2017 Yılında uygulanacak ödenti ve belge ücretleri hakkında

Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Aralık 2016 günü İstanbul’da yapılan 45/15 no.lu toplantısında, “Ülkenin, mimarların ve Mimarlar Odasının, uygulanmakta olan ekonomik politika ve programdan doğrudan etkileniyor olması, yaşanmakta olan dönemin özgün koşullarının daha çok birlikteliği, dayanışmayı ve Oda-Üye ilişkilerini güçlendirmeyi gerektirmesi nedeni ile;

2016 yılında uygulanmış olan, ilk kayıt ödentisi, yıllık üyelik ödentisi, Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi, Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi, Büro Tescil Belgesi ücreti, Kimlik kartı yenileme ücreti, Üye tanıtım belgesi ücreti, SM / SMB mühürü ücreti, yurtdışı görev yolluğu ve yurtdışı görev yolluğu ücretlerinde artış yapılmamasına, 2016 yılında uygulanan bedellerin 2017 yılı içinde aynı bedeller olarak belirlenmesine;

 

2017 YILI ÖDENTİLER

İlk kayıt ödentisi                                                           50,- TL

Yıllık üyelik ödentisi                                                   264,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi          1.800,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi               1.800,- TL

Büro Tescil Belgesi ücret                                           500,- TL

Kimlik kartı yenileme ücreti                                          25,- TL

Üye tanıtım belgesi ücreti                                            30,- TL

Şantiye Şefliği Belgesi ücreti                                     100,- TL

Fenni Mesul Belgesi ücreti                                          50,- TL

SM/SMB Mühürü Ücreti                                                 100,-TL