2021 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

Değerli Meslektaşımız,
Merkez Yönetim Kurulu'nun 04 Aralık 2020 tarihli ve 47/7 sayılı kararı ile
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge
harçları belirlendi. Buna göre 2021 yılında

. İlk kayıt ödentisi      100,- TL
. Yıllık üyelik ödentisi      (12 x 32,5-TL) 390,- TL
. Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi  3.600,- TL
. Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi   3.600,- TL
. Büro Tescil Belgesi ücret     900,- TL
. SM / SMB mühürü ücreti     125,- TL
. Kimlik kartı yenileme ücreti     50,- TL
. Üye tanıtım belgesi ücreti     50,- TL
. Şantiye şefliği belgesi ücreti     100,- TL
. Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti    100,- TL

olarak belirlenmiştir.

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil)
tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.
Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık
ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,
Mimarlar Odası'nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu
"Ferdi Kaza Sigortası"ndan 2021 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri
için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat
ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.