PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ SORULARINIZI BEKLİYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Üyelerimizi yakından ilgilendiren, projelendirme ve uygulama safhalarında birçok değişiklik barındıran yeni yönetmelik, şubemiz bünyesindeki Genişletilmiş İmar Komisyonu ve Planlı Alanlar Tip İmar Komisyonu tarafından incelenecek ve yönetmelikteki eksik, çelişkili, vb. noktalar bir rapor halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilecektir. Komisyon, çalışmaları sırasında siz üyelerimizden gelecek olan soru, öneri ve görüşleri de değerlendirecek ve Bakanlığa gönderilecek rapora ilave edecektir. Yönetmelikle ilgili her türlü soru, öneri ve görüşlerinizi incelenmek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmek üzere şubemiz info@antmimod.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.