16. Dönem Yönetim Kurulu

 
Mimarlar Odası Antalya Şubesi 16. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Organ Seçimleri 9-10 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiş, yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını yapmış ve çalışmalarına başlamıştır. Buna göre;
 
Mimarlar Odası Antalya Şubesi 16. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
 
Başkan           : Özge KÖKSAL
II.Başkan        : Doç. Dr. Kemal Reha KAVAS
Sekreter Üye : Serap KAYA
Sayman Üye : Hasan ÇERÇİLER
Üye : Deniz BÜYÜKKURT
Üye : Funda ALYANAK KAYA
Üye : Hakan SÖNMEZ
Üye : Gülden SOYAK
Üye : Emrah EYİLER
Üye : Cahit TOLUNAY
Üye : Gizem Ezgi ÖZER
Üye : Serçin ÜREĞEN
Üye : Seltay SOBUTAY
Üye : Mehmet KESKİN
 
Mimarlar Odası Antalya Şubesi 16. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantı sonrasında kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun bulmuştur. 
 
KAMUOYUNA;
Şube yönetimimiz, önümüzdeki dönem Oda çalışmalarının; mimarların toplumsal sorumlulukları hakkında farkındalığın geliştirilmesi, mimarlık mesleğinin eğitimden kurama ve pratiğe uzanan tüm boyutlarıyla geliştirilmesi, meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, Odamızın işlevsizleştirilmesine yönelik girişimlerin üyelerimiz desteği ile engellenmesi konuları üzerinde yoğunlaştırılmasını zorunluluk olarak görmektedir. Bu bağlamda mimarlık hizmet alanlarını oluşturan eser müellifliği, tasarım, uygulama ve mesleki kontrollük alanlarına ilişkin hakların bütüncül olarak ele alınması ile üye örgütlülüğünün geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu dönem çalışmalarının ana akslarının bu konular tarafından oluşturulması hedeflenmiştir. 
Yaşam alanlarımızı oluşturan çevremize, doğal ve kültürel değerlerimize, kentsel ve kırsal yerleşimlerimize, bunlar ile birlikte meslektaşlarımıza ve mesleğimize sahip çıkarken, görüşlerimizi, önceki dönemlerde olduğu gibi bilimsel ve teknik temellere dayandıracağız. Kentlerimizin çevreye uyumlu ve sağlıklı gelişmesi ve kentsel aidiyet duygusunun güçlenmesi için önceki dönemlerde olduğu gibi her türlü mesleki çalışmayı sürdüreceğiz. Eleştirdiğimiz her konuda olumsuz bulduğumuz her duruma karşılık olarak çözüm alternatiflerini ortaya koyacağız. Tüm çalışmalardan sonra elde edilecek sonuçların ve somut ürünlerin en geniş üye katılımı ile gerçekleştirilmesini, aynı zamanda toplumumuz ile paylaşılmasını sağlayacağız. Odamızın işlevsizleştirilmesine, mimarlık mesleğinin etkisizleştirilmesine, mimarların çalışma hayatında hak ettikleri statünün altlarına itilmesine yönelik girişimlere karşı şube olarak en ciddi duruşu göstereceğimizin bilinmesinde yarar görüyoruz. 
Saygılarımızla.18.01.2016
 
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ 
16. DÖNEM YÖNETİM KURULU