İMAR AFFI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ YENİDEN UZATILDI!

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete (4. Mükerrer)' de yayınlanan 538 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ; 

"31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 15/06/2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresinin 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmasına, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16.Maddesi gereğince karar verilmiştir." 

İlgili karar için tıklayınız.