16. Dönem Şube Komiteleri Başvuruları

 
 
 
Antalya:25.02.2016  
   Sayı      :2016/633     
 
 
 
 
Değerli Meslektaşımız,
 
16. Dönem Yönetim Kurulumuza yardımcı olmak üzere oluşturulan, aşağıda adları belirtilen komitelerde görev almak isteyen meslektaşlarımızın 11 Mart 2016 günü mesai bitimine kadar Şube Sekreterliğine dilekçe ile başvurmalarını,
 
Gereği için bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla.
 
 
 
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
 
 
 
Serap KAYA
YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 
 
 
 
 
1-Yayın Komitesi 
2-Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi
3-Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komitesi
4-Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi
5-Yarışmalar Komitesi
6-Serbest Çalışan Mimarlar Komitesi
7-Ücretli Çalışan Mimarlar Komitesi
8-Kamuda Çalışan Mimarlar Komitesi
9-İmar Komisyonu