18. DÖNEM ŞUBE KOMİTE VE KOMİSYONLARI

Değerli Meslektaşımız,

Mimarlar Odası Antalya Şubesi 18.Dönem Yönetim Kurulumuza yardımcı olmak üzere oluşturulan komite ve komisyonların listeleri belirlenmiştir. Bilgilerinize dileriz.

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
KOMİTELER
1 Sicil No Kültür etkinlikleri ve gezi komitesi
1.1 17694 HAKİME YILMAZ
1.2 38737 MERVE ÇETİNKAYA
1.3 38067 BAŞAR KARİP
1.4 33088 EVŞEN KUZU
1.5 62370 GÖKHAN OFLAZ
1.6 39969 İSA ÇAL
1.7 47535 MELİS MOTORCU
1.8 65914 MUSTAFA EMRE YURTSEVEN
1.9 65741 NEŞE ÖZÇANDIR
1.10 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
1.11 48491 ONUR KOCABAŞ
1.12 36632 SERDAR USLU
1.13 42608 SİNAN ABAY
1.14 17588 ZEHRA YİĞİTER
2 Sicil No İmar ve Şehircilik Komitesi
2.1 17625 ALPER ERDEN ENGİZ
2.2 36644 CEM ALCAN
2.3 44244 AHMET MERT TALAY
2.4 33062 ASLI KALFA TOYKARA
2.5 62370 GÖKHAN OFLAZ
2.6 51552 HALİME GÖZDE ÖZDAMAR
2.7 21056 HÜLYA KEMAL
2.8 34638 KEREM ERÜNSAL
2.9 65914 MUSTAFA EMRE YURTSEVEN
2.10 3287 MÜZEYYEN GÜLŞEN CAN
2.11 29314 NİLGÜN İNCE
2.12 17553 NİLGÜL YILMAZ
2.13 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
2.14 61664 PINAR AKDAĞ
2.15 16869 RECEP SÖNMEZ
2.16 36632 SERDAR USLU
2.17 62603 SEZER ALAGÖZYAYLASI
2.18 25573 ŞEYDA GÜVENÇ DURAN
2.19 57144 YUSUF TUZTAŞ
2.20 38621 ZAFER MOTOR
2.21 11364 ZEYNEP ÖZKURT
3 Sicil No Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi
3.1 30762 AYŞE GÜL TAYYAR BEKAR
3.2 48803 GÜLAY UYANIKER
3.3 38067 BAŞAR KARİP
3.4 33088 EVŞEN KUZU
3.5 29314 NİLGÜN İNCE
3.6 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
3.7 16869 RECEP SÖNMEZ
3.8 36632 SERDAR USLU
4 Sicil No Dijital platform, Sosyal medya ve Basın Yayın Komitesi 
4.1 34679 NAHİDE ALTAY
4.2 43952 BERK YILMAZ
4.3 57144 YUSUF TUZTAŞ
4.4 38067 BAŞAR KARİP
4.5 39969 İSA ÇAL
4.6 47535 MELİS MOTORCU
4.7 63303 MELİSA UNVAN
4.8 65914 MUSTAFA EMRE YURTSEVEN
4.9 29314 NİLGÜN İNCE
4.10 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
4.11 61664 PINAR AKDAĞ
4.12 36632 SERDAR USLU
5 Sicil No Serbest çalışan mimarlar komitesi
5.1 17519 AYŞE GÜL TAYYAR BEKAR
5.2 41738 HAKAN KARAYILMAZ
5.3 57144 YUSUF TUZTAŞ
5.4 41825 AHMET SOYÇİÇEK
5.5 17519 AYHAN MERT
5.6 38067 BAŞAR KARİP
5.7 43911 CİHAN AVCI
5.8 66816 FATİH EKREM YÜREK
5.9 43060 İSMİHAN ÇOPUR BAYRAK
5.10 29314 NİLGÜN İNCE
5.11 33058 NUR GÜLAY SARIKÇIOĞLU
5.12 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
5.13 42733 ORHAN ÇAV
5.14 36632 SERDAR USLU
5.15 25573 ŞEYDA GÜVENÇ DURAN
5.16 38621 ZAFER MOTOR
6 Sicil No Kamuda çalışan mimarlar komitesi
6.1 17694 HAKİME YILMAZ
6.2 38737 MERVE ÇETİNKAYA
6.4 46735 CANSU UYAR
6.3 48803 GÜLAY UYANIKER
6.4 40513 ASLI ÇAĞLIYURT
6.5 33088 EVŞEN KUZU
6.6 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
6.7 36632 SERDAR USLU
7 Sicil No Bilirkişi mimarlar komitesi
7.1 34679 NAHİDE ALTAY
7.1 41738 HAKAN KARAYILMAZ
7.1 43911 CİHAN AVCI
7.2 66816 FATİH EKREM YÜREK
7.3 62370 GÖKHAN OFLAZ
7.4 29314 NİLGÜN İNCE
7.5 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
7.6 42733 ORHAN ÇAV
7.7 36632 SERDAR USLU
7.8 17555 ŞAHİN AKÇER 
8 Sicil No Uluslararası ilişkiler komitesi
8.1 36628 SİBEL KEŞCİ
8.2 57599 CEREN OĞUZ
8.3 38067 BAŞAR KARİP
8.4 62370 GÖKHAN OFLAZ
8.5 47535 MELİS MOTORCU
8.6 63303 MELİSA UNVAN
8.7 65741 NEŞE ÖZÇANDIR
8.8 29314 NİLGÜN İNCE
8.9 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
8.10 61664 PINAR AKDAĞ
8.11 36632 SERDAR USLU
9 Sicil No Üniversitelerle ilişkiler & Mimarlık Eğitimi komitesi 
9.1 17694 HAKİME YILMAZ
9.2 57144 YUSUF TUZTAŞ
9.3 57599 CEREN OĞUZ
9.4 33062 ASLI KALFA TOYKARA
9.5 38067 BAŞAR KARİP
9.6 42250 CEYLAN KOCABAŞ
9.7 35230 FUNDA ALYANAK KAYA
9.8 59679 GİZEM AKIN
9.9 62370 GÖKHAN OFLAZ
9.10 63303 MELİSA UNVAN
9.11 65914 MUSTAFA EMRE YURTSEVEN
9.12 65741 NEŞE ÖZÇANDIR
9.13 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
9.14 48491 ONUR KOCABAŞ
9.15 67004 ÖYKÜ NİHAN NACAKCI
9.16 64704 ÖZGE ÇETİN
9.17 41983 SADIK GÖKHAN EKİNCİ
9.18 36632 SERDAR USLU
9.19 30293 ŞEBNEM SARAÇOĞLU
9.20 17588 ZEHRA YİĞİTER
10 Sicil No Sanatsal çalışmalar yapan mimarlar komitesi (Müzik,Heykel,Resim,Fotoğraf.. vb.) 
10.1 17625 ALPER ERDEN ENGİZ
10.2 17694 HAKİME YILMAZ
10.3 38067 BAŞAR KARİP
10.4 62370 GÖKHAN OFLAZ
10.5 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
10.6 64704 ÖZGE ÇETİN
10.7 36632 SERDAR USLU
10.8 11364 ZEYNEP ÖZKURT
11 Sicil No Haksız Rekabetle Mücadele Komitesi 
11.1 17519 AYŞE GÜL TAYYAR BEKAR
11.2 48803 GÜLAY UYANIKER
11.3 43911 CİHAN AVCI
11.4 66816 FATİH EKREM YÜREK
11.5 29314 NİLGÜN İNCE
11.6 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
11.7 42733 ORHAN ÇAV
11.8 36632 SERDAR USLU
11.9 30293 ŞEBNEM SARAÇOĞLU
11.10 38621 ZAFER MOTOR
12 Sicil No Yarışmalar Komitesi
12.1 36644 CEM ALCAN
12.2 46735 CANSU UYAR
12.3 38067 BAŞAR KARİP
12.4 62370 GÖKHAN OFLAZ
12.5 51552 HALİME GÖZDE ÖZDAMAR
12.6 65914 MUSTAFA EMRE YURTSEVEN
12.7 65741 NEŞE ÖZÇANDIR
12.8 29314 NİLGÜN İNCE
12.9 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
12.10 48491 ONUR KOCABAŞ
12.11 36632 SERDAR USLU
12.12 30293 ŞEBNEM SARAÇOĞLU
13 Sicil No Herkes için tasarım komitesi
13.1 30295 ALİ SERDAR AYKURT
13.2 34679 NAHİDE ALTAY
13.3 17519 AYHAN MERT
13.4 38067 BAŞAR KARİP
13.5 17578 BÜNYAMİN ZENGİN
13.6 55760 FATMA NURSEV TONGUÇ
13.7 62370 GÖKHAN OFLAZ
13.8 29314 NİLGÜN İNCE
13.9 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
13.10 36632 SERDAR USLU
13.11 30293 ŞEBNEM SARAÇOĞLU
14 Sicil No Mimarlık Mesleğinin Çalışma Alanlarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi komitesi
14.1 36628 SİBEL KEŞCİ
14.2 43952 BERK YILMAZ
14.3 62370 GÖKHAN OFLAZ
14.4 65741 NEŞE ÖZÇANDIR
14.5 29314 NİLGÜN İNCE
14.6 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
14.7 36632 SERDAR USLU
14.8 25573 ŞEYDA GÜVENÇ DURAN
15 Sicil No Sürdürülebilir yapılar komitesi
15.1 41738 HAKAN KARAYILMAZ
15.2 43952 BERK YILMAZ
15.3 65914 MUSTAFA EMRE YURTSEVEN
15.4 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
15.5 61664 PINAR AKDAĞ
15.6 36632 SERDAR USLU
KOMİSYONLAR
1 Sicil No Uluslararası Genç Mimarlar Komisyonu
1.1 46735 CANSU UYAR
1.2 48803 GÜLAY UYANIKER
1.3 57599 CEREN OĞUZ
1.4 59679 GİZEM AKIN
1.5 62370 GÖKHAN OFLAZ
1.6 51552 HALİME GÖZDE ÖZDAMAR
1.7 39969 İSA ÇAL
1.8 47535 MELİS MOTORCU
1.9 63303 MELİSA UNVAN
1.10 50163 MUSTAFA YURTSEVEN
1.11 65914 MUSTAFA EMRE YURTSEVEN
1.12 65741 NEŞE ÖZÇANDIR
1.13 29314 NİLGÜN İNCE
1.14 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
1.15 48491 ONUR KOCABAŞ
1.16 36632 SERDAR USLU
1.17 62603 SEZER ALAGÖZYAYLASI
2 Sicil No Kentsel Dönüşüm ve Afet Planlama Komisyonu
2.1 34679 NAHİDE ALTAY
2.2 38737 MERVE ÇETİNKAYA
2.3 33062 ASLI KALFA TOYKARA
2.4 64169 FATİH ÖZ
2.5 54232 İKBAL SEDA ÖZ
2.6 34638 KEREM ERÜNSAL
2.7 3287 MÜZEYYEN GÜLŞEN CAN
2.8 29314 NİLGÜN İNCE
2.9 33058 NUR GÜLAY SARIKÇIOĞLU
2.10 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
2.11 61664 PINAR AKDAĞ
2.12 36632 SERDAR USLU
2.13 30293 ŞEBNEM SARAÇOĞLU
3 Sicil No Tarihi Çevre Koruma Komisyonu
3.1 17625 ALPER ERDEN ENGİZ
3.2 17694 HAKİME YILMAZ
3.3 41738 HAKAN KARAYILMAZ
3.4 57144 YUSUF TUZTAŞ
3.5 33062 ASLI KALFA TOYKARA
3.6 38067 BAŞAR KARİP
3.7 33088 EVŞEN KUZU
3.8 62370 GÖKHAN OFLAZ
3.9 68055 OĞUZHAN CANBAŞ
3.10 36632 SERDAR USLU
3.11 25573 ŞEYDA GÜVENÇ DURAN
3.12 17588 ZEHRA YİĞİTER