Kamulaştırma Bilirkişiliği ve Güncelleme Eğitimleri

Şubemizce 2015 yılında “Kamulaştırma Bilirkişiliği” yapmak isteyen üyelerimiz için 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde “Bilirkişi” ve 31 Ekim 2014 tarihinde “Güncelleme” eğitimleri açılacaktır.
 

              Antalya:25.09.2014

             Sayı     :2014/1707

Değerli Meslektaşımız;

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca her il için, her yıl bilirkişilik listeleri oluşturulmaktadır.

Şubemizce 2015 yılında “Kamulaştırma Bilirkişiliği” yapmak isteyen üyelerimiz için 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde “Bilirkişi” ve 31 Ekim 2014 tarihinde “Güncelleme” eğitimleri açılacaktır.

Buna Göre;

- Daha önce açılan “Bilirkişi” eğitimlerine katılmamış üyelerimizin; SMGM kapsamında gerçekleştirilen “Kamulaştrma Bilirkişiliği” eğitimine katılmaları ve Sertifika koşullarını yerine getirerek Sertifika almaları zorunludur.

 - Daha önce Bilirkişi Eğitime katılmış ve sertifika almış üyelerimizin sertifikaları 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Ancak sertifika alındıktan sonraki her yıl, SMG kapsamında gerçekleştirilen Kamulaştırma Bilirkişiliği Güncelleme Eğitimine katılmaları ve sertifikalarını bağlı bulundukları Şube’ye onaylatmaları (vize ettirmeleri), gerekmektedir.

 Merkez Yönetim Kurulu’nun 25–26 Temmuz 2008 tarih ve 41/6-8d no’lu kararı gereği Bilirkişi Eğitim Sertifikalarının, Bilirkişi Yönetmeliği gereğince geçerlilik süresi 5 yıl olmasına rağmen, her yıl Odalarca onaylanması gerekmektedir.

 Güncelleme eğitimine katılan üyelerimizin sertifikalarının arkasına “2015 vizesi yapılmıştır” yazısı bulunacak ve kaşe basılarak onaylanacaktır. Bu onay 2015 yılı için geçerli olacaktır.

 Ayrıca;

2015 yılında Bilirkişilik listesinde yer almak isteyen üyelerimizin;

     -   T.C. Vatandaşı olması

     -   Mesleki haklarını kullanma ehliyetine sahip,

     -   Mimarlar Odası’na üye olması,

     -   Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıldır fiilen mesleki faaliyetini icra ediyor olması,

     -   Disiplin cezası almamış olması,

   - Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olması,

    - Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak yetki belgesi almış olması,

     - Aidat borcu bulunmaması,

   - Bilirkişilik başvurusunda bulunacak üyelerin 216.00 TL başvuru ücreti yatırması gerekmektedir.

     - Daha önceki yıllarda, düzenledikleri raporların bir örneğini Odaya vermeyen, aldıkları ücretin %5’ini Odaya ödemeyen, disiplin cezası almış olan ve aidat borcu bulunan üyeler bilirkişi listelerine alınmayacaklardır.

 Aşağıda programı bulunan “Kamulaştırma Bilirkişi” ve “Kamulaştırma Bilirkişi - Güncelleme” eğitimlerine katılmak isteyen üyelerimiz 17 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Şubemize eğitim ücreti ve başvuru ücretini yatırarak kayıt yaptırabilirler.

Bilgilerinize dileriz.

Saygılarımızla.

 

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

 

 Serap KAYA

YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ

 

 

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ:


Konu       : Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi
Tarih:                            : 30-31 Ekim 2014
Süre                              : 16 saat
Eğitim Ücreti                   : 160 TL
Bilirkişilik başvuru ücreti  : 216 TL
Yer                                : Mimarlar Odası Antalya Şubesi
Kredi                             : 15 Kredi

Eğitim Programı                    
1.GÜN    30 Ekim 2014
09.30-09.45         Kayıt
09.45-13.00        Eğitim
13.00-14.00        Yemek Arası
14.00-18.15        Eğitim

2.GÜN    31 Ekim 2014
09.30-09.45    Kayıt
09.45-13.00   Eğitim
13.00-14.00   Yemek Arası
14.00-16.45   Eğitim
16.45- 17.15  Sınav
17.15-18.15   Sınav Değerlendirmesi Soru ve Cevaplar

 


KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ - GÜNCELLEME EĞİTİMİ 

Konu                              : Kamulaştırma Bilirkişilik Güncelleme Eğitimi
Tarih:                             : 31 Ekim 2014
Süre                               : 6 saat
Eğitim Ücreti                   : 60 TL
Bilirkişilik başvuru ücreti  : 216 TL
Yer                                : Mimarlar Odası Antalya Şubesi
Kredi                             : 6 Kredi

Eğitim Programı                    

09.30-09.45     Kayıt
09.45-13.00     Eğitim ve Değerlendirme
13.00-14.00     Yemek Arası
14.00-17.15     Eğitim ve Değerlendirme

 

Not:  Bilirkişiler, yaptıkları bilirkişilik hizmeti karşılığında alacakları ücretin %5’ini Oda Yönetmeliğinin 79/i maddesi gereğince Odaya yatırmak zorundadırlar.

 

Ek 1: KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


Ek 2: KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAK MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ NİTELİKLERİ, BELGELENDİRİLMESİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR.