Büro Tescil Belgesi

 

BÜRO TESCİL İLK KAYIT ŞARTLARI

 
“İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
 
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Serbest Meslek Defterinin 2017Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi 
• Kira Kontratı ya da Tapu fotokopisi 
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
• 500- TL Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
• 100 - TL Mühür Bedeli 
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 264 TL.)
 
“Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
 
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Yevmiye Defterinin 2017Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi 
• Kira Kontratı ya da Tapu Fotokopisi 
• Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi  
• Ticaret Sicil Gazetesi 
• Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (ATSO'dan veya ATSO’nun internet sitesinden çıktı alınıyor) (Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir).
• İmza Sirküleri 

 Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
• 500 – TL Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
• 100 - TL Mühür Bedeli 
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 264 TL.)
 
ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:
 
1-MİMARLAR ODASI 
2-İÇ MİMARLAR ODASI
3-PEYZAJ MİMARLARI ODASI
4-ŞEHİR PLANCILARI ODASI
5-İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
6-ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
7-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
8-HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
9-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
10-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
 
 
2017 YILI BÜRO TESCİL  YENİLEME İÇİN GEREKENLER
 
“İsme Büro” İçin Yenileme Evrakları
 
• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
• Serbest Meslek Defterinin 2017 yılı onaylı sayfasının fotokopisi
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
• 500 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
• 264 TL. 2017 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)
 
"Şirketler” İçin Yenileme Evrakları
 
• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
• Yevmiye Defterinin 2017 yılı onaylı sayfasının fotokopisi
• ATSO’dan alınan 2017 tarihli “HİSSE ORANINI GÖSTEREN YAZI” fotokopisi
(ATSO’nun internet sitesinden çıktı alınabilir.)
• Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi 
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
• 500 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
• 264 TL. 2017 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)