2. Güneş Sempozyumu

Değerli Üyemiz, 


Yılda en az 300 günün güneşli geçtiği Antalya‘da ve özellikle yılda metrekareye ortalama 1312 kWh ışınım şiddeti düşen ülkemizde, güneş enerjisi sektöründe tasarlayan ve uygulayan tüm kesimlerin katılımının yanı sıra bilimsel çalışmaların da paylaşılacağı 2.Güneş Sempozyumu 31 Ekim-02 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya’da TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi birlikteliğiyle gerçekleştirilecektir. 

Sempozyumda, insanlığın gereksinimi olan enerjinin, üretimindeki kaynakların türü ve kullanım şeklinin önem kazanmaya başladığı bu dönemde, temiz, tükenmeyen, doğaya ve çevreye uyumlu yöntemlerle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan “GÜNEŞ ENERJİSİ” nin kullanımının ön plana çıkarılması ve ekolojik mimarlık, mühendislik, planlama, yeşil yapıların desteklenmesinin önemi vurgulanacaktır. 

Yeni ve yerli güneş enerjisi teknolojilerin ülkemizde tanıtılması amaçlanmaktadır.Bu sebeple, uygulamaya yönelik çalışan kamu ve özel sektör temsilcileri, yasa hazırlayıcıları, yerel yöneticiler, araştırmacılar, akademisyenler ve sanayiciler bir araya gelerek bildiriler sunacak, tartışmalarla görüş alış verişinde bulunacaklardır. 

Sempozyum’da sunulacak bildirilerin yanı sıra etkinliğin ana temasına uygun olarak “Türkiye’de Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları ile Destek ve Finansman Olanakları” konulu bir panel düzenlenecektir. 

Ayrıca, sempozyumla eş zamanlı olarak RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı ile teknolojik gelişmelerin sergilenmesi ve katılımcıların bu ürünlerle buluşması sağlanacaktır. 

2.Güneş Sempozyumu’na ilişkin program broşürü yazımız ekinde sunulmuş olup, katılımlarınızı dileriz.Saygılarımızla.2.Güneş Sempozyumu ve Rensef Fuar ortak açılış töreni : 31 Ekim 2013 saat 16.00 , Antalya Cam Piramit 

2.Güneş Sempozyumu: 01-02 Kasım 2013 saat:09:00, Cender Hotel (Işıklar Cad. Muratpaşa/Antalya)

 

PROGRAM 

31 EKİM - 02 KASIM

 

31 EKİM 2013 Perşembe

RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı

Antalya Cam Piramit  (100. Yıl Bulvarı Atatürk Kültür Parkı )

16:00-17:00: 2. Güneş Sempozyumu ve RENSEF Fuarı Ortak Açılış Konuşmaları

 

01 KASIM 2013 Cuma

09:00 - 10:00: Kayıt

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belgin Emre TÜRKAY

İstanbul Teknik Üniv. Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Güneş Pilleri Teknolojisi, Uygulamaları ve Yanlışlıkları

-  Elektronik Mühendisi Seyit ÇANKAYA (Ayrıntı Teknolojileri)

Güneş-Elektrik Dönüşümleri Enerji Hasatı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uygulamaları

-  Yrd.Doç.Dr. Rüştü EKE (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)

12:30 - 13:30: Öğle Yemeği Arası

13:30-15:45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Türkan Göksal ÖZBALTA

Ege Üniv. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

  Güneş Kentler Planlama ve Tasarımı

-  Prof.Dr. Çetin GÖKSU

   (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

  Kentsel Doku Biçimlenmesinde Güneş Zarfı Modeli

-  Yrd.Doç.Dr. Hakan HİSARLIGİL

   (Melikşah Üniv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)

  Güneş Panelleri Kullanımı ve Estetik

-  Arş. Gör. Hacer Mutlu DANACI

   (Akdeniz Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü)

  Çevreye Duyarlı Konut İmalat Analizi

-  Mimar Taylan ÇİMRİN

  Yapılarda Yalıtım, Enerjinin Korunumu

-  Jeoloji Mühendisi A. Münir İSKER 

15:45 - 16:00: Çay Kahve Arası 

16:00-19:00

Oturum Başkanı: Seyfettin ATAR

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı 

 3kW’lık PV Panel Modelinin Oluşturulması ve Şebeke Sistemine Bağlanarak MATLAB Simulink Ortamında Analiz Edilmesi

-  Elektronik Mühendisi Ekrem KANDEMİR

-  Doç. Dr. Selim BÖREKCİ

   (Akdeniz Üniv. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

  Yapay Sinir Ağları İle Şanlıurfa İlinin Sıcaklık ve

   Güneşlenme Süresi Tahmini

-  Elektrik-Elektronik Mühendisi Yalçın KAPLAN

-  Öğr. Gör. Umut SARAY (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

  Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi Jeneratöre Rakip

-  Elektronik Mühendisi Seyit ÇANKAYA (Ayrıntı Teknolojileri) 

  Solar Elektrik Sistem Projesi Güç Hesaplamaları ve Çatı Uygulama Örneği

-  Elektrik Mühendisi Vahit ÖĞÜT 

-  Doç. Dr. Şükrü ÖZEN

   (Akdeniz Üniv. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

 

02 KASIM 2013  Cumartesi

 

09:00 - 10:45

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İrfan ŞENLİK

TMMOB EMO Yönetim Kurulu Üyesi

 

   Süleyman Demirel Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Yekarum) Gerçekleştirilen Güneş Enerjisi Teknolojileriyle İlgili Projeler

-  Melik Ziya YAKUT (Süleyman Demirel Üniv.)

-  Ufuk ELİBÜYÜK (Süleyman Demirel Üniv.)

-  Doç.Dr. İbrahim ÜÇGÜL

   (Süleyman Demirel Üniv. Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü)

-  Prof.Dr. Mustafa ACAR

   (Süleyman Demirel Üniv. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü)

  Elektrik Üretimi İçin Entegre Sistemin Termodinamik Analizi

-  Öğr. Gör. Abbas Alpaslan KOÇER (Süleyman Demirel Üniv.)

-  Doç.Dr. Murat ÖZTÜRK

   (Süleyman Demirel Üniv. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü)

  Avrupa Birliği ve Türkiye’de Güneş Enerjisine Bir Bakış

-  Elektrik-Elektronik Mühendisi Güneş BECERİK

-  Yrd. Doç.Dr. Hacer ŞEKERCİ

   (Yaşar Üniv. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sosyo Ekonomik Boyutunun

   Güneş Enerjisi Açısından Bir Değerlendirmesi

-  Yrd. Doç.Dr. Gülden BÖLÜK

   (Akdeniz Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü)

 

10:45 - 11:00 Çay Kahve Arası

 

11:00-12:30:

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAKIR

Akdeniz Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü

 

  Fotovoltaik Termal Sistemler

-  Elektrik Mühendisi Sezai POLAT

-  Yrd. Doç.Dr. Hacer ŞEKERCİ

   (Yaşar Üniv. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

  Polimer Güneş Kollektörlerinin Özellikleri

-  Michael SESSLER (Magen eco Energy)

-  İsak DUENYAS (Tradis Magen Türkiye)

  CdTe İnce Film Güneş Pilinin En Elverişli Yapısının Belirlenmesi

-  Öğr. Gör. İbrahim KIRBAŞ (Mehmet Akif Ersoy Üniv.)

-  Öğr. Gör. Ahmet ÇİFCİ (Mehmet Akif Ersoy Üniv.)

-  Prof.Dr. Rasim KARABACAK

   (Pamukkale Üniv. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü)

  150 kW Şebeke Bağlantılı Çatı Kurulumlu Fotovoltaik Sistem Fizibilitesi

-  Öğr. Gör. Dr. Kıvanç BAŞARAN

-  Doç.Dr. Selim BÖREKCİ

   (Akdeniz Üniv. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği Arası

13:30-18:00:

PANEL: Türkiye’de Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları ile Destek ve Finansman Olanakları

Cengiz GÖLTAŞ

Panel Yöneticisi (TMMOB EMO Yönetim Kurulu Başkanı)

Solitem Group CEO’su

Osman AYIK

TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Sebahattin ÖZ

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanı

Olgun SAKARYA

EMO Enerji Birimi Koordinatörü

Funda GÜREL

Türkiye Sınaii Kalkınma Bankası - Kurumsal Pazarlama Müdürü

Mustafa SALMAN

TURSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı - Pazarlama Müdür