İMAR AFFI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 257 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ; 

"31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmasına, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16.Maddesi gereğince karar verilmiştir." 

İlgili karar için tıklayınız.