21-24 EKİM 2017 TARİHLERİ ARASINDA ŞUBEMİZDE AÇILACAK BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ İÇİN KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR

21-24 EKİM 2017  TARİHLERİ ARASINDA ŞUBEMİZDE AÇILACAK BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ İÇİN KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR.

 

Sayın Üyemiz,

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince bilirkişilik temel eğitiminin usul ve esasları belirlenmiştir.

Mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları gidermek amacıyla ortaya çıkabilecek sorunları giderebilmek amacıyla Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 11/08/2107 tarih ve E.126 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Bu genelgeye göre;

1- Bilirkişilik faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınacaktır.

2- Temel Eğitim on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az 24 saatten oluşacaktır. 

3- Temele eğitim en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorundadır.

4- Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülecektir.

5- Temel eğitim almış bilirkişi, sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde altı saatten az olmamak üzere yenileme eğitimine katılmak zorunda olacaklardır.

6- Temel eğitim almak üzere başvuruda bulunan kişilerden Genelge EK-4`te yer alan başvuru formu alınacaktır.

 

NOTLAR:

1-  Bilirkişilik temel eğitimi ücreti Odamız ve TMMOB`ye bağlı üyeler için 600.-TL, diğer kişiler için ise 750.-TL`dır. Odamız üyeleri ile TMMOB`ye bağlı diğer Oda üyeleri için kayıtlı bulunduğu Odalarına üye olduğu ve aidat borcu bulunmadığı şartı aranacaktır. Oda kayıt belgesi istenecektir.

2-24 kişilik eğitim sınıfı için kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.