanı sıra üniversiteler tarafından üretilen bilimsel çalışmaların da paylaşılacağı Güneş Sempozyumu 31 Ekim -02 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya’ da 2. Güneş Sempozyumu gerçekleştirilecektir. 

Şubemiz ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi; insanlığın gereksinimi olan enerjinin temini konusundaki kaynakların türü ve kullanım şeklinin önem kazanmaya başladığı bu dönemde temiz, tükenmeyen, doğaya ve çevreye uyumlu yöntemlerle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan “GÜNEŞ ENERJİSİ” nin kullanımının ön plana çıkarılması ve bunun ekolojik mimarlık, mühendislik, planlama, yeşil yapılar, enerji etkin yapılar ile desteklenmesinin önemini vurgulamaktadır. 

Sempozyumda, bu konularla ilgili olarak yerli ve yeni güneş enerjisi teknolojilerin ülkemizde üretilmesini ve kullanılmasını sağlamak amacıyla, uygulamaya yönelik çalışan kamu ve özel sektör temsilcilerini, yasa hazırlayıcılarını, yerel yöneticileri, araştırmacı ve akademisyenler ile sanayiciler bir araya gelerek, zengin içerikli tartışmalar, görüş alışverişleri olanağı ve katılımcıların zengin içerikli bildirilerle buluşması sağlanacaktır. 

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.gunessempozyumu.org web sitesinden ulaşabilirsiniz.