19. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Şubemizin 19. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 29-30 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş, seçim sonuçlarına göre Şube Yönetim Kurulu’nun 02 Şubat 2022 tarihinde yapılan ilk toplantısında Şube Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

 

Şube Yönetim Kurulu (Asıl)

Hasan ÇERÇİLER                : Başkan

Ş. Didem BOZTEPE ERKIŞ  : II. Başkan

Halenur ÖKSÜZ                    : Sekreter Üye

Cem ALCAN                          : Sayman Üye

A. Erden ENGİZ                     : Üye

Hakime YILMAZ                     : Üye

Evşen KUZU                          : Üye  

 

Şube Yönetim Kurulu (Yedek)

Yusuf TUZTAŞ                     : Üye

Güneş KAN                          : Üye

Ela YAPAN                           : Üye

Cansu UYAR                        : Üye

Ayşegül OKUDAN               : Üye

Burak Raşit KAYAALP         : Üye

Fatih UYSAL                        : Üye